Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PB10075

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Lézernyaláb-szaggató vezérlővel
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PB10075

Ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 23 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől vagy szerződéskötéstől számított 30 nap

A beszerzés rövid ismertetője:


Igénylés tárgya: Lézernyaláb-szaggató vezérlővel


Igénylő egység: SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Tervezett szállítási cím: 6720 Szeged, Dóm tér 9. (a szállítási cím a későbbiekben módosulhat egy másik egyetemi egység szegedi címére)

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Részletes specifikáció:

Nyalábátmérő: legalább 12 mm

Nyitási idő: kisebb, mint 5 ms

Ismétlési frekvencia: legalább 25 Hz

Triggerelhető

Metrikus rögzítő csavarokkal (ha releváns)

Kontrollerrel és tápegységgel (ha ez utóbbi releváns)


Igényelt mennyiség: 1 db


Kérjük, a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.

 

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott mennyiségben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó: Prof. Dr. Osvay Károly, egyetemi docens, tel: +36-20/985-43-40 , osvay@physx.u-szeged.hu


Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzési ügyintéző részére (farkasne.antal.aniko@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:


Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

A rendszerünkbe feltöltött ajánlatok alaki és formai minimumkövetelményei:

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő/ szállító megnevezését, cégadatait,
  • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
  • a vállalt szállítási/teljesítési határidőt,
  • az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
  • garanciális/jótállási feltételeket
  • fizetési határidőként az elvárt 60 napos utólagos átutalási határidőt,
  • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel), (a kerekítési szabálynak megfelelően)
  • valamint az ajánlat legyen cégszerűen aláírt


Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Prof. Dr. Osvay Károly, tanszékvezető-helyettes egyetemi docens SZTE TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36-20/985-43-40

email: osvay@physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.