Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PB10067

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Álló kivitelű mélyfagyasztó készülék
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PB10067

Ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 16 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 40 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Álló kivitelű mélyfagyasztó készülék

Részletes termékleírás és ajánlati feltételek: lsd. csatolt melléklet

Igényelt mennyiség: 1 db

Garancia: legalább 24 hónap teljes körű garancia. Gyártói garancia a legalább 10 éves alkatrész ellátásra meghibásodás esetén.


Igénylő egység: SZTE ÁOK Neurológiai Klinika

Tervezett szállítási cím: 6725 Szeged, Semmelweis utca 6.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

 

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.


A beszerzés uniós pályázati forrásból valósul meg, ezért feltöltött ajánlatának részét kell, hogy képezze a kiírásunkhoz csatolt ajánlati FEDLAP kitöltve és cégszerűen aláírva!


Pályázati azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00034

Pályázat címe: Neurológiai és immunológiai kórképek molekuláris alapjai


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, mely lehetőleg minimum 60 nap legyen (figyelembe véve az átfutási időket), valamint a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt és a vállalt szállítási határidőt!


Kérjük, hogy az ajánlatba feltétlen kalkulálják bele az épületen belüli szállítást (lift nélkül lépcsőn, 3 emelet távolságban), továbbá egy Sanyo MDF-U5186S meghibásodott hűtő elszállítását és a megfelelő hulladéklerakóban való elhelyezését (pincehelyiségből, lift nélkül lépcsőn való szállítással).

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (szeri.anita@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!Letölthető állományok:
FEDLAP uniós webra eljáráshoz.docx
Mélyfagyasztó specifikáó.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!

 

Ajánlati kötöttség a bontást követő 60 nap

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A Szegedi Tudományegyetem jelenleg hatályban lévő Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2mft-ot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fülöpné Dr. Bohár Zsuzsanna, tudományos munkatárs SZTE ÁOK Neurológiai Klinika, tel: 06-62-54-6190

email: zsuzsanna.bohar@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.