SZTE Info

320 millió forint az SZTE sportéletére

Huszonkét hónapos projekt keretében fejlesztik az SZTE sporttudományi, sportorvosi képzéseit, azok tananyagát, hazai és nemzetközi sporttudományi hálózatépítést hajtanak végre, kiterjesztik a sporttudományi doktori programot, sportirodát hoznak létre, szélesítik a sportolói mentorprogramot.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

December 3-án az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főépületében került sor a „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában” című, TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 azonosítószámú projekt nyitókonferenciájára. A 2013. szeptember 1-je és 2015. június 30-a között megvalósuló, széles spektrumú sporttudományi, sportélettani, sportorvosi és sportszolgáltatási fejlesztési programra közel 320 millió forintot nyert a Szegedi Tudományegyetem.

 

Az esemény kapcsán megtartott sajtótájékoztatón Balogh László, az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet intézetvezető egyetemi docense, a projekt szakmai vezetője ismertette a terveket. Kiemelte, a jelenlegi projekt jól illeszkedik a kormányzati elképzelésekhez, melyek szerint a sport valóban stratégiai ágazatnak számít. Mint mondta, szerencsére ez nemcsak a kommunikációban jelentkezik, valóban jelentős források áramlanak a területre, így évtizedes hiányok pótlására nyílik mód és lehetőség. – A sportszakma nagyon igényelte a felsőoktatás sportját segítő pályázatot. Tudni kell, hogy az egyetem az utolsó olyan közeg, ahol a fiatalok hozzászokhatnak a rendszeres testmozgáshoz, az egészséges életmódhoz, táplálkozáshoz. Ezért rendkívül fontos, hogy korszerűsítsük, bővítsük a hallgatói sportszolgáltatásokat. Az SZTE nyertes projektjében egyrészt ezt tesszük, másrészt fejlesztjük a sporttudományi képzéseket, hiszen a magyar sport jól képzett sportszakembereket igényel, elég, ha csak a mindennapos testnevelés bevezetésére gondolunk – fejtegette Balogh László.

 

Megtudtuk: a pályázati támogatás révén három szakirányú továbbképzés (köztük például a JGYPK és a Gazdaságtudományi Kar kooperációja révén sportvezetői) és négy akkreditált pedagógus-továbbképzés is indul. Mindemellett cél, hogy a szegedi egyetem bekapcsolódjon az elit sporttudományi képzőhelyek vérkeringésébe, ennek érdekében hazai és nemzetközi hálózatépítésbe fognak, s célul tűzték ki a legkiválóbb nemzetközi gyakorlatok hazai adaptálását. Az új képzésekhez magyar és angol nyelven is fejlesztenek tananyagokat, utóbbiak a szakok nemzetközi akkreditálásához is utat nyitnak – Balogh László ennek kapcsán elárulta, az SZTE Konfuciusz Intézettel együttműködésben akár kínai sportszakemberek képzése is történhet majd Szegeden, de más, közép-ázsiai országokból is akadnak már érdeklődők.

 

További újdonság, hogy az Általános Orvostudományi Karon két féléves sportorvostan kurzus indul komoly műszaki-informatikai háttérrel, hogy a jövő orvosnemzedéke az eddigieknél nagyobb rálátást kapjon a versenysport és a szabadidősport speciális vonatkozásaira, valamint az egészséges életmódra nevelés, a rekreáció elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében hatásosabban kezelhesse a betegeket. A Természettudományi és Informatikai Kar biológia doktori iskolájában sporttudományi, sportélettani alprogram fogad PhD-hallgatókat. Ami a hallgatói sportszolgáltatásokat illeti, a mentorprogram keretében ösztöndíjrendszert és életpályamodellt dolgoznak ki az élsortoló diákok számára, bővítik az SZTE szabadidősportját, de integrált sportirodát is kialakítanak központi sportszolgáltató egységként az SZTE Sportközpont koordinálásával az egyetemi sportélet tömegesítésére.

 

Balogh László leszögezte, középtávon szeretnék Szegeden, a szegedi egyetemen létrehozni Magyarország második sporttudományi doktori iskoláját (a Semmelweis Egyetem mellett), illetve az universitasnak a honi felsőoktatási sportéletben betöltött szerepét tovább erősítve regionális sporttudásközponttá akarnak válni.

 

Galambos Gábor, az SZTE sportért felelős rektori megbízottja rámutatott, ez a projekt az integrált egyetem előnyeire épít, lehetőséget teremtve a képzésekben a karok közötti valódi együttműködésekre. Úgy fogalmazott, a szegedi universitas az utóbbi évek során számtalan alkalommal tett tanúbizonyságot arról, hogy nemcsak az oktatásban vagy a kutatásban jár élen, hanem példának okáért az élsportolók mentorálásában, a sportolói pályafutásuk utáni életre való felkészítésükben is szerepet vállal. Számos kiváló sportoló végzi itt tanulmányait: nem véletlen, hogy nemrégiben tíz SZTE-hallgató részesült a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjban, a különböző rangos sportversenyeken való szereplést tekintve pedig a hazai felsőoktatási intézmények pontversenyében a harmadik helyen jegyzik a Tisza-parti egyetemet.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.