A bizottság tagjaiNév

Titulus

Kar/Egység

Prof. Dr. Szabó Gyula (elnök)

tanszékvezető egyetemi tanár

Általános Orvostudományi Kar

Kórélettani Intézet

Dr. Baczkó István

egyetemi docens

Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai Intézet

Dr. Gáspár Róbert

egyetemi docens

Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerhatástani és Biofarmácia Intézet

Dr. Gaál Balázs

egyetemi állatorvos

Domaszéki Állatház

Dr. Kaszaki József

egyetemi docens

Általános Orvostudományi Kar

Sebészeti Műtéttani Intézet

Dr. Kókai Károly

magán állatorvos

 

Dr. Pinnyey Szilárd

főiskolai adjunktus

Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet

Prof. Dr. Szente Magdolna

professzor emerita

Természettudományi Kar

Összehasonlító Élettani Tanszék

Dr. Tari Gergely Róbert

egyetemi tanársegéd

Általános Orvostudományi Kar

Magatartástudományi Intézet

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma