Egyéni felkészülés

Doktori fokozat megszerzése az első két év kihagyása mellett, úgynevezett egyéni felkészüléssel is történhet. A jelölt ekkor közvetlenül a doktori képzés második részébe, a kutatási és disszertációs szakaszba kerül. Az ehhez szükséges szakmai ismereteket és tudományos eredmények döntő részét önállóan kell megszereznie.

Az egyéni felkészülő esetében a következő az eljárás rendje.

  • A jelölt komplex vizsgára jelentkezik a szakmailag illetékes doktori iskolába.
  • A felvétel feltételeit a doktori iskola működési szabályzata adja meg.
  • A felvételről a doktori iskola javaslata alapján a tudományterületi doktori tanács dönt.
  • A jelentkezés elfogadásával az intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket (90 kredit).
  • A jelölt kérelmére további kreditek is elismerhetők (a kreditek legalább harmadát, azaz 80 kreditet az intézményben kell megszerezni).
  • Sikeres komplex vizsga után a jelölt doktoranduszi jogviszonyba kerül, beiratkozik az aktuális félévre.
  • A jelöltnek meg kell szereznie az abszolutóriumhoz szükséges 240 kreditet. Az abszolutórum birtokában beadhatja értekezését és elindulhat a bírálait eljárás.
  • A doktori értekezést a komplex vizsgát követő 3 éven belül be kell nyújtani.

Egyéni felkészülők felvételi jelentkezése is az általános jelentkezési oldalon történik.