SZTE Info

Kurzuskonferenciát rendez az ETSZK

2013. december 16-án kurzuskonferenciát rendez az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK). A programot a kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke szervezi.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék gondozásában minden tanévben kötelező tantárgyelemként jelenik meg a „Szociális csoportmunka módszertana”. A kurzust az SZTE ETSZK szociális munka alapszakos és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar szociálpedagógus szakos hallgatói veszik fel.

A szociális ágazatban megjelenő csoportok kialakulásáról, működéséről, a csoportvezetésről, a csoportok típusairól szóló elméleti ismeretek elsajátítása mellett, a diákoknak számot kell adniuk készségeik fejlődéséről is. A tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati kurzuson a hallgatók 4-6 fős kiscsoportban, társadalmilag hasznos, aktuális szociális problémára reflektáló akció megtervezését és végrehajtását kapják félévzáró feladatként. Ennek megoldására készülve nemcsak a programok tervezése, szervezése területén fejlődnek, hanem – az oktatók támogatásának köszönhetően – tapasztalatot szereznek a team munkában megélt élmények tudatosításában is. Tevékenységükről, a megvalósított társadalmi akcióról, illetve a csoporton belüli együttműködés folyamatáról, dinamikájáról videofilmmel társított prezentációt készítenek.

Az SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéken már hagyománnyá vált, hogy az elkészített előadásokat a hallgatók kurzuskonferencián mutatják be. A prezentáció a gyakorlati óra értékeléséhez járul hozzá.

 

A kurzuskonferencia idei időpontja: 2013. december 16. (hétfő) 9-13 óra, a helyszíne: az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar B-épülete (Szeged, Bal fasor 39-45.). Minden érdeklődőt várnak. További információért kereshető: Héderné Berta Edina általános dékánhelyettes, Laukó Gábor tanszékvezető helyettes a 62/545-150 számú telefonon is.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.