SZTE Info

nyilt_nap_kiemelt

Továbbra is az SZTE vidék-Magyarország legnépszerűbb egyeteme

2014-ben csaknem 8 százalékkal többen jelentkeztek a Szegedi Tudományegyetemre, mint egy évvel korábban. Az SZTE-t csak az ELTE előzi meg az országos rangsorban.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A 2014 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 106 056-an jelentkeztek. Ez valamivel magasabb, mint a tavalyi jelentkezői létszám – 2013-ban 95 445-en tanultak volna tovább valamelyik egyetemen vagy főiskolán –, de ez a 2012-es felvételizői létszámnál még mindig négyezerrel alacsonyabb.

 


Első helyen a műszaki és gazdaságtudományi képzés


A legtöbben – csaknem 70 ezren – első helyen alapképzést jelöltek meg, osztatlan mesterképzést 9763-an, felsőoktatási szakképzést pedig 4971-en választottak első helyen. A felsőfokú végzettséggel rendelkező felvételizők közül több mint 21 ezren jelentkeztek első helyen mesterképzésre. Állami ösztöndíjas képzésre 91 737-en szeretnének bekerülni, míg az önköltséges képzési formát – első helyen – 14 319 fő választotta – számol be róla a felvi.hu.

A legtöbben első helyen a műszaki, illetve a gazdaságtudományok képzési terület, valamint a pedagógusképzés valamely szakát jelölték meg. A legtöbb diák az idén is a gazdálkodási és menedzsment, a gépészmérnöki, valamint a kereskedelem és marketing alapszakot jelölte meg, többségük állami ösztöndíjas helyre pályázik.

 


Tudományegyetemek az élen


A négy legnépszerűbb intézmény listája az idén sem változott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 22 828-an jelentkeztek, 15 százalékkal többen, mint tavaly. A Szegedi Tudományegyetem egy hajszállal megelőzte a Debreceni Egyetemet: Szegedre az idén 14 646-an, Debrecenbe 14 534-en adták be jelentkezésüket, ez mindkét universitas esetében közel 8 százalékkal több, mint egy évvel korábban. (Az SZTE-re 2013-ban 13 593 fő jelentkezett.) A Pécsi Tudományegyetemre 7 százalékkal jelentkeztek többen: 12 296-an – számol be róla az eduline.hu.

 

A 14 646 jelentkező közül 7804 jelölte meg első helyen a Szegedi Tudományegyetemet, 13 285-en pályáznak állami ösztöndíjas helyre. Az előbbi szempont alapján közel 7, utóbbi téren pedig több mint 8 százalékos növekedést mutathat fel az intézmény 2013-hoz képest.

Az első helyes jelentkezők tekintetében az SZTE az ELTE (12 988) és a DE (8194) mögött idén is harmadik, míg az állami ösztöndíjas képzésekre pályázók összevetésében ismét csak az ELTE (20 583) előzi meg a Tisza-parti universitast, Debrecen (13 053) pedig a „bronzos”.

 


Nőtt a „kereslet” az állami ösztöndíjra


Érdemes áttekinteni az intézménybe pályázók által beadott összjelentkezések számát is! Ez hajszállal csökkent 2013-hoz képest: míg tavaly 28 818, addig idén 28 782 jelentkezést regisztráltak az SZTE-n. Kiemelkedő viszont ezen belül a növekedés a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzések tekintetében, ezek iránt tehát megnőtt a „kereslet”. Nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésre alapszakon tavaly 10 386, idén 11 432, felsőoktatási szakképzésben tavaly 1115, idén 1336, osztatlan képzésben tavaly 3075, idén 3504 jelentkezést fogadott az intézmény, csak a mesterképzésben történt némi csökkenés, 2446 jelentkezésről 2218-ra.

 


Egy jelentkező és 3,4 szak


A felvételi eljárás során egyébként idén is legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehetett megjelölni, ebből az alapdíjért 3 szak szerepelhetett a listában. A felvételizők átlagosan 3,4 szakot jelöltek meg. A legnagyobb arányban a pedagógusképzések esetében nőtt meg a jelentkezések száma: míg 2013-ban 6136-an jelöltek meg ilyen szakot első helyen, addig ez a szám idén 8546, azaz közel 40 százalékkal többen választották elsőként ezeket a képzéseket. Ebbe a képzési területbe tartoznak alapképzések (például az óvó- és tanítóképzés, a gyógypedagógus képzés), az osztatlan mesterképzések (osztatlan tanárképzés), valamint az osztott tanári mesterképzések. Mindhárom területen növekedés érzékelhető.

 

Az e-jelentkezők aránya folyamatosan emelkedett az elmúlt években. Míg 2008-ban még csupán a felvételizők 13 százaléka élt az elektronikus jelentkezés lehetőségével, tavaly 80 százalék, idén pedig már csaknem mindenki, egész pontosan a jelentkezők 97 százaléka döntött az e-felvételi mellett. Az űrlapok kitöltéséhez egyébként átlagosan 20 percre volt szükségünk a jelentkezőknek.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.