Prof. Dr. Nagy Katalin


 

Prof_Dr_Nagy_Katalin_20150109_01Nagy Katalin 1958-ban született, fogorvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte summa cum laude eredménnyel. Klinikai orvosi és oktatói pályafutását a szegedi egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján kezdte. Járt vendégoktatóként – többek között – Tübingenben, kutatói ösztöndíjasként Londonban, vezető egyetemi oktatóként Portugáliától kezdve Franciaországon át az Amerikai Egyesült Államokig. Magyar, angol és német nyelven is oktat, a tehetséggondozást kiemelten kezeli. Az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánjaként érdemeket szerzett a „legifjabb kar” presztízsének növeléséért. Tudományos érdeklődése a speciális kórképek esetén alkalmazható fogászati implantológiára irányul, de foglalkozik orális onkológiával, a dohányzásnak és az alkoholnak a szájüregi daganatok kialakulásában játszott szerepével is. Publikációinak független idézési száma: 300, kumulatív impakt faktora 74,1. A tudományos társaságokban betöltött szerepei közül jelentős – többek között – a Magyar Arc-és Állcsontsebészeti Társaság vezetőségi tagsága, vagy a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága társelnöki szerepköre. E minőségében több nemzetközi konferenciát is szervezett. Díjai közül kiemelkedik a Bolyai Kutatói Ösztöndíj (1998), a Fulbright Ösztöndíj (2002), a Batthyány-Strattmann László Díj (2014) és a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Díj (2014). Rektori főmegbízottként erősíteni kívánja az SZTE képzéseinek nemzetköziesítését.


Szakmai önéletrajz

Prof. Dr. Nagy Katalin

Születési év: 1958

Fogorvos (1982, summa cum laude)

Fog- és szájbetegségek szakorvosa (1984, kiválóan megfelelt)

PhD (1999, summa cum laude)

Habilitáció (summa cum laude)

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa (2001, kiválóan megfelelt)

Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos (2004, kiválóan megfelelt )

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar, Szeged

Jelenlegi beosztás: dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori főmegbízott


Munkahelyek, beosztások:

2014-

nemzetközi kapcsolatokért felelős rektori főmegbízott
Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal

2007-

dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar

2004-2007

tanszékvezető, egyetemi docens
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

2001-2004

osztályvezető, egyetemi docens
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Maxillo-faciális Rehabilitációs Osztály

1997-2001

osztályvezető-helyettes, egyetemi adjunktus
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Maxillo-faciális Rehabilitációs Osztály

1995-1997

osztályvezető-helyettes, egyetemi tanársegéd
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Konzerváló Fogászati Osztály

1994-1995

kutató ösztöndíjas
Eastman Dental Institute, London (Anglia)

1992-1994

Vendégoktató
Eberhard Karl Universität, Fogpótlástani Osztály, Tübingen (Németország)

1989-1992

egyetemi tanársegéd
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

1984-1989

klinikai orvos
SZTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika


 

Tudományos érdeklődés, fő kutatási területek:

 • Fogászat és szájsebészet oktatása magyar, angol és német nyelven
 • Fogászati implantológia alkalmazása speciális kórképek esetén
 • Protetikai rehabilitáció maxillofacialis tumor műtéteket követően, hagyományos és implantológiai módszerek alkalmazásával
 • Orális onkológia
 • Onkológiai prevenció
 • Ethiológiai faktorok (dohányzás, alkoholfogyasztás) szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában
 • A fogorvos szerepe a dohányzásról való leszoktatásban

 

 

Tudományos közlemények:

 • nemzetközi, referált tudományos közlemények száma: 88
 • kumulatív impakt faktor: 74,1
 • független idézések száma: 300 (2015.01.08. MTA-MTMT)

 

Tehetséggondozás:

 • eddig végzett PhD hallgatóinak száma: 7
 • jelenlegi PhD hallgatók száma: 6

 

Külföldi tanulmányutak:

 • 1990. Indianapolis (USA)
 • 1991. Turku (University Dental School, Finnország)
 • 1992. Tübingen (Eberhardt-Karl Universitat, Németország)
 • 1994. London (Eastman Dental Institute, Anglia)
 • 1997. Salzburg (Cornell-Seminar, Ausztria)
 • 2002. NewYork (Sloan Kettering Cancer Centre, USA)
 • 2004. Los Angeles (UCLA, USA)
 • 2012. Montpellier (University of Montpellier, Franciaország)
 • 2014. Porto, Viseu (Portugália)


Díjak, elismerések:

 • Bolyai Kutatói Ösztöndíj (1998)
 • Fulbright Ösztöndíj (2002)
 • UICC Ösztöndíj (2004)
 • Batthyány-Strattmann László Díj (2014)
 • Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Díj (2014)
 • Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj (2014)

 

Tudományos társaságokban betöltött szerep:

 • Magyar Orvosi Kamara tag
 • International Association for Dental Research IADR tag
 • American Academy of Maxillo-Facial Prosthetics AAMP tag
 • International Association of Oral Oncology tag
 • Society for Research on Nicotine and Tobacco tag
 • International Congress of Oral Implantologists fellow member
 • Multinational Association of Supportive Care in Cancer tag
 • International Team for Implantology (ITI) tag
 • Association for Dental Education in Europe (ADEE) vezetőségi tag
 • Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság főtitkára és társelnök
 • Magyar Arc- és Állcsontsebészeti Társaság, vezetőségi tag
 • Magyar Fogorvosok Egyesülete MFE vezetőségi tag
 • EÜM ESZTT „Egészségügyi Minősítő Bizottság” tag
 • Magyar Ösztöndíjbizottság – Orvos-Egészségtudományi Szakkolégiumi tag
 • MTA köztestületi tag
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottság tag
 • ODT SZTE Klinikai Orvostudományi Iskola törzstag

 

Szerkesztőségi tagságok:

 • Magyar Fogorvos
 • Fogorvosi Szemle
 • Dental Hírek
 • Quitessenz
 • Medicina Evolutie (Temesvár, Románia)
 • European Journal of Dental Education
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma