Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság


Szeged 6720, Dugonics tér 13., tel: (06 62) 544 070, Fax: (06 62) 546 353,
e-mail: press@rekt.szte.hu


Munkatársak


Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság

Dr. Bene Tamás

nemzetközi és közkapcsolati igazgató

--

bene.tamas[@]rekt.szte.hu

Hegedűs-Varga Krisztina

igazgatósági titkárságvezető

36-62-544-660

varga.krisztina[@]rekt.szte.hu

Közkapcsolati Iroda

Korcsik Rafael

irodavezető

36-62-343-143

korcsik.rafael[@]rekt.szte.hu

Antal Éva Eső

PR-referens

36-62-546-778

antal.eva[@]rekt.szte.hu

Bajusz Péter

PR-referens

36-62-546-353

bajusz.peter[@]rekt.szte.hu

Bobkó Anna

sajtóreferens

36-62-546-778

bobko.anna[@]rekt.szte.hu

Gajzer Erzsébet

sajtóreferens

36-62-343-143

gajzer.erzsebet[@]rekt.szte.hu

Gellérfi Bence

kulturális szervező

36-62-544-045

gellerfi.bence[@]rekt.szte.hu

Gorcsa Oszkár

PR referens

36-62-546-484

gorcsa.oszkar[@]rekt.szte.hu

Loyola Éva

rendezvény koordinátor

36-62-544-045

loyola.eva[@]rekt.szte.hu

Tajti Gabriella

kulturális menedzser

36-62-544-045

tajti.gabriella[@]rekt.szte.hu

Tóthné Vékony Tímea

PR referens

36-62-546-484

vekony.timea[@]rekt.szte.hu

Újszászi Ilona

közkapcsolati koordinátor

36-62-546-778

ujszaszi.ilona[@]rekt.szte.hu

Nemzetközi Képzések Irodája international[@]rekt.szte.hu

Szécsi Annamária

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-703

szecsi.annamaria[@]rekt.szte.hu

Nemzetközi Mobilitási Iroda

Balogné Molnár Gabriella

irodavezető

36-62-344-009

gabriella.balog.molnar[@]rekt.szte.hu

Biró Viktória

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-546-366

nmi[@]rekt.szte.hu

Dr. Tanács Edit

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-544-006

tanacs.edit[@]rekt.szte.hu

Nyíri Zsófi

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-544-006

nmi[@]rekt.szte.hu

Pető Ágnes

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-546-366

peto.agnes[@]rekt.szte.hu

Zilahi Tibor

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-544-522

zilahi.tibor[@]rekt.szte.hu

Nemzetközi együttműködési és beiskolázási iroda

Lehocki Balog Andrea

irodavezető

36-62-343-703

lehocki.balog.andrea[@]rekt.szte.hu

Braun Enikő

nemzetközi ügyvivő szakértő

36-62-343-703

braun.eniko[@]rekt.szte.hu

Farkas-Szörényi Emília

nemzetközi marketing menedzser

36-62-343-703

szorenyi.emilia[@]rekt.szte.hu


Az Igazgatóság az egyetemi hagyományokat ápolva folyamatosan kapcsolatot tart a végzett hallgatókkal, segíti későbbi karrierjük építését, hozzájárul az anyaintézmény oktatási és szolgáltatási színvonalának állandó fejlesztéséhez, valamint a szegedi felsőoktatás hírnevének folyamatos emeléséhez a tagok tapasztalatainak figyelembevételével és hasznosításával.

Az Igazgatóság ellátja az Egyetem kulturális életének szervezését, a hallgatói öntevékeny és mű- vészeti csoportok munkájának segítését, az Egyetemen belüli, valamint az Egyetem és a város, az Egyetem és a régió közötti kulturális kapcsolatok ápolását. Az Igazgatóság tevékenységével segíti az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók és dolgozók) alkotói képességeinek kibontakozását, és igyekszik megőrizni az Egyetem kulturális értékeit.

Az Igazgatóság ellátja az Egyetemen folyó könyvkiadói tevékenység nyilvántartását. Megfogalmazza a kiadás egységes elveit és koordinálja ezek megvalósítását. Feltárja az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó könyvterjesztés valamennyi helyszínét és módját, elemzi a könyvválaszték és a hallgatói igényeknek történő megfelelését, felülvizsgálja az akkreditált könyvesbolti hálózat szerződéseit, javaslatot tesz az új elvek szerinti terjesztői szerződések tartalmára. Szervezi és bonyolítja az Egyetem reprezentatív könyvkiadását. Koordinálja a könyvkiadói pályázatokat az egyetemi kiadói műhelyek között. Javaslatot tesz az egyetemi arculati tervek könyvkiadói változatára vonatkozóan.

Az Igazgatóság tevékenységeinek főbb területei:
  • az egyetemi PR,
  • a rendezvényszervezés és koordinálás,
  • az egyetemi kommunikáció, kiadványok gondozása, a sajtókapcsolatok kezelése,
  • a kari, intézeti és tanszéki marketing és PR tevékenység támogatása,
  • az egyetem területén folyó reklám tevékenység segítése, támogatása,
  • az SZTE Alma Mater működtetése,
  • az Egyetem kulturális életének szervezése,
  • az Egyetemen folyó kiadói tevékenység igazgatása.


Egyetemi arculat

Az egyetemi arculat az intézmény azonosítását és egységes megjelenését elősegítő eszközök összessége. Az arculati elemek meghatározását, valamint az azok használatára vonatkozó alapvető szabályokat az arculati kézikönyv tartalmazza. Az arculati kézikönyvet, és annak elemeit felhasználásra kérje az SZTE Marketing és Kommunikációs Igazgatóság munkatársaitól.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma