Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár RSS
Emléktábla avatás Dr. Thurzó László emeritus professzor halálának egy éves évfordulóján
Időpont:2018. október 11.14:00 - 15:00
Helyszín:SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Szeged, Semmelweis u. 1, 6725)
Dr. Thurzó László emeritus professzor 1946. május 26-án született Szegeden. 1964-ben nyert felvétel a Szegedi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1970-ben kapott orvosdoktori diplomát. Szülészet-nőgyógyászat, klinikai onkológia és sugárterápia szakképesítést szerzett. Pályafutását a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdte, 1970-től tudományos segédmunkatárs, majd 1972-től gyakornok, 1974-től egyetemi tanársegéd, 1983-tól egyetemi adjunktus, 1990-től egyetemi docens. 1994-től megbízott igazgatóként, majd 1997-től tanszékvezető egyetemi tanárként vezette az újonnan alakult Onkoterápiás Klinikát, amely tisztségét 2011-ig töltötte be. 2000-től az ÁOK klinikai dékánhelyettese volt, 2003-tól egyidejűleg a centrumelnök klinikai helyettese. 2007. évtől ismét megkapta mindkét megbízatást és 2009-2010 között gazdasági dékánhelyettesi feladatokat is ellátott. Oktatói munkássága és betegellátó tevékenysége mellett számos közéleti tisztséget is betöltött, többek között a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezete (korábban SZOTE Szakszervezeti Bizottsága) titkári tiszte, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége elnöki tiszte, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés megyei elnöki tiszte, valamint tagja volt a Megyei Munkaügyi Tanácsnak.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma