A számfogalom fejlődése, mint a legelső globalizálódási folyamat

Kiindulásunk a tő- és sorszámnevek nyelvi és matematikai megfogalmazása. Rámutatunk arra, hogy egykor –a nyelvekhez hasonlóan- a számjelek is ugyanazt a logikai tartalmat eltérő (egyiptomi, mezopotámiai, kínai, arab, római, magyar) formában fejezték ki. A szellemi evolúciónak tekinthető fejlődés során az egyes identitások legjobb tulajdonságait ötvözve alakult ki a mai tízes számrendszerünk, amely a legteljesebb globalizációként az egész földkerekségen használatos. Kitérünk arra is, hogy mi az oka annak, hogy a számítógépek számára a kettes számrendszer a megfelelő.

Előadás megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma