2018. augusztus 14., kedd

Első lépéseim

Az elsősök beiratkozása egyetemünkön karonként történik, melyben a hallgatói önkormányzatok, illetve a kari tanulmányi osztályok állnak rendelkezésre.
A 2014-2015-ös tanév időrendi beosztása.
Speciális képzési igényű hallgatók: azok, akik érzékszervi, mozgásszervi fogyatékossággal élnek, kommunikációjukban korlátozottak (diszlexia, diszgráfia), továbbá akik egészségi állapotuk miatt tartósan, általános életmódtól eltérő életvitelre kényszerülnek.
A Szegedi Tudományegyetem 2014/2015-ös tanév gólyatáborai és a gólyatáborba való jelentkezés.
Nappali tagozatos hallgatóként a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig vagytok egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, amelybe a hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama is beleszámít.