SZTE Info

Átadták a SZAB ifjúsági pályadíjait

2014. november 28-án 26 fiatal kutatónak adta át a Szegedi Akadémiai Bizottság a kiemelkedő munkájáért járó kitüntetést.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Ünnepélyes keretek közt, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában adták át azokat a dicsérő okleveleket, amelyekkel „A Tudomány Támogatásért a Dél-Alföldön” Alapítvány pályázatán kiemelkedő munkát benyújtó, PhD előtt álló hallgatókat jutalmazták. Az alapítvány több mint tíz éve működik, és évente egyszer, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva díjátadó keretében ismeri el a legkiválóbb eredménnyel rendelkező fiatal kutatókat. – Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok fiatal tehetség pályázott idén is – jelentette ki megnyitó beszédében Mészáros Rezső, „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki hozzátette: a jelentkezők beadványait egy igen komoly zsűri bírálta el. A kiválasztott pályamunkák közül a legjobb hármat díjazták, ám az összes többit is elismerő oklevéllel jutalmazták. Idén összesen 26 beadvány született a természettudomány, orvostudomány, műszaki tudomány, társadalomtudomány, bölcsészettudomány és művészetek kategóriában. A díjazottak névsorát Mészáros Rezső professzor olvasta fel, gratulálva a jelenlévőknek az átadás során.

 

A 2014-ben díjazottak névsora:

 

I. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

 

I. Díj: Nagy Éva: Szárazságtűrési búza térképezési populáció fenotipizálásának néhány eredménye

 

II. Díj: Roósz Gergő: Dynamics of 1D quasicrystals

 

III. Díj: Nagy Andrea: Nagy tömegű csillagok fejlődésének modellezése és szupernóva-robbanási mechanizmusaiknak vizsgálata

 

Oklevél:

· Czibolya Anita: A hízott libamáj - termelési és –fogyasztási szokások vizsgálatának elemzése, a libahízlalással foglalkozó vállalkozások fejlesztése céljából

· Mészáros Andor Tibor: Házisertés, mangalica sertés és vaddisznó húsminőségének összehasonlítása

· Tátrai Dávid: FPGA based data acquisition and process control system for photoacoustic spectroscopic applications

 


II. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

 

II. Díj: Kerekes Erika Beáta: Illóolajok és fő komponenseinek hatása bakteriális és élesztő biofilmképzésre és kapcsolat a quorum sensing mechanizmussal

 

Oklevél: Vidács Anita: Néhány illóolaj felületi fertőtlenítő hatása fém és műanyag felületen

 


III. ORVOSTUDOMÁNYOK

 

I. Díj: Dr. Maléth József: CFTR Impairment in response to ethanol consumption and in alcoholic pancreatitis

 

II. Díj: Dr. Bózsity Noémi: A d-homoösztron antiproliferatív hatásmechanizmusa humán cervix karcinóma sejtvonalon

 

III. Díj: Domokos Dóra: Az RhoA / Rho-kináz jelátviteli útvonal szerepe az uterusz kontraktilitásának szabályozásában

 

Oklevél:

· Horvát Gabriella: Thiolated poly(aspartic acid) as potential mucoadhesive ocular drug delivery system

· Horváth Tamás: Meloxikám tartalmú intranazális porok preformulálása

· Dr. Szabó Angelika: Cytomegalovírus és humán herpeszvírus 6 fertőzés nyomonkövetése autológ őssejt transzplantált betegekben

 


IV. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

 

I. Díj: Bús Enikő: Problémaközpontúság és tanítási módszerek vizsgálata általános és középiskolai pedagógusok körében

 

II. Díj: Dr. Juhász Andrea Erika: A mentálisan beteg fogvatartottakkal mint speciális fogvatartotti kategóriával szemben megvalósuló embertelen, megalázó bánásmód

 

Oklevél: Dr. Horváth László: A gazdasági társaságok felügyelőbizottságának jogállása

 


V. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK

 

I. Díj:  Farkas Daniella: Természettudományos fordulat a magyar hírlapirodalomban „Koch Róbert” és a tuberkulózis gyógyítása az 1880–1890-es évek magyar lapirodalmában

 

II. Díj: Zeman Ferenc Csaba: Törvényhatósági választások Hódmezővásárhelyen a két világháború között

 

III. Díj: Ótott-Kovács Eszter: An attempt to classify the “nominalised” non-finite clauses in Kazakh

[Kísérlet a kazak „nominalizált” nem-finit mellékmondatok csoportosítására]

 

Oklevél:

· Farmasi Lilla: „I am Lauren. But Less and Less” Aspects of (Feminist) Corporeal Narratology in Don DeLillo's The Body Artist

· Szabó Martina Katalin: Egy magyar nyelvű szentimentlexikon létrehozásának tapasztalatai

· Tóth Zsuzsanna: Decoding Green Encouragement: Ecocriticism on Philip Pullman’s His Dark Materials Trilogy

 


VI. MŰVÉSZETEK

 

I. Díj: Hegedűs Ioan Andrei: „Dózsa Apoteózisa” (A bukottak győzelme) c. alkotása

 

II. Díj: Marton Ákos: Ádám, Éva c. alkotása

 

Oklevél: Vinkó Leó: Nem hallod üvöltök lent a mocskos utcán c. alkotása

 

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.