Szegedi Tudományegyetem  Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek, események
MTA-Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása- 2014

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon vagy a környező országokban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően 2014. december 31. napjáig vagy a keret kimerüléséig nyújthatóak be.

További részletek: