Mozgáskövetés és játék webkamerával

A mozgóképek rögzítésénél számos esetben meg kell különböztetnünk a hátteret és az előteret. Előbbi statikus, utóbbi tartalmazza az akciót. A kettő egymástól való mesterséges szétválasztása az esti híradóktól kezdve a legkorszerűbb kalandfilmekig számos esetben felhasználásra kerül. Ennek megvalósítása bluebox technikával a legegyszerűbb. Ilyenkor a külön megvilágított egyszínű háttér előtt felvett akciók mögé egy külön rögzített mesterséges háttér kerül.

Ennél bonyolultabb a helyzet, ha a háttér nem preparált. Ilyenkor a háttér rögzítésével és az ahhoz képest érzékelt mozgások, színeltérések leválasztásával lehet a hátteret az előtérről leválasztani. Ennek a módszernek nem csak abban az esetben van haszna, ha nem áll rendelkezésre semleges egyszínű háttér, hanem ha pl. egy olyan hátteret, terepet akarunk akció, azaz szereplők nélkül rögzíteni, ahol ez hagyományosan az állandó forgalom miatt nem lehetséges (pl. a budapesti Nyugati tér nappali fényben autók és emberek nélkül).

További felhasználás, ha a mozgó előtér kontúrjainak megfigyelésével a szereplő egy virtuális valóságot vezérelhet a mozgásával. Ezek és a fentebbi felhasználások is megvalósíthatók egyszerű és olcsó webkamerák és egyszerű algoritmusok, házilag fejlesztett rövid szoftverek segítségével.

Előadás megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma