SZTE Info

Irodalmi est Gárdonyi Géza szegedi arcáról

Idén ünneplik Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját, aminek alkalmából Gárdonyi Irodalmi Esteket tartottak szerte az országban, köztük Szegeden is. A téma aktualitását az is adta, hogy az író a városban élt és dolgozott pályája kezdetén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

1863-ban, azaz 150 évvel ezelőtt született a legendás író, Gárdonyi Géza. Ennek a jubileumnak az alkalmából irodalmi estet tartottak a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában. A helyválasztás azért is különleges, mert a Somogyi utca 7. szám alatt álló épület az író egyik törzshelyének számított, ahol sokszor találkozott barátjával, Dankó Pistával is.

A november 27-i est házigazdája és moderátora Péter László irodalomtörténész volt, aki két előadót hívott meg a beszélgetésre: Z. Szalai Lászlót, kinek nevéhez több Gárdonyi-monográfia is kötődik, valamint Baranyai Zsolt irodalmárt. Mielőtt azonban átadta volna a szót, Péter László hangulatteremtésképpen felolvasta Gárdonyi „Éjjel a Tiszán” című versét, melyet Szeged ihletett.

Z. Szalai László mélyrehatóan kitért Szeged és Gárdonyi Géza kapcsolatára. Mint megtudtuk, a fiatal újságíró 25 évesen költözött a városba, és több lapnak is dolgozott, mint például a Szegedi Híradó és a Szegedi Napló. Előadásában rámutatott, Gárdonyi hároméves itt tartózkodása nehezen mutatható be. Ez abból fakadt, hogy sokszor álnéven publikált, és munkásságát elmosta az idő. Móra Ferenc volt az, aki ezen emlékek rekonstruálására vállalkozott. A korabeli folklór zárkózott, magának való, hallgatag emberként írta le, aki inkább ült otthon, mint a szerkesztőségben. Erre a legendára azonban Gárdonyi írásai cáfoltak rá, amelyben pontos képet adott a kor emberéről.

Ám az is tagadhatatlan, hogy a város és az itt végzett munkássága sokat formálta, hisz a begyűjtött szakmai tapasztalatai mellett első írói sikerei is itt érték. Számtalan irodalmi írása, verse született Szegeden, és ez a kapcsolat az után sem szakadt meg, hogy elköltözött. Z. Szalai László erre példaképp A láthatatlan embert hozta fel, amit a szegedi ásatási emlékek nagyban meghatároztak. Baranyai Zsolt átfogóbb Gárdonyi-képe adott, ám ő sem tagadta, hogy a szegedi motívumok végigkísérték az egész munkásságát, hol egyik, hol másik írásában öltöttek testet egy-egy mellékszereplő vagy anekdota formájában.

 

Feljött a hold a Tiszára.

Csend borult a fűre, fára,

Szeged alatt a szigetnél

áll egy ódon halászbárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán

Halászlegény ül magában:

Ül magában s furulyál:

Furulyál az éjszakában.

A Tiszára a sötétség

gyászfátyolként terül hosszan:

gyászfátyolon a csillagok

csillogdálnak gyémántossan.

Talán épp a bárka alatt

lenn a vízben, lenn a mélyben

fekszik egy nagy halott király,

halott király réges-régen.

Koporsója arany, ezüst,

s vasból van a burkolatja.

és a hármas koporsóban

a király a dalt hallgatja.

 

Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán

 

Őszi Tamás

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.