Az SZTE Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB) Működési Szabályzata

 1. A MÁB tagjait az egyetem vezetője nevezi ki határozatlan időre.
 2. A MÁB legalább évente egyszer áttekinti az egyetemnek a kísérleti állatok humánus tartására és felhasználására vonatkozó programját. E tevékenységében a Szegedi Tudományegyetemnek az állatok tudományos célra történő felhasználására vonatkozó, az egyetem honlapján is közzétett álláspontja (a továbbiakban Álláspont) irányelveit veszi alapul.
 3. Legalább évente egyszer megszemléli az egyetemnek a kísérleti állatok tartására szolgáló létesítményeit. E tevékenységében is az elbírálás alapjául az Álláspont irányelvei szolgálnak.
 4. Az 1. és 2. pontban jelzett tevékenység alapján a rektor számára jelentést készít. A jelentés tartalmazza az elbírálás alapjául szolgáló irányelvek megtartásának helyzetét és az esetleges hiányosságok leírását. A leírásban meg kell különböztetni a jelentős hiányosságokat a kisebb jelentőségű hiányosságoktól.
 5. Foglalkozik az egyetem állattartása és állatfelhasználása tárgykörében felmerülő aggályokkal.
 6. Javaslatokat készít a rektor számára az egyetem állattartási és felhasználási programjával, állattartó létesítményeivel, az állatokkal foglalkozó személyzet képzésével kapcsolatos bármely felmerülő probléma megoldására.
 7. Az egyetemen a kísérleti állatok felhasználásával tervezett kutatásokat állatkíméleti szempontból elbírálja, azokat jóváhagyja, módosításukat kéri, vagy végzésükhöz a jóváhagyást az Álláspont elveinek alkalmazásával megtagadja.
 8. Az egyetemen a kísérleti állatok felhasználásával folyó jóváhagyott kutatási programokat állatkíméleti szempontból 3 évente újból megvizsgálja, azokat jóváhagyja, módosításukat kéri, vagy folytatásukhoz a jóváhagyást az Álláspont elveinek alkalmazásával megtagadja.
 9. A MÁB jogosult arra, hogy felfüggesszen olyan tevékenységeket, amelyek nem felelnek meg az Álláspontban rögzített humánus állattartási és felhasználási elveknek.
 10. A MÁB évente négyszer (negyedévenként) ülésezik. Az üléseken azokkal a jóváhagyási kérelmekkel foglalkozik, amelyek az előző negyedév utolsó napjáig beérkeztek. A MÁB ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább a fele megjelent. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
 11. A MÁB által jóváhagyott kutatási programokban jóváhagyott beavatkozások kizárólagos alkalmazását a MÁB elnöke újonnan induló kutatások esetében a hatósági engedélykérő űrlapon a kutatás vezetőjének írásbeli nyilatkozata ellenében aláírásával igazolja.
 12. Külföldi kutatástámogató szervek kérése alapján a MÁB elnöke az egyetem jóváhagyott kutatási programjaiban dolgozó kutatói számára saját hatáskörben szükség esetén igazolást ad ki.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma