Kötőszavak, mint matematikai műveletek (magyarul és angolul)


Kiindulunk a „Ki korán kel, aranyat lel.” (Early bird catches the worm.) közmondásból. A feladat a „Nem igaz, hogy aki korán kel az aranyat lel.” tagadás „nem igaz” kezdő szavak nélküli

Megfogalmazása. Ennek kapcsán kerül sor a kijelentő mondatoknak, mint matematikai logikai ítéleteknek az „és” (and), a „vagy” (or) illetve a „ha…akkor” (if…then) kötőszavakkal, mint logikai műveletekkel való összekapcsolására. Kiderül, hogy a nyelvet használók a tagadásra többféle megoldást vélnek helyesnek, ami felveti a matematikai „igazságtétel” igényét. Ezt elvégezve, megadjuk a megoldás nyelvi magyarázatát is.

Előadás megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma