2015. február 27., péntek English version
Hírek  --  Egyetemi faliújság  --  Rektori Hivatal
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPÍTVÁNYOK, NONPROFIT SZERVEZETEK - személyi jövedelemadó 1%-át fogadó szervezetek

A lista a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 2013. februárban rendelkezésére álló információi alapján készült.

 


Az alapítványi és nonprofit szervezetek listája innen tölthető le 


Pro Talentis Universitatis Alapítvány

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Iroda, levelezési cím: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Kapcsolattartó: Szarvas Kata
Telefon: (06 62) 544-696, (06 62) 546-927
E-mail: szarvas.kata@rekt.szte.hu; info@protalentis.com

www.protalentis.com

Jogállás: közhasznú
Adószám: 18022067-2-06
Számlaszám: 11600006-00000000-41821394

Célkitűzés:

Az Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont (SZTEhetség) részeként működő Pro Talentis Universitatis Alapítvány célja a kiemelkedő képességgel rendelkező tehetségek felismerése, gondozása, felkarolása, illetve számukra támogatások biztosítása, s tehetségük kibontakoztatását biztosító kezdeményezések, rendezvények, szolgáltatások nyújtása.

A hallgatói ösztöndíjak mellett a Pro Talentis Universitatis Alapítvány az oktatás folyamatos megújításával, színvonalának emelésével, nyelvtanulási lehetőségek biztosításával és egyéb, a hagyományosnak mondható oktatás kereteiben nehezen elsajátítható tudás, készségek, és kompetenciák fejlesztésének elősegítésével támogatja a tehetséges fiatalokat. Az Alapítvány támogatni kívánja az új tudományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába való bekapcsolását és realizálását.

Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány

Kapcsolattartó: Sófi József, e-mail cím: jozsefsofi@tvn.hu; jozsefsofi@gmail.com; mobil: +36-20-431-6013

Jogforma: alapítvány

A Kuratórium elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék) e-mail: visy@chem.u-szeged.hu

Telefonszám: 62-544-667

Székhely: 6722 Szeged, Ady tér 10.

Jogállás: közhasznú szervezet

Nyilvántartási szám: 1386. (Csongrád Megyei Bíróság, Szeged)

Bírósági határozat száma: Pk.60.1386/2007/4.

Az alapítvány típusa: magánalapítvány

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása ösztöndíjak által

Kuratórium/vezetőség: Elnök: Dr. Visy Csaba, Tagjai: Dr. Benedek György, Dr. Dux László, Dr. Farkas Beáta, Dr. Fülöp Ferenc, Dr. Jakab Éva, Dr. Hatvani László, Dr. Hernádi Klára, Dr. Hetényi Magdolna, Dr. J. Nagy László, Dr. Kerek Ferenc, Dr. Kevei Ferencné, Dr. Rakonczay Zoltán, Dr. Szabó Gábor, Dr. Szörényi László, Dr. Szőnyi György Endre, Dr. Tamás Gábor, Dr. Totik Vilmos, Dr. Vécsei László

Biológus Szekció: Társelnök: Dr. Kovács Kornél, Tagjai: Dr. Boros Imre, Dr. Gallé László, Dr. Fekete Éva, Dr. Maróy Péter, Dr. Mihalik Erzsébet, Dr. Lehoczki Endréné, Dr. Marcsik Antónia, Dr. Tari Irma, Dr. Toldi József, Dr. Vágvölgyi Csaba, Dr. Dudits Dénes, Dr. Hadlaczky Gyula, Dr. Ormos Pál, Dr. Pósfai György, Dr. Venetianer Pál, Dr. Vígh László

Adószám: 18478798-1-06

Számlaszám: 10401268-00021158-00000009

Az alapítás időpontja: 2001. 01. 02.

Alkalmazottak száma: 0

Önkéntesek száma: 1

Vár-e további önkénteseket: igen

Közhasznú beszámoló elérhetősége: Dudásné Vass Eszter, 6722, Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon:62-544-880

 

Célkitűzések és szolgáltatások:

1. A legjobb tanulmányi és kutatási eredményeket elérő egyetemi hallgatók anyagi támogatása, ösztöndíjak által.

2. Az egyetemi hallgatók tanulmányi és tudományos teljesítményének erkölcsi elismerése az ösztöndíj presztízse révén.

3. Elősegíteni, hogy a hallgatók minél jobb kutatási eredményeket érjenek el.

4. Az ösztöndíjat megpályázó hallgatók későbbi életpályájának nyomon követése és karrierjének elősegítése.

5. Egyetemi hallgatók és cégek közötti kapcsolat kiépítése tanulmányi ösztöndíjak létrehozása érdekében.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása ösztöndíjak által, tehetséggondozás

 

Szegedi Tudományegyetem Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány

Kapcsolattartó: Pesti Palócz Ádám

Cím: 6722 Ady tér 10.

Telefon: 30/945 1083

E-mail: info@szteha.hu

Honlap: www.szteha.hu

Jogállása: közhasznú szervezet

Kuratórium: Török Márk elnök, Pesti Palócz Ádám titkár

Alapítás éve: 2004

Adószám: 18474464-1-06

Számlaszám: Erste Bank Rt. 11600006-00000000-13599153

Kategória: tudományos tevékenység - kutatás támogatása, kulturális tevékenység,

Célkitűzés:

Négy pályázati kiírás van a nappali tagozatos hallgatók részére:
1. Belföldi és külföldi tanulmányutak
2. Konferenciaszervezés
3. Tudományos kutatások, publikációk
4. Fogyatékossággal élő hallgatók támogatása.

 

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

Telefon: 62/544-481

E-mail: fotitkar@rekt.szte.hu

Jogállása: közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Rácz Béla, Dr. Badó Attila, Dr. Merényi Mária

Adószám: 18458161-1-06

Számlaszám: 11998006 – 02618438

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó oktató és kutató munka feltételeinek javítása, a tudományegyetem hazai és nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése. Az Alapítvány felhasználható akár tudományos könyvek, folyóiratok vásárlására, akár bel- vagy külföldi tanulmányok támogatására, vagy olyan tárgyi eszközök beszerzésére, illetve szolgáltatások igénybevételére, amelyek segítik a tudományegyetemi oktatást, illetve kutatást, a tudományegyetemi kapcsolatok szélesítését.

 

Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kapcsolattartó: Dr. Görög Márta
Telefon: 62/ 54-67-75

E-mail: info@sztealmamater.hu

Jogállás: kiemelten közhasznú

Adószám: 18478664–1–06

Számlaszám: 11600006–00000000–25900976

Alapítás éve: 2006

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók felkarolása, tehetségének fejlesztése, támogatása, a jelenlegi és végzett hallgatók számára különféle – kultúra, sport, karrier, alma mater – szolgáltatások biztosítása.

 

Universitas Sport Club Szeged

Kapcsolattartó: Dorka Péter elnök
e-mail: dorka@jgypk.u-szeged.hu 
tel.: 06 62 546 257

Cím: 6725 Szeged, Hattyas sor 10.

Jogállása: egyesület

Adószám: 19983295-1-06

Számlaszám: 11735005-20506151

Kategória: A Szegedi Tudományegyetem Sportegyesülete

 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

 

Pólay Elemér Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár

Telefon: 62/ 544-188

E-mail: baloghe@juris.u-szeged.hu

Jogállása: közhasznú alapítvány

Adószám: 18459203-2-06

Számlaszám: 10300002-28517186-00003285

Kuratórium: Dr. Szabó Imre, Dr. Gellén Klára, Dr. Kertész József, Dr. Nagy Ferenc, Dr. Tóth Lajos

Alapítás éve: 1996.

Kategória: oktatás, kutatás, ösztöndíjak folyósítása, tudományos és oktatási célú kiadványok készítése, forgalmazása.

Célkitűzés: A szegedi jogi kar, a felsőoktatás és a jogtudomány széleskörű támogatása.

 

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

 

A Szegedi Pathologiáért Alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Iványi Béla

Cím: 6725 Állomás u. 2.

Telefon: 62-545-155

E-mail: balone3@yahoo.com

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Iványi Béla, Dr. Tiszlavicz László, Dr. Kemény Éva, Fehér Edit

Adószám: 18454239-1-06

Számlaszám: MKB 10300002-28516161-00003285

Alapítás éve: 1995

Célkitűzés: Betegellátás, oktatás, diagnosztikai munka, kutatómunka

 

Alapítvány az Anatómia Oktatásáért

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Mihály András egyetemi tanár

Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.

Telefon: 62/54-56-65

E-mail: office.anatomy@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Mihály András (elnök), Dr. Bálint Erika (titkár), Prof. Dr. Mikó Tivadar, Prof. Dr. Papp Gyula, Prof. Dr. Varga Tibor, Prof. Dr. Vécsei László, Dr. Pór István, Dr. Weiczner Roland

Adószám: 18467846-1-06

Számlaszám: 10201006-50143757

Önkéntesek száma: 9 fő

Kategória: oktatás

Célkitűzés: Anatómiai Múzeum gyűjteményének fenntartása, OTDK-n sikeres hallgatók jutalmazása

 

Alzheimer-kór és Memória Betegségek Alapítvány

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Telefon: 62/490-590/300, 62/490-590/466

E-mail: babikne.pakaski.magdolna@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Kálmán János (elnök), Dr. Babikné dr. Pákáski Magdolna (titkár), Dr. Janka Zoltán, Dr. Fehér Ágnes, Balogh Dénes

Adószám: 18460643-1-06

Számlaszám: 11735005-20475448

Alapítás éve: 1997

Célkitűzés: Tudományos munkák, kutatómunkák segítése; szakmai rendezvények támogatása; kutatói ösztöndíj biztosítása

 

Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány (ÉSZOK Alapítvány)

Kapcsolattartó: Dr. Farkas Tamás

Cím: 6726, Szeged, Közép fasor 52

Telefon: 62-544-381

E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu

Honlap: http://phys.bio.u-szeged.hu/eszok

Alapítók: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József

Elnök: Dr. Párducz Árpád

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium Dr. Barzó Pál, Dr. Farkas Tamás, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Felügyelő bizottság: Dr. Kis Zsolt, Duda Ernő

Adószám: 18475630-2-06

Számlaszám: CIB: 11100403-18475630-10000001-HUF

Alapítás éve:2005

Önkéntesek száma: 1

Kategóriák: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Célkitűzés:

1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása

2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása

3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása

4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása

5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása

6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása

7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása

8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása

9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása

10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása

 

Biomechanika a balesetben sérültekért alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Varga Endre egyetemi tanár

Telefon: 62/545-531

E-mail: endrevargamd@yahoo.com

Jogállása: közhasznú szervezet

Kuratórium: Dr. Varga Endre, Dr. Simonka János Aurél, Dr. Török László

Székhelye: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Adószám: 18458570-1-06

Számlaszám: OTP : 11735005-20454353

Célkitűzése: Folyamatos számítógépes műtéti tervezés végzése, a precízebb sebész ellátás végzésére. Biomechanikai Laboratórium létrehozása és működtetése abból a célból, hogy a balesetben sérült betegek a lehető legkorszerűbb, előzőleg laboratóriumi körülmények között modellezett műtéti ellátásokhoz juthassanak hozzá Magyarországon is. A korszerű baleseti ellátáshoz szükséges képzések támogatása (ATLS Advanced Trauma Life Support, AO Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen).

 

Dél-alföldi Reprodukciós Egészség 2000 Alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Bártfai György

Cím: 6725 Szeged Semmelweis u. 1.

E-mail: bartfai.gyorgy@med.u-szeged.hu

Jogforma: Közalapítvány

Kuratórium/vezetőség: Dr. Bártfai György, Czimer Györgyné, Dr. Helesfai Anna, Dr. Darányi Istvánné

Adószám: 18465318-1-06

Számlaszám: 10102842-74276700-00000003

Alapítás éve: 1999

Célkitűzés: A dél-alföldi régióban a gyermekvállalási kedv elősegítése, a családtervezés módszereinek bemutatása, ezáltal a népességszám drámai csökkenésének megállításához való hozzájárulás. Különösen a terhes nők felvilágosítása és mindazon módszerek fejlesztése, amelyek segítségével a magzat fejlődése és egészségi állapota nyomon követhető, biztosítható. A szülészeti gyógyító-megelőző tevékenység fejlesztése különös tekintettel az egészségmegőrzésre és a betegségmegelőzésre, valamint a demográfiai helyzet javítására.

 

Diczfalusy Alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Bártfai György

Telefon: 62/545-520

E-mail: bartfai.gyorgy@med.u-szeged.hu

Honlap: http://www.diczfalusy.hu

Jogállás: magánalapítvány

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

Adószám: 18478262-1-06

MKB Bank 10300002-1030000-49020014

Cégbírósági bejegyzés száma: Pk.60.095/2007/l.

Képviselő: Prof. Dr. Bártfai György, Prof. Dr. Katona Márta, Prof. Dr. Benedek György

Az alapítvány célja: A reprodukciós egészség megjavítása területén

folytatott tudományos munka támogatása, az elért tudományos eredmények elismerése.

Új kutatási programok indítása, fiatal kutatók csere munka támogatása, felvilágosító

előadások és kiadványok szervezése a reprodukciós egészség témakörben,

tudományos rendezvények szervezése.


Dr. Németh András alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Balogh Ádám egyetemi tanár
Cím: 6720 Szeged, Pécsi u. 6.
Telefon: (62) 545-701
E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú
Kuratórium: Dr. Balogh Ádám, Dr. Merényi Kálmán, Dr. Sonkodi Sándor, Dr. Szenohradszky Pál, Kovács Gábor
Adószám: 18468373-1-06
Számlaszám: 11735005-20522045
Alapítás éve: 2001
Önkéntesek száma: 5 fő
Kategória: tudományos tevékenység
Célkitűzés: tudományos kutatómunka támogatása

 

Gyermeksebészet a műtétre váró gyermekekért Alapítvány

Kapcsolattartók: Prof. Dr. Füzesi Kristóf egyetemi tanár, Dr. Szabó Mihály főiskolai tanár, Dr. Tornyos Szabolcs kórházi főorvos

Cím: 6720 Korányi fasor 14-15.

Telefon: (62) 545-340

E-mail: fuzesi@pedia.szote.u-szeged.hu, tornyos@pedia.szote.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Prof. Dr. Füzesi Kristóf egyetemi tanár, Dr. Szabó Mihály főiskolai tanár, Dr. Tornyos Szabolcs kórházi főorvos, Dr. Kovács Tamás, Dr. Juhász László, Dr. Vizi András

Adószám: 19085311-1-06

Számlaszám: 11735005-20804617

Önkéntesek száma: 8

Kategória: egészségmegőrzés, gyógyítás, szakmai továbbképzés

Célkitűzés: A Gyermekklinikán kezelt műtétre váró sebészeti beavatkozáson átesett betegek gyógyítási feltételeinek támogatását végzi.

 

Klinikai Sebészet Fejlődéséért Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Lázár György

Cím: 6720 Szeged, Pécsi u. 6.

Telefon: 62/545-701

E-mail: office.surg@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Lázár György, Dr. Pozsgai István, Dr. Némethné Birkás Márta

Adószám: 18473511-2-06

Számlaszám: 10300002-28528375-00003285

Alapítás éve: 2004

Önkéntesek száma: 3 fő

Célkitűzés: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

Pro traumatológia Szeged alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Simonka János Aurél

Cím: 6725, Szeged, Semmelweis u.6.

Telefon: 62/545-531

E-mail: simonka.j.aurel@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18457074-1-06

Számlaszám: 11606002-05640900-06000008

Alapítás éve: 1995

Kuratórium: Prof. Dr. Simonka János Aurél, Dr. Pintér Sándor

Célkitűzés: Segíteni a balesetet szenvedett sérültek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek nemzetközi szintű biztosítását és fejlesztése az SZTE ÁOK Traumatológiai Klinikán

 

Reménysugár a Dél-alföldi haematológiai és onkológiai gyermekbetegekért alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Bartyik Katalin egyetemi docens

Cím: 6726 Szeged, Kézdi u. 16.

Telefon: 62/545-331; 62/545-332 06/30/249-7377.

E-mail: bartyikk@pedia.szote.u-szeged.hu

Kuratórium: Dr. Bartyik Katalin, Dr. Szalma Ibolya, Dr. Jávorné Rozsos Gyöngyi, Kiszin Miklós, Mándityné Borbényi Anna

Adószám: 18456695-1-06

Számlaszám: 10402805-28017662

Alakulás áve: 1996

Célkitűzés:

1./ Olyan fontos orvosi műszerek, gyógyszerek beszerzésének támogatása, amelyek külső segítség nélkül elérhetetlenek lennének a gyermekbetegek számára.

2./ A gyógykezelés alatt álló gyermekek életének könnyítését szolgáló eszközök és berendezések beszerzésének elősegítése, valamint a Magyarországon nem kivitelezhető gyógykezelésekre való eljutás támogatása.

3./ A gyermekbetegek elkülönítését szolgáló – egy később létesítendő - steril szoba kivitelezésének elősegítése.

4./ A gyermekbetegek és a szülők együttes részvételének biztosítása a gyógyulást elősegítő rehabilitációs programokban.

5./ A betegségek okozta traumák és pszichés károsodások megelőzésére és orvoslására szolgáló berendezések, eszközök és létesítmények létrehozásának, illetve beszerzésének támogatása (Pl. szülő- és gyermekszállás, amelyben biztosítani lehet a gyermek és az orvos közötti jobb kapcsolatot.)

6./ A leukémiával és a daganatos betegségekkel foglalkozó, az e betegségekben szenvedő gyermekeket gyógyító és ellátó szakdolgozók kutatómunkájának, publikációs tevékenységének és konferenciákon való részvételének támogatása. Bekapcsolódás a rákkutatók (leukémia, daganatos megbetegedések, stb.) programba, kutatási programok összeállítása és lefolytatása.

7./ Kongresszusok szervezése a szakma képviselői részére és az orvosok, nővérek, szakdolgozók továbbképzésének, tanulmányútjainak támogatása.

8./ Az Alapítvány által folytatott közhasznú tevékenységek, az 1997.évi CLVI. tv. alapján

a./ egészségmegőrzés,

b./ betegségmegelőzés,

c./ gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

d./ szociális tevékenység, családsegítés

e./ tudományos tevékenység, kutatás

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokból bárki részesülhet, illetve azokat bárki igénybe veheti.

 

STD (Szexuális úton átvihető betegségek megelőzése) alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Deák Judit egyetemi tanár

Cím: 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Telefon/fax: 62/545 959

E-mail: deak.judit@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Kocsisné dr. Nagy Erzsébet, dr. Sziklainé dr. Deák Judit, Zsoldiné dr. Urbán Edit

Adószám: 18453757-1-06

Számlaszám: 11735005-20406893

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 5

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Célkitűzés: szexuális úton átvihető megbetegedések megelőzése és korszerű, molekuláris mikrobiológiai diagnosztikai módszerekkel történő diagnosztikájának bevezetése, fejlesztése

 

Szegedi gyermekekért alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Túri Sándor, Szakál Pálné

Cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 35.

Telefon: 62/342-072

E-mail: varga.sandorne@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Prof. Dr. Túri Sándor, Dr. Bittera István, Dr. Berényi Imre, Szakál Pálné

Adószám: 19084217-1-06

Számlaszám: 11735005 -20340999

Alapítás éve: 1990

Önkéntesek száma: 3

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Célkitűzés: A Szegedi Gyermekkórház Intenzív osztálya műszeres ellátottságának javítása és a betegellátás komfortosítása.

 

Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Jancsó Gáborné Prof. Dr. Katona Márta

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

Telefon: 62/545-129

E-mail: katona.marta@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Jancsó Gáborné, Dr. Katona Márta, Dr. Ilyés Mária, Sólyom Miklós, Filus János, Monostori Dóra

Adószám: 18464575-1-06

Számlaszám: 57400217-10137057

Alakulás éve: 1996

Önkéntesek száma: 1

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Szükséges adomány megnevezése: fax, fénymásoló

Célkitűzés: A súlyos beteg szívbeteg gyermekek, újszülöttek, koraszülöttek gyógyulását elősegítő tevékenység támogatása. Új orvos műszerek, eszközök vásárlása, amely a betegek gyógyulását elősegíti. Magyarországon nem végzett, vagy igen magas kockázattal járó, külföldi műtétek támogatása súlyos beteg gyermekek részére. A határainkon túl élő szívbeteg gyermekek magyarországi műtétjének szervezése és támogatása anyagilag. A hirtelen csecsemőhalál megelőzését szolgáló program végzése, a csecsemő légzését figyelő eszköz (apnoe alarm) beszerzésével, ill. a szülők megtanítása a készülék használatára és a csecsemők újraélesztésére. Orvosok, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása szakkönyvek vásárlásával, kongresszusi részvétel támogatásával. Külföldről hazánkba látogató orvosok támogatása, akik magyar gyermekek gyógyulását elősegítő eljárásokat, műtéteket itt végeznek hazánkban, és arra a magyar orvosokat, nővéreket megtanítják.

 

Szegedi kísérletes sebészet a tudomány és klinikum szolgálatában alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Boros Mihály

Cím: 6720 Szeged, Pécsi u. 6.

Telefon: 62-545-102

E-mail: boros.mihaly@med.u-szeged.hu, office.expsur@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium/vezetőség: Prof. Dr. Boros Mihály, Prof. Dr. Lázár György, Dr. Kiss-Dózsai András

Adószám: 18463385-1-06

Számlaszám: OTP Bank 11735005-20483885

Alapítás éve: 1998

Önkéntesek száma: 4 fő

Kategória: oktatás és kutatás támogatása

Célkitűzés: A kísérletes sebészet, sebészeti műtéttan, magas szintű oktatásának és tudományos alapjai kutatásának elősegítése, támogatása. A sebészeti gyakorlat, klinikum, különös tekintettel a szervátültetésekkel kapcsolatos eljárások, tudományos ismeretek bővítésének támogatása. Oktatási műszerpark, műtői infrastruktúra felújításának megszervezése, támogatása, valamint kísérletes sebészeti tevékenységet folytató szervezetek, a tudományág kiemelkedő művelőinek támogatása. A klinikum szakmai támogatásával működő sebészeti tréning központ létrehozása, regionális és nemzetközi továbbképző tanfolyamok tartása, szervezése. Az alapítvány céljának eléréséhez szükséges anyagok, eszközök, feltételek biztosítása, szükség szerint vállalkozói tevékenység útján is. Kiemelkedő tehetségű pályakezdő kutatók támogatása.

 

Szegedi Kontaktlencse Magánalapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Facskó Andrea tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.

Telefon: 54-5490, 71936

E-mail: zsigo.erika@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Facskó Andrea (elnök), Dr. Végh Mihály, Dr. Hári Kovács András

Adószám: 18450981–1–06

Számlaszám: 57600101-10001569

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 1 fő

Kategória: egészségmegőrzés

Célkitűzés: Szegedi szemészképzés fejlesztése; a szemészeten megjelenő kutatási eredmények bemutatása; gépek, műszerek, egyéb felszerelések beszerzése; szakkönyvállomány növelése; tehetséges orvosok támogatása; hazai, nemzetközi tudományos rendezvények támogatása

 

Szegedi onkoterápiás klinika a daganatos betegek gyógyításáért alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Thurzó László tanszékvezető egyetemi tanár

Cím: 6720 Korányi fasor 12.

Telefon: 62/545-404

E-mail: thurzo@onko.szote.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Mészáros Gábor (elnök), Dr. Miklóssy Sándor, Veszelinov Kornél

Adószám: 18465129-1-06

Számlaszám: 11735005-20487920

Alapítás éve: 1999

Önkéntesek száma: 6

Célkitűzés: Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők gyógyulásának elősegítése; új citosztatikus gyógyszerek tanulmányozása; daganatos betegségekkel foglalkozó szakemberek támogatása, folyamatos továbbképzése; nemzetközi kapcsolatok kialakítása; közös kutatómunka szervezése; együttműködés más szervezetekkel; betegség megelőzése érdekében ismeretek széleskörű terjesztése, felvilágosító tevékenység, szűrővizsgálat

 

Szegedi Rákkutatásért Alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Molnár József egyetemi tanár

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 10.

Telefon: 62/545-114

E-mail: molnar.jozsef@med.u-szeged.hu

Honlap: www.szegedirakkutatasert.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Ágai Zsuzsanna, Dr. Bódi György

Adószám: 18456200-1-06

Számlaszám: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 57100010-10006825

Alapítás éve: 1995. december 20. A Csongrád Megyei Bíróság végzése 1995. december 27. keltezésű, a bejegyzés száma 272/95 a nyilvántartás sorszáma 647.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás

Célkitűzés: A rák, mint népbetegség megelőzésére és gyógyítására vonatkozó kutatások támogatása, a kutatási feltételek javítása, infrastruktúra fejlesztése, nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok fejlesztése, a rákkutatásban elért eredmények hasznosítása.

 

Szegedi újszülött életmentő szolgálat alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Pintér Sándor egyetemi tanár, kuratóriumi elnök

Cím: 6720 Szeged, Jókai u. 6. I./4.

Telefon: 62/545-328, 06/20/4100-901

E-mail: pintersa@pedia.szote.u-szeged.hu, pinter.sandor.1@med.u-szeged.hu

Jogállás: kiemelkedően közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Dr. Pintér Sándor elnök, Dr. Bálint Péter alelnök

Adószám: 18450455-1-06

Számlaszám: 11735067-20036634

Alakulás éve: 1992

Alkalmazottak száma:

· orvos 10 fő (1 főállású, 2 megbízási jogviszonyban, 7 vállalkozási szerződéssel)

· szakápoló nővér 8 fő (2 ½ főállású, 4 megbízási jogviszonyban, 1 vállalkozási szerződéssel)

· mentő-szakápoló 8 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gépkocsivezető 12 fő (vállalkozási szerződéssel)

· gazdasági ügyintézők 3 fő (1 fő gazdasági ügyintéző részfoglalkozásban, 1 fő műszerkarbantartó vállalkozási szerződéssel, 1 fő adminisztrátor megbízási jogviszonyban)

Önkéntesek száma: 50 fő

Célkitűzés: A koraszülöttek és életveszélyben lévő normál születési súlyú újszülöttek mentőszállítását végzi a régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok Megye Déli része Mezőtúr Kistérség). A pathologiás újszülöttek és koraszülöttek mentése neonatológiai mentőkocsival és szállítása a Szegedi, a Gyulai és a Kecskeméti Perinatális Intenzív Centrumokba.

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

Szote gyermekgyógyászat oktatása, kutatása alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanár

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15

Telefon: 06 62 54 53 3 0, vagy 62 54 58 02

E-mail: turisand@pedia.szote.u-szeged.hu, szakal@pedia.szote.u-szeged.hu

Kuratórium: Prof dr. Túri Sándor, Dr. Kovács Ilona, Prof dr. László Aranka

Adószám: 18465002-1-06

Számlaszám: 11735005-20489740

Alapítás éve: 1999

Önkéntesek száma: 10 fő

Kategória: gyermekklinikai betegellátás feltételeinek javítása, egészségügyi szakmai továbbképzések támogatása, orvos és egészségügyi szakmai oktatások képzések végzése.

Célkitűzés: Az Alapítvány a Gyermekgyógyászati Klinika egész területére vonatkozó építkezéseket, műszerfejlesztéseket, szakmai továbbképzéseket végzi. (Kardiológiai, és koraszülöttek, haematológiai, rákbetegek, műtétre váró betegek, anya-gyermek elhelyezésére szolgáló kórtermek kialakítása, betegek gyógyításának, betegellátás feltételeinek javítása a cél.) Orvos egészségügyi szakmai továbbképzések végzése.

 

Szote gyermekművese állomásért alapítvány

Kapcsolattartó neve: Prof. Dr. Túri Sándor egyetemi tanár, Szakál Pálné

Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.

Telefon: 62/54 53 30, vagy 62 54 58 02

E-mail: turisand@pedia.szote.u-szeged.hu, szakal@pedia.szote.u-szeged.hu

Jogállás: kiemelten közhasznú.

Kuratórium: elnök: Prof. Dr. Túri Sándor, tagok: dr. Haszon Ibolya, dr. Bereczki Csaba

Adószám: 18454710-1-06

Számlaszám: 11735005-20408118

Alapítás éve: 1995

Önkéntesek száma: a dolgozókon felül további 5 fő

Célkitűzés: gyógyító betegellátás, dialízis, rehabilitáció, újszülöttkori szűrővizsgálatok ellátás elvégzése

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

Szote női klinika ultrahang-diagnosztikai laboratórium korszerűsítéséért alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Pál Attila

Cím: Szeged, Semmelweis u. 1.

Telefon: 62/545-493

E-mail: pal.attila@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratóriumi/testületi/választmányi tagok: Prof. Dr. Pál Attila, Dr. Bottyán Éva, Dr. Zádori János, Dr. Kovács László

Adószám: 18458958- 1- 06

Számlaszám: 11735005-20376820

Alapítás éve: 1993

Önkéntesek száma: 29 fő

Célkitűzés: A SZOTE Női Klinikáján működő ultrahanglabor részére color Doppler UH készülék és tartozékai megvásárlása, valamint az UH labor működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása, illetve a géppark bővítése.

 

Tündérkert – A gyermekek lelki egészségéért alapítvány Szeged

Kapcsolattartó: Bárkányi Annamária intézetvezető főnővér

Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 15.

Telefon: 62/549-627

E-mail cím: barkanyi.annamaria@med.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Bárkányi Annamária, Komáromi Katalin, Ördögh Erika

Alapítás éve: 2001.

Adószám: 18469666-1-06

Bankszámlaszám: 11735005-20498566

Célkitűzés: Az SZTE ÁOK Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály gyógyítási, kutatási és oktatási eszköz- és feltételrendszerének javítása, az osztályon kezelt beteg gyermekek rehabilitációjának elősegítése érdekében a beteg gyermekek és szüleik támogatása, a gyermekek iskolai felzárkóztatása, a SZTE ÁOK Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztályán kezelt gyermekek pszichés problémáinak hatékonyabb kezelése és gyógyítása érdekében a gyermek és ifjúsági mentálhigiénében tevékenykedő szakemberek támogatása, a SZTE ÁOK Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály hazai, valamint nemzetközi kapcsolatai szélesítésének elősegítése.

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

 

Alapítvány az Altajisztikai és a Turkológiai Stúdiumok Támogatására

Kapcsolattartó: Dr. Ressné Dr. Ivanics Mária egyetemi tanár

Cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Telefon: 62/544-318

E-mail: res13986@helka.iif.hu

Adószám: 18460746-1-06

Számlaszám: 117335005-20477440

Alakulás éve: 1998

Célkitűzés: Az altajisztikai és turkológiai stúdiumok támogatása. Ösztönzi azokat az oktatókat, akik szakterületükön kiváló eredményeket érnek el, támogatja külföldi konferenciákon való részvételüket és kutatásaikat. Hozzájárul a szak iránt kiemelkedő érdeklődést mutató hallgatók törökországi illetve kazahsztáni nyári egyetemeken való nyelvtanulásának költségeihez, támogatja a fontosabb szótárak és szakkönyvek beszerzését. Finanszírozza külföldi oktatók meghívását.

 

Devotio Hungarorum Alapítvány

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Barna Gábor elnök

Cím: 6722 Szeged Egyetem u. 2.

Telefon: 62/54-4216

E-mail: barna@hung.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Adószám: 18456145-1-06

Számlaszám: 11735005-20449562

Alapítva: 1995

Célkitűzés: A vallási néprajzi kutatások, konferenciák és kiadványok, és a Bálint Sándor-hagyaték feldolgozásának támogatása.

 

Diákcentrum Universitas Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Sebőné Szenes Márta egyetemi adjunktus

Cím: 6721 Szeged, Kálmány Lajos utca 19.

Telefon: 62/544-029

E-mail: dcentrum@stud.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Sebőné Szenes Márta, Dr. Grezsa Ferenc, Pintér Tibor, Katona Miklós, Csomortáni Zoltán Domonkos, Schreiner Attiláné

Adószám: 18452763-1-06

Számlaszám 57400217-10117781

Kategória: Kiemelten közhasznú

Alakulás éve: 1994

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Célunk, hogy a Dél - alföldi régióban élő fiatalok számára hiánypótló életvezetési és készségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtsunk, amelynek eredményeként, hatékony életvezetésre képes, problémáit megoldó, munkát vállaló autonóm emberré válnak. A sablonos elrettentő példák helyett vonzó, tartalmas szabadidő tevékenységeket kínálunk az önismeret-fejlesztés jegyében: játékos, élményorientált foglalkozások; önismeretet fejlesztő feladatok, személyiségtesztek, illetve játékok; pályaorientációs tanácsadás; illetve a fentiekhez kapcsolódó kreatív foglalatosságok, mint például ékszer- és dísztárgykészítés, technikák tanítása.

Szolgáltatás: A szegedi felsőoktatásban tanulók részére nyújtunk ingyenes mentálhigiénés szolgáltatásokat

Kategória: egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

Magyar Filozófiai Társaság

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.

Telefon: 62/546-652

Honlap: www.mft-hps.hu

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Bacsó Béla, Vajda Mihály, Laczkó Sándor

Adószám: 19007799-1-42

Számlaszám: 10102086-09700602-00000002

Alakulás éve: 1989

Jogforma: Egyesület

Célkitűzés:

  • a hazai filozófiai élet összefogása és szervezése
  • a magyar filozófiai kultúra ápolása
  • a nemzetközi filozófiai élethez történő kapcsolódás elősegítése
  • a szakmai kommunikáció és információáramlás elősegítése
  • a szakmai érdekképviselet ellátása
  • a filozófiai műveltség terjesztése.

 

 

Pro Philosophia Szegediensis Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Laczkó Sándor

Cím: 6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34.

Telefon: 62/546-652

E-mail: laczkos@bibl.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Csejtei Dezső, Feleki Gábor

Adószám: 19081472-1-06

Számlaszám: 10800014-20000005-01884693

Jogforma: Alapítvány

Alakulás éve: 1990

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, vendég professzúra, stb.

Célkitűzés: A szegedi filozófiai élet szervezése és támogatása, filozófiai rendezvények és kiadványok

 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR

 

ETSZK Hallgatóiért Alapítvány

Kapcsolattartó: Hódi Hajnalka

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Telefon: 62/546-403

E-mail: hal@etszk.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium/vezetőség: Juhász Jenő elnök,

Tagok: Laukó Gábor, Dr. Pogány Magdolna

Titkár: Hódi Hajnalka

Adószám: 18472527-1-06

Számlaszám: 10918001-00000019-44960001

Alapítás éve: 2004

Célkitűzés: Azért dolgozunk, hogy az ETSZK-n eltöltött évek alatt a hallgatók jól érezzék magukat, aktívan éljék meg a hallgatói közösségi életet, anyagi okok miatt lehetőleg ne kelljen megszakítaniuk tanulmányaikat, valamint presztízst teremtsünk a Karnak.

Az ETSZK hallgatói kisközösségeit támogatjuk saját programjaik, ötleteik megvalósításában anyagilag, tanácsadással, eszközökkel.

Szociális alapon támogatunk az ETSZK nappali és levelező tagozatos hallgatói közül évente minimum 20 főt pályázati formában.

Kategória: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

 

Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány

Kapcsolattartó: Prof. Dr. Nagy Katalin

Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Telefon: 62/545 299

E-mail: nagykatalin@t-online.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Nagy Katalin elnök, Dr. Pinke Ildikó titkár

Alapító: Dr. Antal András

Tagok: Dr. Gorzó István, Dr. Pelsőczi Kovács István, Dr. Rakonczay Zoltán, Dr. Turzó Kinga

Adószám: 18466388-1-06

Számlaszám: 10300002-28518541-00003285

Az Alapítvány tevékenysége: közhasznú tevékenység

Az Alapítvány célja: A SZTE Fogorvostudományi Karán folyó képzés struktúrájának, valamint az oktatás feltételeinek és módszereinek folyamatos javítása.

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

 

Ökonómia Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Schneider Klára gazdasági vezető

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt.1.

Tel: 62/544-632, Fax: 62/544-499

Email: sch@eco.u-szeged.hu

Adószám: 19085397-1-06

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés: A közgazdász képzés feltételeinek javítása, a tudományos kutatás támogatása.


GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

 

Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Csóka Ildikó elnök, csoka@pharm.u-szeged.hu

Az alapítvány adószáma: 19086037-1-06
A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány két évtizedes működése során több oktatóterem, számítógépes kabinet berendezését és felszerelését biztosította Karunkon. Rendszeresen ösztöndíjat nyújt PhD hallgatóknak, többféle pályadíjjal jutalmazza a konferenciákon szereplő kiváló gyógyszerészhallgatókat. A továbbiakban is a fentiek érdekében
kíván tevékenykedni.
Kérjük, hogy munkánkat segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.

 

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

 

AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Kapcsolattartó: Deák Ágnes

Cím: 6701 Szeged, Pf. 1179

Telefon: 62/544-464

Honlap: www.aetas.hu

E-mail: aetas@mail.u-szeged.hu

Jogállás: nem rendelkezik közhasznú jogállással

Kuratórium/vezetőség: Vajda Zoltán, Koszta László, Tomka Béla

Adószám: 19079581-2-06

Számlaszám: 10800014-60000005-01884642 CitiBank

Alapítás éve: 1985

Önkéntesek száma: 12

Célkitűzés: főként történeti tárgyú tanulmányokat, forrásokat, kritikákat, ismertetéseket, interjúkat közöl, de fogad más társtudomány ágból is írásokat.

Szolgáltatás: fiatal történészek, kutatók, publikálásának, munkájának elősegítése, megismertetése, a szakma és az olvasóközönség körében.

Az írásokért tiszteletdíjat nem fizetünk.

 

MÉRNÖKI KAR

 

Ianua in Mundum Kapu a világra Alapítvány

Kapcsolattartó: Szilné Dr. Bottyán Tünde

Cím: 6724 Szeged, Mars tér 7.

Telefon: 62/ 546-003

E-mail: dekan@mk.u-szeged.hu; bottyant@mk.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Horváth Károly, Prof. Dr. Véha Antal, Dr. Vámosi Lukács, Dr. Török János

Adószám: 19079237-1-06

Számlaszám: 11650001-03464800-50000004

Célkitűzés: A Kar hallgatói és fiatal oktatói idegen nyelvi tudásának fejlesztése; hazai és nemzetközi vendégoktatók és hallgatók tapasztalatszerzési lehetőségeinek támogatása; a hallgatók külföldön eltölthető szakmai gyakorlatainak, szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételének elősegítése, támogatása; a Kar hallgatói által szervezett nemzetközi rendezvényeinek támogatása.

Kategória: az idegen nyelvi oktatás fejlesztése, az idegen nyelvi tudás szélesítése.

 

MEZŐGAZDASÁGI KAR

 

Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Bodnár Károly dékán

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

Telefon: 62/532-990

E-mail: bodnar@mgk.u-szeged.hu

Adószám: 18453472-2-06

Számlaszám: 10200184-28112884

Kategória/célkitűzés: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

A Szegedi Füvészkertért Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Mihalik Erzsébet egyetemi docens

6726 Szeged, Közép fasor 52.

e-mail: mihalik@bio.u-szeged.hu

jogállás: magánalapítvány

Kuratórium: Margóczi Katalin (elnök), Gallé László, Hornung Erzsébet, Mihalik Erzsébet, Pulics Julianna

Adószám: 18465435-1-06

Bankszámlaszám: OTP 11735005-20479411

alakulás éve 1993

Célkitűzés: A Füvészkert fejlesztése és fenntartása, tematikus növénybemutatók, kiállítások szervezése, oktatás, ismeretterjesztés.

 

Az Informatika Oktatásáért, Kutatásáért Alapítvány

Kapcsolattartó: Dr. Kovács Zoltán egyetemi adjunktus

Tel: 62-54-67-17

6720 Szeged, Árpád tér 2.

www.inf.u-szeged.hu/rolunk/

E-mail: titkar@inf.u-szeged.hu

Kuratórium elnöke: Dr. Kovács Zoltán

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18468593-1-06

Számlaszám: 10300002-28519418-00003285

Alakulás éve: 2001. április 30.

Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetemen folyó informatikai oktatói, kutatói munka színvonalának emelése, feltételeinek javítása, a doktori, ill. a PhD fokozat megszerzésének valamint a színvonalas hallgatói diákköri dolgozatok, szakdolgozatok, diplomadolgozatok készítésének elősegítése.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

Pro Physica Hallgatói Alapítvány

Kapcsolattartó: Gajdos Tamás

Tel: 30/2432-729

E-mail: gajdos.tamas@stud.u-szeged.hu

Kuratórium elnöke: Gajdos Tamás

Alapítók: Dr. Bor Zsolt, Dr. Gyémánt Iván, Dr. Rácz Béla, Dr. Szabó Gábor

Jogállása: közhasznú

Adószáma: 18454727-1-06

Számlaszáma: 57400217-10117705

Statisztikai Számjel: 18454727-9499-569-06

Az alapítvány fő célja hozzájárulni széles látókörű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező fizikusok, fizikatanárok képzéséhez Szegeden. Ennek érdekében belföldi és külföldi ösztöndíjakat nyújt; támogatja a konferencián való részvételeket; konferenciákat, szakmai előadásokat szervez; jegyzeteket, kiadványokat jelentet meg; támogatja a fizikus- és fizikatanár hallgatók közösségi életét, kutatómunkáját, pályamunkáit, a hallgatói könyvtárak létrehozását, fejlesztését; javítja a belföldi és külföldi kapcsolattartást.

Közhasznú tevékenységei:

- (1997/CLVI. 26.c.3) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

- (1997/CLVI. 26.c.4) tudományos tevékenység, kutatás

 

Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány

Kapcsolattartó:

Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens

Tel: 62/544-666; 62/420-154

6720 Szeged, Dóm tér 9.

http://astro.u-szeged.hu

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Csákány Béla (elnök), Dr. Szatmáry Károly (titkár), Dr. Hevesi Imre, Dr. Nánai László, Sárneczky Krisztián

Adószám: 19081166-1-06

Számlaszám: 11998006-02600943-00000000

Alakulás éve: 1990

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: a Szegedi Csillagvizsgáló működtetése, az ott folyó kutatás, oktatás és ismeretterjesztés támogatása

Szolgáltatás: A rendszeres péntek esti nyitva tartások során csillagászati, űrkutatási kiselőadások, távcsöves bemutatók a lakosság számára.

Tevékenységi kategória:

- tudományos tevékenység, kutatás

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

Kapcsolattartó: Lukáts Lilla

Tel: 20/380-2064,72/598-036

6723 Szeged, Szamos u. 6. IX/54.

www.szkbe.hu, www.mecsekhaza.hu

szkbe@szkbe.hu, info@mecsekhaza.hu

Jogállás: kiemelkedően közhasznú országos egyesület

Kuratórium/vezetőség:

Elnök: Nagy Géza

Titkár: Csurka Mária

Elnökségi tagok: Ország János, Bauer Márton, Szabó Péter, Mészáros József

Adószám: 18461709-1-06

Számlaszám: 57400097-10105577

Alakulás éve: 1997

Alkalmazottak száma: 3

Önkéntesek száma: 15

Célkitűzés: Olyan közösség létrehozása, melynek fő feladata a karszt- és barlangkutatás, a természet és környezet védelme, és ezen gondolat fiataloknak való átadása.

Kategória: tudományos tevékenység, kutatás, sport (a munkaviszonyban és megbízás alapján folytatott sporttevékenység, kivételével), természet-; állatvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem

Szolgáltatás: Egyetemisták munkájának támogatása, túravezetés, karsztos-barlangos erdei iskola működtetése, föld alatti földrajzóra tartása, geológiai (barlangok világát bemutató) bemutatóhely, barlangkutató bázis működtetése.

Szükséges adomány megnevezése: Számítógép, nyomtató, bányászkompaszt, fénymásoló, papír, írószer, szakkönyvek (karsztok, barlangkutatás, környezeti nevelés témakörökben)

 

Szegedi TTK Öregdiák Alapítvány

Kapcsolattartó: Boa Anikó

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Telefon: 62/544-507

E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Kuratórium: Dr. Hernádi Klára (elnök), Boa Anikó

Adószám: 18478846-1-06 1

Számlaszám: 57400107-11093204 Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet

Alakulás éve: 2007.

Célkitűzés: - Az öregdiákok tapasztalatainak hasznosítása az oktatásban, képzési struktúrában, a képzés korszerűsítésére vonatkozóan.
- A Kar és a végzett diákok kapcsolatának, felépítése, annak erősítése, ilyen témájú találkozók, klubok, események szervezése, rendezése révén.
- Az alumni mozgalom kultúráját népszerűsítő műsorokban, cikkekben, sajtómegjelenésekben való szereplés.

- Hallgatói ösztöndíjak és utazási támogatás biztosítása, rendszerének kialakítása.

- A "SZTE TTIK Kiváló Hallgatója" díj fenntartása és továbbfejlesztése.

- A végzett hallgatók kapcsolati tőkéjének feltérképezése, a kapcsolati tőke erősítése (a frissen végzettek elhelyezkedésének segítése).
- Az öregdiákokkal való kapcsolattartás általános infrastrukturális hátterének korszerű szinten tartása.

- Állandó Öregdiák Klub működtetése, finanszírozása.

Kategória: oktatási tevékenység

 

ZENEMŰVÉSZETI KAR

 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma Alapítványa

Jogforma: alapítvány

Kapcsolattartó: Várnagy Elemérné

Tel: 62/ 544-399

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.

E-mail: tusjak@music.u-szeged.hu

Kuratórium/vezetőség: Dr. Kerek Ferenc, Lengyelné Stiebel Klára, Nagy Zsolt, Gönczy László

Adószám: 18454002-1-06

Számlaszám: 57400217-10117688 (FONTANA Credit Takarékszövetkezet)

IBAN: HU84-5740-0217-1011-7688-0000-0000

SWIFT: TAKBHUHB

Alakulás éve: 1994.

Önkéntesek száma: 3

Kategória: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.

Célkitűzés: Az oktatás segítése, hangversenyek szervezése, zenekari gyakorlat a főiskolai hallgatóknak¸ fellépési lehetőség fiatal művészeknek, továbbá kurzusok, versenyek támogatása.

Szükséges adományok megnevezése: kották, kottaállványok.

 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETM KÖZOKTATÁSI EGYSÉGEIHEZ TARTOZÓ ALAPÍTVÁNYOK

 

A „Ságváris Nebulókért” Alapítvány

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Fakan Csaba

Cím: 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

Telefon: (62) 544-348

E-mail: iskola@sgyak.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 19084200-1-06

Számlaszám: 11102302-19084200-10000001

Kuratórium: Dr. Törőcsik Tamás (elnök), Fakan Csaba, Dr. Blazovich László, Matuska József

Alapítás éve: 1992

Célkitűzés:

- az idegennyelv tanulás feltételeinek, hatékonyságának emelése,

- csereutak támogatása,

- az iskola nyelvtanárai által szervezett nyelvi táborok támogatása,

- az iskolai könyvtár idegen nyelvi könyvállományának gyarapítása,

- az egyéb területen tehetséges tanulók segítése,

- tanulmányi és sportversenyek támogatása, szaktáborok stb. segítése, erre való felkészítés,

- az Alapítvány lehetőségeihez mérten az iskola általános működési feltételeinek javítása,

- a diákok szociális és egészségügyi (mentálhigiénés) képzése, az ezzel kapcsolatos felvilágosító tanfolyamok szervezése, valamint az ehhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése és bővítése.

 

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány

Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolához tartozó alapítvány

Kapcsolattartó: Dani-Cseh Mária

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81. fsz. 25.

Telefon: 62/544-855

E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu

Jogállás: közhasznú

Adószám: 18474897-1-06
Számlaszám: OTP Bank: 11735005-20520469

Kuratórium: Újvári István, Tóthné Schultz Hedvig, Dani-Cseh Mária

Alapítás éve: 2005

Önkéntesek száma: 10-15

Kategória: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Célkitűzés: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskolája, jelenleg SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak és leendő tanulóinak támogatása.

 

DEAK19711_230x154.png

Témakörök

Címkék

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Bezár