SZTE Info

Új Mindszenty-köteteket mutattak be az SZTE-n

Somorjai Ádám és Zinner Tibor magyar, illetve angol nyelvű könyveiből Mindszenty József bíboros amerikai elnököknek és külügyminisztereknek írt leveleit ismerheti meg a nagyközönség.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Új, hiánypótló kötetet jelentek meg Mindszenty József egykori hercegprímás, esztergomi érsek életéről. Az 1956-os forradalom leverését követően az amerikai nagykövetségen töltött évek (1956-1971) alatt Mindszenty négy elnöknek, Eisenhowernek, Kennedynek, Johnsonnak és Nixonnak, valamint külügyminisztereiknek is rendszeresen írt leveleket. A közel százhúsz iratot tanulmányozta amerikai levéltárakban Somorjai Ádám pannonhalmi bencés, a Vatikáni Államtitkárság Levéltárának főmunkatársa, aki Zinner Tiborral, az ELTE jogtörténészével közös adta közre a dokumentumokat. Szeptember 30-án az SZTE Őszi Kulturális Fesztiválja keretében a Rektori Hivatal épületében mutatták be a magyar, illetve a közelmúltban napvilágot látott angol nyelvű, amerikai kiadást. Előbbi „Szeizmográf a Szabadság téren – Mindszenty bíboros levelezései az USA elnökeivel és külügyminisztereivel 1956-1971”, utóbbi pedig „Do not forget this small honest nation” címmel jelent meg.

 

Autentikusabbá válhat a Mindszenty-kép

mindszenty_konyvemutato– Ezek a kötetek árnyalják., autentikusabbá teszik a Mindszentyről alkotott képet, hiszen olyan dokumentumokat publikált Somorjai Ádám és Zinner Tibor, melyeket eddig nem ismerhetett a nagyközönség – mutatott rá bevezetőjében a házigazda Pál József irodalomtörténész-professzor, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese.

 

Zombori István történész, az est moderátora a magyar történelem, illetve a világ katolikus egyháza kiemelkedő személyiségének nevezte a hercegprímást, aki nem csak a vallásos emberek számára mutat példát. Az 1945 és 1950 közötti, valamint az 1956-os szerepét, kitartását, helytállását, illetve azt követő másfél évtizedet, amit a budapesti amerikai nagykövetségen eltöltött Mindszenty, Zombori István szerint mindenkinek ismernie kell. – Nemzeti tudatunknak, nemzeti lelkiismeretünknek alapvető feladata, hogy ezt az időszakot megnyugtató módon tisztázzuk, feltárjuk – jelentette ki.

 

Hozzátette, amíg a hercegprímás az amerikai nagykövetségen saját meghatározása szerint „félrabságban” élt, Amerikának négy elnöke is volt. Szerencsére az USA gyakorlata szerint a korábbi elnökökkel kapcsolatos iratok kutathatóak levéltárakban, így Somorjai Ádám pannonhalmi bencésnek az Egyesült Államokban lehetősége nyílt olyan leveleket tanulmányoznia, melyeknek a létezéséről igen, tartalmukról azonban nem tudhatott a nagyközönség, s mely levelek a vatikáni korlátozások miatt a Szentszék levéltáraiban még nem kutathatóak.

 

A könyvbemutatón Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök úgy fogalmazott, Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek életét végigtekintve az a döbbenetes, hogy püspöki szolgálatának több mint kétharmadát fogságban, börtönben vagy száműzetésben töltötte, mégis kiemelkedő egyéniség volt, kristálytiszta elveihez végig következetes maradt, hősies áldozatot vállalva élt. Úgy fogalmazott, leveleit olvasva nem is annyira a kort ismerhetjük meg, hanem Mindszenty személyét, s valóban „egy szentnek a jelleme rajzolódik ki az olvasó előtt” – utalt arra, hogy a katolikus egyházban megindult a hercegprímás boldoggá avatási eljárása.

 

Hitt benne, hogy az USA felszabadítja Magyarországot

A rendszerváltás előestéjén a törvénysértő perek feltárásával foglalkozó úgynevezett tényfeltáró kormánybizottság vezetőjeként Zinner Tibor jogtörténész Mindszenty József ügyével is találkozott. Mint elmondta, jól látható volt, hogy az 1990-es szabad választások előtt bizonyos ügyeket az államszocialista apparátus a jogszabályokat maximálisan betartva – például bürokratikus trükkökkel, diplomáciai csűrcsavarokkal – el akar húzni, így a hercegprímásét is. Nem volt cél, hogy rehabilitálják az esztergomi érseket, mint Nagy Imrét és társait, egy semmisségi határozattal elintézettnek vették mindazt, ami Mindszenty Józseffel történt.

 

Mindszenty_konyvbemutato
Új Mindszenty-köteteket mutattak be az SZTE-n - GALÉRIA


Somorjai Ádám történész, a Vatikáni Államtitkárság Levéltár főmunkatársa Mindszentynek az amerikai elnökhöz és külügyminiszterekhez írt közel 120 levéllel kapcsolatban elárulta, mindössze két elnöki és két miniszteri válasz érkezett a hercegprímásnak. Ennek egyik oka az lehet, hogy Amerika menekültként tekintett Mindszenty Józsefre, menedékjogot nem kapott, így némiképpen finomabban kezelték a vele való kapcsolattartást. A bíborosnak egyébiránt 19 országos és vidéki lapot fizettek elő az amerikai nagykövetségen, így őrizte meg naprakészségét, a rádiót csak akkor kapcsolta be, ha meg akarta előzni a lehallgatást, televíziót nem nézett. A levelekben – melyekben Nagy-Magyarország hercegprímásaként lép fel a szerző – egyébként egyebek mellett utalások találhatóak arra, hogy az USA nem tartja be külpolitikájában a wilsoni és a roosevelti ígéreteket, kéri, hogy a Szent Koronát ne adják ki a pesti rezsimnek, Kádár Jánost pedig gonosz árulóként írja le. – Az 1963-as enyhülésig Mindszenty hitt benne, hogy az amerikaiak felszabadítják Magyarországot, s megpróbált a saját eszközeivel tenni ezért. Ezt követően elszálltak ezek a reményei – hallottuk Somorjai Ádámtól, aki szerint a hercegprímást joggal tarthatjuk „nemzeti hősnek”.

 

A kutatás nem áll meg

A könyvbemutatón részt vett Tóth Tamás történész, a római Pápai Magyar Intézet rektora is. Ő arról szólt, hogy az országáért, a kereszténységért aggódó Mindszenty – amerikai felügyelet alatt – a Vatikánnal is élénk levelezést folytatott az USA nagykövetségéről, több mint 120, a papákhoz, illetve államtitkárságukhoz írt levelét ismeri már a kutatás. Feladatának tartotta, hogy tájékoztassa róla a Szentszéket, mi zajlik a kádári Magyarországon, zömmel politikai tárgyú írásaiban híreket közölt, véleményt, kritikát fogalmazott meg. Határozottan elítélte például az ekkor bevezetett abortuszt, s felhívta a figyelmet a szomorú statisztikára, hogy 15 év alatt több mint 3 millió terhességmegszakítást hajtottak végre. A rektor úgy összegzett: a Mindszenty-kutatásban még bőven akad feladat, hiszen a vatikáni levéltárakban még csak 1939-ig kutathatóak a dokumentumok, a szovjet anyagokról szinte semmit sem tudunk, illetve több, az érsekhez is kötődő hagyatékot még nem sikerült feltárni, ugyanakkor Somorjai Ádám és Zinner Tibor hiánypótló kötetei alapvető fontosságúak a mai kor számára.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. március 08.
Kiemelt_GTB

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • március 24. 10:00 - 25. 15:00
  Az Ifjú Pszichológusok és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája, az IPSZILON Konferencia fő témája: az ifjúságszociológia és ifjúságpszichológia. A plenáris előadásokon Dr. Jancsák Csaba (SZTE JGYPK) az ifjúságkutatás legújabb hazai és nemzetközi eredményeit ismerteti; Prof. Dr. Pikó Bettina (SZTE ÁOK) arra a kérdésre válaszol, hogy Mitől boldogok a fiatalok?
 • március 26.
  14:00 - 15:00
 • március 27.
  17:00 - 18:30
  A TIT Szabadegyetem Földrajz Tagozat előadója: Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE JGYPK). Az északi sarkkörön túlra télen leginkább az északi fényt keresők kelnek útra. Az előadó arra a kérdésre is válaszol, hogy mit lehet még észak Norvégiában ilyenkor csinálni turistaként.
 • március 27.
  18:00 - 19:30
  Az SZTE Mentor(h)áló Pedagógiai esték című nagyszabású sorozatának vendége dr. Farkas Eszter PhD, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán működő Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet L’Oreal-UNESCO díjjal kitüntetett agyikeringés-kutatója. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint például: vajon mitől függ idegrendszerünk egészséges öregedése? Milyen körülmények ronthatják kilátásainkat? További információ: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/ujabb-tudomanyos-ismeretterjeszto-csemege-az-oregedo-agy/
 • március 28.
  13:00 - 16:00
  A magyarországi új kutatási infrastruktúrák bemutatkozásán részt vesz a Szentágothai János Kutatóközpont; a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ; a Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine (HCEMM). Meghívott vendégek: az intézmények igazgatói - Prof. Helyes Zsuzsanna (SZKK), Prof. Kacskovics Imre (FIEK) és Prof. Bíró Tamás (HCEMM). A program szakmai támogatója a MTA Szegedi Területi Bizottságának Immunológiai Munkabizottsága.