UNKP — Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjpályázat

 

Hírek - aktuális információk

3/2017. (VII. 03.) sz. rektori - kancellári együttes utasítás az "Új Nemzeti Kiválósági Program" 2017/2018-as tanévi ösztöndíj pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos intézményi eljárásrendről 


A szakmai bizottságok:

„A” keret - ÚNKPA kari szakértői csoportok

Kar

Bizottság tagjai

ÁJTK

Prof. Dr. Badó Attila (elnök)

Dr. Bakos-Kovács Kitti adjunktus (tag)

Dr. Papp László főiskolai docens (külső szakértő)

ÁOK

Rakonczay Zoltán (elnök)

Prof. Dr. Peták Ferenc TDT titkár, egyetemi tanár (tag)

Dr. Kaszaki József egyetemi docens, TDT tag (tag)

BTK

Dr. Vajda Zoltán (elnök)

Zentainé dr. Kollár Andrea egyetemi docens (tag)

Molitorisz Fanni (tag)

ETSZK

Dr. Jármay Katalin főiskolai tanár (elnök)

Dr. Piczil Márta tanszékvezető főiskolai docens (tag)

Pósa Gabriella (tag)

FOK

Dr. Tóth Zsolt tudományos főmunkatárs (elnök)

Dr. Ungvári Krisztina tanársegéd (tag)

Dr. Buzás Krisztina tudományos főmunkatárs (tag)

GTK

Dr. Kovács Péter dékánhelyettes

Dr. Kazár Klára adjunktus

GYTK

Dr. Lázár László (elnök)

Dr. Aigner Zoltán egyetemi docens (tag)

Dr. Janicsák Gábor (tag)

dr. Szakonyi Gerda adjunktus (póttag)

JGYPK

Dr. Drahota-Szabó Erzsébet, dékánhelyettes (elnök)

Dr. Molnár Andor

Dr. Pálmai Judit

Dr. Kiss Gábor

Gerencsérné Dr. Újvári Edit (póttag)

MK

Dr. Zsótér Brigitta (elnök) főiskolai docens

Joóné Muhi Piroska (titkár) mesteroktató

Prof. Dr. Rajkó Róbert egyetemi tanár

Dr. Sárosi József főiskolai docens

MGK

Süli Ágnes (elnök)

Dr. Süli-Zakar Tímea (tag)

Dr. Kiss Orsolya (tag)

Dr. Berta Attila (külső szakértő)

TTIK

Dr. Horváth Dezső (elnök)

ZMK

Dr. Gévayné dr. Janurik Márta főiskolai docens (elnök)

Gönczy László főiskolai docens (tag)

 

„B” keret - ÚNKPB egyetemi szakértői bizottság

Név

Kar, beosztás

Prof. Toldi József

EDT elnöke

Prof. Jancsó Gábor

TDT elnöke

Prof. Pál József

TDT elnöke

Prof. Homoki-Nagy Mária

TDT elnöke

Prof. Mezősi Gábor

TDT elnöke

Szilágyi Árpád

DÖK elnöke

 

 

„C” keret - ÚNKPC kari szakértői bizottságok vagy kari tudományos bizottságok


testület

tagok

ÁJTK

SZTE ÁJTK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Hajdú József (elnök), egyetemi tanár

Dr. Varga Norbert egyetemi docens dékánhelyettes

ÁOK

SZTE ÁOK ÚNKPC kari szakértői bizottság

Prof. Dr. Széll Márta (elnök) dékánhelyettes

Dr. Molnár Tamás egyetemi tanár

Dr. Farkas Eszter egyetemi docens

Dr. Kincses Zsigmond Tamás egyetemi docens

Dr. Berényi Antal egyetemi adjunktus

BTK

SZTE BTK Tudományos és Pályázati Bizottság

Dr. Vajda Zoltán (elnök) dékánhelyettes

Dr. Kiss Attila egyetemi docens

Dr. Horváth Márta adjunktus

Dr. Fogarasi György egyetemi docens

Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár

Dr. Kőrössy Judit egyetemi docens

Prof. Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár

Dr. Nagy Gábor Dániel adjunktus

Dr. Ferwagner Péter Ákos egyetemi docens

Zentainé Dr. Kollár Andrea egyetemi docens

ETSZK

SZTE ETSZK ÚNKPC kari szakértői bizottság

Dr. Jármay Katalin (elnök) főiskolai tanár

Pósa Gabriella (titkár) tanársegéd

Dr. Piczil Márta (tag) főiskolai docens

FOK

SZTE FOK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Minárovits János (elnök) egyetemi tanár

Dr. Tóth Zsolt (titkár) tudományos főmunkatárs


GTK

SZTE GTK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Voszka Éva (elnök) egyetemi tanár

Dr. Vas Zsófia (titkár) egyetemi adjunktus


GYTK

SZTE GYTK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Fülöp Ferenc (elnök), egyetemi tanár

Prof. Dr. Hohmann Judit (tag), egyetemi tanár

Dr. Csóka Ildikó (tag), egyetemi docens

Dr. Kiss Lóránd (tag), egyetemi docens

Prof. Dr. Martinek Tamás (tag), egyetemi tanár

Dr. Doró Péter (tag), egyetemi docens

Dr. Gáspár Róbert (tag), egyetemi docens

JGYPK

SZTE JGYPK Tudományos Bizottság

Dr. habil. Drahota-Szabó Erzsébet, dékánhelyettes (elnök)

Fáyné Prof. Dr. Dombi Alice egyetemi tanár

Dr. Bakti Mária

MGK

SZTE MGK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Tanács Lajos (elnök) professor emeritus

Dr. Monostori Tamás (titkár) főiskolai tanár, dékánhelyettes

MK

SZTE MK Tudományos Bizottság

Prof. Dr. Rajkó Róbert (elnök) egyetemi tanár

Joóné Muhi Piroska (titkár) mesteroktató

Dr. Zsótér Brigitta főiskolai docens

Dr. Sárosi József főiskolai docens

TTIK

SZTE TTIK Tudományos Bizottsága

Dr. Horváth Dezső (elnök) tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes


ZMK

SZTE ZMK ÚNKPC kari szakértői bizottság

Dr. Tóth Péter dékán egyetemi tanár

Szecsődi Ferenc egyetemi tanár
Pályázati ügyintézés és tájékoztatás: unkp@rekt.szte.hu

„A” keret: Kemény Zsanett tehetsegpont@rekt.szte.hu (Tel: 62-544-696) Szegedi Tehetségpont

„B” keret: Egri Katalin Egri.Katalin@rekt.szte.hu (Tel: 62-544-022)

„C” keret: Gusztosné Thékes Andrea Gusztosne.Thekes.Andrea@rekt.szte.hu (Tel: 62-544-014)


UNKP hírek

Ifjú kiválóságait ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem - 2017

Köszöntötték az Új Nemzeti Kiválóság Program 122 SZTE-ösztöndíjasát – 2016.

Interjú néhány ösztöndíjassal:

A „hát” és „izé” szerepével, illetve adatelemzéssel is foglalkozik az ÚNKP-ösztöndíjas nyelvész – Kondacs Flóra

A gyöngyvesszőben talált gyógyhatású vegyületeket Cank Kristóf, az SZTE gyógyszerész hallgatója

A levegő tisztaságát vizsgálja Utry Noémi, akinek egyik mentora: Szabó Gábor akadémikus

Az ütős is zenész, avagy a marimba igazi hangja – a Pro Arte-díjas Szives Márton vallomása kedves hangszeréről

„Egymást hajtjuk előre a pályán” – állítják a kutató és hallgató munkakapcsolatáról az SZTE Mezőgazdasági Karán

Szeptikus betegeken segít Faragó Helga, az SZTE ÁOK ÚNKP-ösztöndíjasa


Ösztöndíj
Intézményi támogatás
Elszámolás - Beszámolás
GYIK

  Eseménynaptár

  Rendezvénynaptár *

  • február 19.
   14:00 - 16:00
   Az MTA SZAB közgyűlés programja: Köszöntő - Lovász László, az MTA elnöke. Beszámoló a SZAB 2017. évi munkájáról, tájékoztatás a SZAB 2018. évi terveiről – Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke. A SZAB szakbizottságainak 2017. évi munkájának összegzése – Görög Márta, a SZAB tudományos titkára. Jókai pozíciója kora kulturális térképén című tudományos előadás – Szajbély Mihály, az MTA doktora, SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Irodalmi Tanszék intézetvezető egyetemi tanára. A SZAB 2017. évi Média pályázat díjkiosztó ünnepsége – Csernus Sándor, a Bírálóbizottság elnöke.
  • február 21.
   17:55 - 19:00
   Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézet igazgatója "Megérteni Kínát – a kulturális különbségek kezelése a mindennapi élet során" című előadásában arra a kérdésre is válaszol, hogy Mindenki számára ismert, hogy Kína „más”, eltérő a kultúra, különböznek a szokások, de vajon mi ennek az oka? Honnan erednek a különbségek, mi a történelmi hátterük és hogyan hatnak a mindennapjainkra? Mai világunkban ezer szállal kötődünk Kínához, és a kapcsolódásunk során elengedhetetlen, hogy jobban megismerjük és ezáltal jobban elfogadjuk kulturális különbözőségünk okait. Az előadás a kínai és magyar gondolkodás hátterének elemzésén és különböző magyar-kínai együttműködések konkrét történetein keresztül mutat rá a kulturális különbségek okaira, ezáltal segítséget nyújt az eltérő viselkedés megértéséhez és elfogadásához.
  • február 21.
   18:00 - 19:30
   Jegyet vagy bérletet kell váltani az SZTE BTK AudMax Estekre. Vígh Éva irodalomtörténész professzor előadásának tartalma: Az olasz reneszánsz kor irodalom- és művelődéstörténetének nem szokványos megközelítésére vállalkozik az előadás, amikor az ember morális képét a szamár – irodalomban és festészetben megjelenő, szimbolikáját tekintve többértékű – alakján keresztül vázolja fel. Különböző műfajokban, Boccacciótól a barokk korig néhány érdekes példán keresztül láthatjuk az állatszimbolika szerepét a művelődésben. Az olasz reneszánsz egyik legismertebb képviselője, Niccolò Machiavelli kevéssé ismert, A szamár című szatirikus költeményének bemutatása az állatszimbolika szempontjából is igen tanulságosnak ígérkezik.
  • február 23.
   10:00 - 14:00
   A mindennapi oktató-nevelő munkában is hasznosítható, gyakorlatias témájú előadásokat és interaktív foglalkozásokat foglal magába az a pedagógus workshop, amelynek részletes programja itt olvasható: http://www.geosci.u-szeged.hu/hirek/2018/meghivo-pedagogus?objectParentFolderId=41274 A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni 2018. február 22-ig az alábbi linkről elérhető lapon lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zUzsY7fp0T8R4zE3LV__Lr5-bN80GtjALDSOUZhjFKdu1Q/viewform
  • február 26.
   18:00 - 19:30
   Az SZTE Mentor(h)áló projekt Pedagógiai Esték sorozatának visszatérő vendége: dr. Boldizsár Ildikó mesekutató-meseterapeuta, aki előadásában a felnőtté válással kapcsolatos mesék tanulságait összegzi.