Szegedi Tudományegyetem  Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek, események
A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA.

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.


Rögzítési határidő: 2014. április 16. 12 óra
Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2014. április 18.

A pályázatot az MTA honlapján érhetik el.

A pályázathoz csatolandó nyomtatványok:

- munkaviszony igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázathoz

- kutatóhelyi fogadókészség igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához