SZTE Info

Kopernikusz igazsága a „halszaggal” szemben

Az SZTE Eötvös Lóránd Kollégiumban tartott előadást Nádasdy Ádám a magyar nyelv uráli eredetéről.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Nádasdy Ádám – magyar nyelvész, költő, műfordító, esszéista és egyetemi tanár – tartott előadást a magyar nyelv uráli eredetéről, részletesen ismertette azt az eljárást, mellyel vizsgálják a nyelvünk rokonságait. A Szegedi Tudományegyetem Eötvös Lóránd Kollégiumában 2014. április 29-én tartott programon elsősorban a módszertanról hallhattak a látogatók.
Az angol, holland és német nyelv hasonlóságát elemezte beveztőként Nádasdy Ádám. „Mivel biológia órán is a békát boncolják először, hiszen az a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb, majd jönnek a bonyolultabb dolgok” – hasonlította össze mosolyogva a két tudományágat a professzor. „De nincs mód úgy belelátni a nyelvészetbe, mint a biológiába” – tette hozzá később. Az eljárás lényege, hogy az azonos jelentésű szavaknál megfigyelik a hangok változását.
Első példáként a magyar kő szót hozta fel. Ez az angolban stone, a hollandban steen és a németben Stein. Az alábbi indoeurópai nyelveknél megfigyelhető, hogy a stone szóban lévő o hang a hollandban ee-re változik, míg a németben ei-re. Ez a folyamat pedig végigkövethető számos angol, holland és német szónál. Ugyanezzel a módszerrel járnak el a magyar és finnugor nyelveknél is, melyek az uráli nyelvcsaládhoz tartoznak. Példaként a finn, vogul és magyar nyelvet hozta fel, melyhez állított egy finnugor rekonstrukciót. A magyar epe szó a finnben sappe, a vogulban tǟp, a finnugor rekonstrukcióban pedig säppä. Ehhez a következő elmélet párosult: a finn szó s hangja th-ra változott, mely egy idő után szétvált, ami a vogulban t-re módosult, a magyarban pedig h-ra. Ez a magyarban később eltűnt, így maradt a hepe szó helyett az epe. Vannak persze olyan szavak, melyeknél ez nem valósul meg. Ilyenkor arra kell gondolni, hogy az uráli nyelvcsalád kutatása 3000 évre tekint vissza, azóta pedig rengeteg jövevényszót használunk, mely számos dolognak tudható be. Ezzel kapcsolatban elég csak a 20. századra gondolnunk.
A nyelvrokonság kutatásának módszere egy logikai gondolatmenet, mely segít visszarepíteni bennünket az emlékezetünktől is messzebb. „Olyan a nyelvészet, mint a régészet. Én érthetetlen módon régi köveket találok a fölben, és a történész megmondja, hogy ott egy épület állt sok évvel ezelőtt” – magyarázta Nádasdy Ádám.
A 19. században genetikai rokonságot kutattak a nyelvek között, aminek következtében a nyelvészetbe a biológiából kerültek át kifejezések: például nyelvcsalád, leánynyelvek és öröklött szavak. Ennek köszönhető, hogy ma az emberek sokszor összekeverik a nyelvek rokonságát a tényleges rokonsággal. Így amikor azt hallják, hogy a magyar rokonságban áll a finnugorral, akkor azt hiszik, hogy biológiai kapcsolat van közöttük.
Sokan úgy vélik, a magyar nyelv és a finnugor nyelv rokonságának hangsúlyozásával és bizonyításával a magyarok büszkeségét akarják rombolni és a hunok dicsőségét „halszagúvá” tenni. A lényeg, hogy a nyelvészetet reáltárgyként kezelik és teljesen mindegy, hogy az igazságot milyen ember mondja ki. „Tegyük fel, hogy Kopernikusz egy török kém volt, akinek a kereszténység aláaknázása volt a célja a heliocentrikus világkép terjesztésével” – vetette fel Nádasdy Ádám. „ Változtat-e ez a tényen, hogy igaza volt?” – világította meg később. „Csak azért nem fogják a delfint az oroszlánnal rokonságba állítani az elefánt helyett, mert az sokkal nemesebb állat” – vitte tovább a gondolatot.
A vendégek a kérdéseiket feltehették és a tapasztalataikat megvitathatták Nádasdy Ádámmal az előadás végén.


SZTEinfo – H. R.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.