Prof. Dr. Karsai Krisztina


Karsai KrisztinaKarsai Krisztina 1972-ben született, jogász diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. A Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékének vezetője. Egyetemi tanárként az európai büntetőjoghoz kapcsolódnak kutatási területei. Foglalkozik – többek között – büntetőjogi dogmatikával, a fogyasztóvédelem büntetőjogi aspektusaival, gazdasági és közlekedési bűncselekményekhez is kötődő büntetőjogi alapelvekkel. Szakmai karrierjének fontos állomásait jelentik a külföldi egyetemi kutatóutak (Bonntól Poznanon és Bécsen át Tübingenig), a Humboldt ösztöndíj (Justus-Liebig Egyetem, Giessen), valamint a nagyváradi és isztambuli vendégprofesszorság. Tudományos publikációra a független hivatkozások száma 236, Hirsch indexe: 8, több kutatási projektben is részt vett és vesz. Az SZTE Állam és Jogtudományi kar népszerű oktatója, a – többek között – a szabadidő hasznos eltöltését is célzó Licit Akadémia kezdeményezője. Az SZTE ÁJTK közkapcsolati dékánhelyetteseként (2009-2013) sokat tett a kar képzéseinek nemzetköziesítéséért, a kommunikáció fejlesztéséért. Elismerései közül kiemelkedik a Cesare Beccaria Award (2007), Bolyai ösztöndíj (2011-2013) és a Csada László díj (2014). Az SZTE oktatási rektorhelyetteseként feladatának tekinti a képzés szükség szerinti fejlesztését, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások korszerűsítését.


Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Telefon: +36-62-544-011

E-mail: oktrh[@]rekt.szte.hu


Szakmai önéletrajz

Dr. Karsai Krisztina

Születési év: 1972

Diploma: Jogász (JATE, Szeged)

Tudományos fokozat: PhD (2004)

Habilitáció

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Szeged

Jelenlegi beosztás: egyetemi tanár, rektorhelyettes


Tudományos érdeklődés, fő kutatási területek:
 • Európai büntetőjog
 • Büntetőjogi dogmatika (anyagi jog és eljárási jog)
 • Fogyasztóvédelem büntetőjogi aspektusai
 • Gazdasági bűncselekmények
 • Közlekedési bűncselekmények
 • Büntetőjogi alapelvek

 

Munkahelyek, beosztások:

 • SZTE, rektorhelyettes, 2014-
 • SZTE Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője, 2013-
 • SZTE Állam- és Jogtudományi Kar közkapcsolati dékánhelyettes 2009-2013
 • egyetemi tanár, SZTE Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék 2014-
 • egyetemi docens, SZTE, 2005-2014
 • egyetemi adjunktus, SZTE, 2004-2005
 • tanársegéd, JATE (majd SZTE), 1999-2004
 • ösztöndíjas doktorandusz, JATE Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék 1996-1999

 

Bizottsági tagságok:
 • Jogi szakvizsga cenzor (büntetőjog) 2008-
 • SZTE ÁJTK Habilitációs Szakbizottság titkára (2008-2014)
 • SZTE Egyetemi Doktori Tanács választott tagja (2007-2009)

 

Fontosabb külföldi tanulmányutak:

 • Isztambul Egyetem, 2014, 4 hónap, vendégprofesszor
 • Nagyváradi Egyetem, 2013-2014, vendégprofesszor
 • Justus-Liebig Egyetem (Giessen), 2006, 10 hónap, Humboldt ösztöndíj
 • International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, 2005, 1 hónap, specializációs kurzus
 • Tübingeni Egyetem, 2001, kutatóút
 • Bécsi Egyetem, 2000, kutatóút
 • Adam-Mickiewich Egyetem (Poznan), 1998, kutatóút
 • Bundestag (Bonn, Németország), 1997, 5 hónap, parlamenti gyakornoki program

 

Díjak:

 • Csada László díj (2014)
 • Bolyai ösztöndíj (2011-2013)
 • Év oktatója díj az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán (2011)
 • Cesare Beccaria Award for Young Researchers (International Society of Social Defence and Human Criminal Policy, 2007)
 • A magyar felsőoktatásért emlékplakett (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014)

 

Tudományos közlemények száma 108; független hivatkozások száma 236

Idegen nyelvű/nemzetközi közlemények: 32

Hirsch index: 8

 

Részvétel külső forrásból finanszírozott kutatási projektekben:

 • témavezetőként / vezető kutatóként: 4 (Visegrad Fund, OKTK, OTKA);
 • résztvevő kutatóként uniós pályázatban: 4 (AGIS, RECAST, AMOC, „Study on criminal sanction legislation”); egyéb nemzetközi pályázatban: 3
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma