Dr. Szabó Gábor

RektorSzabó Gábor 1954-ben született, fizikusdiplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. 2010-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává. Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék kutatójaként a lézer a fő érdeklődési területe. Többek között fotoakusztikus spektroszkópival, femtoszekundumos impulzusok előállításával, nemlineáris optikával, a lézerek orvosi alkalmazásával foglalkozik. A szegedi úgynevezett „szuperlézeres” kutatóközpont, az ELI létrehozásának elsőszámú szorgalmazója és támogatója. 1460 hivatkozási számmal dicsekedhet, összesített impakt faktora: 251,688, miközben nevéhez 11 magyar, 5 egyesült államokbeli és 3 német szabadalom kötődik. A szegedi egyetem kutatójaként és népszerű oktatójaként 8–10 évente újabb és újabb területen próbálta ki magát. Így például németországi és amerikai egyetemek vendégprofesszora volt. Számos közéleti és szakmai megbízatása közül szakmai törekvéseit leginkább az jelzi, hogy kutatás-fejlesztési helyettes államtitkári feladatot vállalt 2000-2002 között, 2007 óta a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, az SZTE számos kutatási és ipari projektjében vett és vesz részt. A szegedi egyetemen többféle tisztséget is betöltött. Például volt intézetigazgató, 2007 óta pedig a Fizikai Doktori Iskola vezetője. Először 2010-ben, majd 2014-ben ismét a Szegedi Tudományegyetem rektorává választották. Díjai közül kiemelkedik az MTA Akadémiai Díj (2000), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, valamint a Pro Urbe Díj Szeged (2009). Rektorként legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a szegedi universitas a hazai felsőoktatás egyik zászlóshajójaként a nemzetközi térben is erősítse kutatóegyetemi pozícióját.


Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Telefon: +36-62-544-001

E-mail: rektor[@]rekt.szte.hu


Szakmai önéletrajz

 

Dr. Szabó Gábor

Születési év: 1954

Diploma: Okleveles fizikus (JATE, Szeged)

Tudományos fokozat: Az MTA rendes tagja (2010)

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, Szeged

Jelenlegi beosztás: egyetemi tanár, rektor

Tudományos érdeklődés, fő kutatási területek:

 • fotoakusztikus spektroszkópia, ultragyors lézerspektroszkópia,
 • femtoszekundumos impulzusok előállítása,
 • nemlineáris optika, kvantumrendszerek optimális kontrollja,
 • lézerek orvosi alkalmazásai,

Munkahelyek, beosztások:

 • SZTE, rektor, 2010-
 • SZTE Fizika Doktori Iskola vezetője, 2007-
 • SZTE Műszaki és Anyagtudományi Intézet, igazgató, 2004-2010
 • kutatás-fejlesztési helyettes államtitkár, OM Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, 2000-2002.
 • tanszékcsoport vezető, Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoport, 1996-2000, 2007-2012
 • egyetemi tanár, JATE (jelenleg SZTE) Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 1994-
 • egyetemi adjunktus, JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 1984-94
 • tanársegéd, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék 1981-84
 • ösztöndíjas gyakornok, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék 1978-81

Bizottsági tagságok:

 • A Magyar Rektori Konferencia alelnöke, 2013-
 • A Magyar Innovációs Szövetség elnöke, 2007-
 • A Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, 2003-2006
 • MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja 2009-2010
 • MAB Plénumának tagja, a Fizikai Képzési Ági Bizottság elnöke, 1998-2000
 • MAB Plénumának tagja, a Doktori és a Fizikai Képzési Ági Bizottság elnöke 2007-2009
 • MAB Elnökségének tagja, 2007-2009
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkára, 2003-2006
 • MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának elnöke, 1999-2006, tagja 2007-
 • A Szegedi Felsőoktatási Szövetség Stratégiai Bizottságának elnöke, 1998-1999
 • MTA Fizikai Doktori Bizottságának tagja, 2004-2007
 • SZTE TTK Doktori Tanácsának elnöke, 1993-2000

 

Külföldi tanulmányutak:

 • Jénai Egyetem, 1997-98, 6 hónap, vendégprofesszor
 • Osakai Egyetem, 1995-96, két hónap, vendégprofesszor
 • Rice University, Houston 1990-95, összesen 2 év, vendégprofesszor
 • Max-Planck-Institute für biophysikalische Chemie, Göttingen, 1981-89 összesen 4,5 év, vendégkutató

Díjak:

 • Szeged város díszpolgára (2018)
 • Trefort Ágoston-díj (2017)
 • SZTE TTIK Pro Facultate Díja (2011)
 • Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla-díja (2010)
 • Pro Urbe Díj Szeged (2009)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2009)
 • Gábor Dénes Díj (2004)
 • MTA Akadémiai Díj (2000)
 • Széchenyi Ösztöndíj (1998)
 • MTA Fizikai Díj (1991)
 • Magyar Fizikai Társaság Schmid-Díj (1989)
 • Az MTA Fiatal Kutatók Díja (1986)
 • A Magyar Hallgatói Szövetség Tudományos Kutatói Díja (1976)

Tudományos közlemények:

 • nemzetközi folyóiratokban: 294, nemzetközi konferenciákon: 145, magyar nyelvű közlemények: 31
 • hivatkozások (önhivatkozások nélkül): 1890
 • összesített impakt faktor: 251,688
 • szabadalmak: 11 magyar, 5 USA, 3 német szabadalom

Részvétel kutatási és ipari projektekben 2005-től kezdődően:

Témavezetőként 17 db, résztvevőként szintén 17 db projektben vett/vesz részt, melyekből 2 db EU-s pályázat.

Ipari partnerekkel közös projektek:

 • Mol Nyrt: 6 db
 • GE Hungary Zrt.: 3 db
 • Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. és Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft.: 1 db

 


Teljes publikációs lista (pdf)
Angol nyelvű közlemények jegyzéke (pdf)
Szabadalmak (pdf)
Konferencia kiadványokban megjelent cikkek jegyzéke (pdf)
Magyar nyelvű közlemények jegyzéke (pdf)
Idézettségi lista (pdf)

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma