SZTE Info

Szabadegyetem – Szeged: A gazdasági és társadalmi folyamatok mérése és mérhetősége

„Statisztika egy nem statisztikus szemével” – ezzel a mottóval indította Katona Tamás professzor a szegedi Szabadegyetem szeptember 18-i előadását.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Katona Tamás 1948-ban született, és matematikát, majd közgazdászatot tanult. Statisztikus, demográfus, aki Pénzügyminisztériumban több alkalommal töltött be államtitkári pozíciót, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, illetve 2006 és 2009 között a Magyar Államkincstár elnöke is volt. Jelenleg egyetemi tanárként oktat az SZTE ÁJTK-GTK Statisztikai és Demográfiai Tanszékén.

 

„A statisztika nem tud gyógyítani, de segíthet az orvosnak a diagnózisban” – így definiálta az előadó a témáját. Mielőtt azonban rátért volna gazdasági és társadalmi folyamatok mérhetőségének bemutatására, egy kis alapvetést tartott arról, hogy mi is a statisztika. A statisztika tudományos módszertan vagy gyakorlati tevékenység, ami a valóság tényeinek valamely adott körét tömören, a számok nyelvén rendszerezi. Ennek lehet elemi, átlagos és haladó szintje, attól függően, hogy mennyi ismerettel rendelkezünk ezen a téren, és mennyire tudjuk azt alkalmazni.

 

A statisztikai tevékenység népesedésstatisztikából, gazdaságstatisztikából, társadalomstatisztikából és környezetstatisztikából áll. Ezek kapcsán az előadó különböző témájú ábrákat, grafikonokat mutatott be. Mint elmondta: „A statisztika tárgya mindig a sokaság.” Ebből kifolyólag a statisztikai eszköztár rengeteg adatot és információt igényel. Katona Tamás elmondása szerint a statisztika közszolgálati tevékenységnek minősül, lévén egy ország kormányzata számára nélkülözhetetlen a gazdasági és társadalmi vonatkozású információ. Ezekből a területekből manuálisan információt kinyerni igen költséges, továbbá felmerül az adatvédelem problémája is. Ezért van szükség a Központi Statisztikai Hivatalra.

 

Az előadás második felében a professzor rátért a címben említett téma konkrét bemutatására. A gazdasági statisztika úgy készül, hogy a közgazdasági fogalmakat lefordítják mérhető fogalmakra, melyekhez aztán kidolgozzák a statisztikai eszközöket, elemzési módszereket. Ezt követően megtervezik az adatgyűjtést, a feldolgozást, a táblázatokat, és elemzést készítenek. A szakember azonban hangsúlyozta, hogy egy statisztikus egyvalamit nem csinál: nem véleményezi az eredményt. A statisztika másik csoportját a társadalmi jelzőszámok képezik, amelyek a jólétet, az életkort és azok változásait mérik a társadalom különböző csoportjaiban. Ennek feltétele, hogy a jólét minden lényeges területére terjedjen ki, amit aztán a jelzőszám a lehető legkevesebb, de legjellemzőbb mutatójával írjon le. A jelzőszámok legyenek érzékenyek, és rendelkezzenek hosszú idősorral.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.