Szegedi Tudományegyetem  Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek, események
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdeti a 7. Ifjúsági Bolyai Pályázatot

A meghirdetett pályázat a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Pályázók köre:
Pályázhatnak a 2013/2014. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diákok, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, bármilyen szakirányú BSc képzésben és osztatlan orvosképzésben résztvevő magyar állampolgárságú hallgatói.

Beadási határidő: 2014. május 30. (péntek) (postabélyegző kelte).

A felhívás elérhető: