SZTE Info

Az alkalmazásorientált fotonikáról rendeznek workshopot az SZTE-n

A szakmai rendezvényre a Hétköznapi tudomány című TÁMOP-projekt keretében kerül sor 2014. február 20-án.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A DEAK Zrt. az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék munkatársaival együttműködésben „Fényipar – alkalmazásorientált fotonika” címmel tart workshopot TIK nagyalőadójában 2014. február 20-án (csütörtökön) 14 és 17 óra között. A szakmai seregszemlére a Hétköznapi tudomány című, TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058 azonosítószámú projekt keretében kerül sor – tájékoztatta a www.u-szeged.hu-t Gortva-Kónya Mónika projektmenedzser.

 

A 137 millió 240 135 forint összköltségvetésű projekt 2013. január 1-je és 2014. december 31-e között valósul meg. A nyertes konzorciumot a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezeti, konzorciumi partnerként a DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., szakmai együttműködő partnerként a Felsőoktatási Környezetvédelmi Információs Iroda (BME Központi Tanulmányi Hivatala), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Nők a tudományban Egyesület és a Magyar Asztronautikai Társaság vesz részt a munkában.

 

A projekt célul tűzte a műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. Különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások – szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánják elérni célkitűzéseiket. Az akciók várt hozadéka, hogy a fiatalok is jobban megismerkednek a területtel, növekszik a műszaki és természettudományos kutatói pályát választók száma. Az elért eredményeket tervezetten az űrkutatás, az informatikai alkalmazások, a biotechnológia területén mutatják be, továbbá megismertetik a résztvevőkkel a smart metering, a szupravezetés, az üvegbeton, az emlékező fém újszerű megoldásait.

 

Mint megtudtuk, a kétéves kooperáció égisze alatt a partnerek tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat szerveznek, a felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, társadalmi gazdasági hasznát bemutató kiadványokat, TV- és rádióműsorokat készítenek, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek vagy adott célcsoportnak szólnak. Olyan tudományos portálokat, honlapokat, internetes alkalmazásokat alakítanak ki, amelyek egyes célcsoportok (diákok, hallgatók, szélesebb rétegek vagy a gazdasági szereplők) körében nemcsak az egyes eredmények népszerűsítését szolgálják, de párbeszédet is kezdeményeznek. Nemzetközi konferenciákat és fórumokat is szerveznek Magyarországon, illetve a tudományos életben való esélyegyenlőséggel összefüggő (nők a tudományban, tudományetikai kérdések, fiatalok ösztönzése) témákat honosítanak meg a közgondolkodásban különböző kiadványok, konferenciák, kiállítások, honlapok segítségével. Kiválósági és tudományos díjakat alapítanak, különösen a nők számára, és különös tekintettel a matematika, a tudomány, a műszaki és az informatikai területen dolgozó oktatók, kutatók részére. Az egyes tudományterületek közötti együttműködést erősítendő interdiszciplináris kutatási, illetve tudományos szakemberek részére disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzést hívnak életre az egyes tudományok népszerűsítése érdekében.

 

A DEAK Zrt. a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék munkatársaival együttműködve a projekt részeként 16 rendezvényt valósított meg 2013. január 1. és 2014. január 30. között. A megvalósított rendezvények között szerepelt 12 alkalommal „A fotonika a műszaki és anyagtudományokkal – rendhagyó fizika óra című workshop. Az optikai, fotonikai témájú workshopokon a középiskolai diákok, oktatók, felnőttek kísérleteket láthattak és próbálhattak ki a színképek, a színkeverés, a polarizáció, az UV- és infravörös sugárzás, valamint az optikai távközlés témaköreiből. Emellett egy nagyszabású interdiszciplináris rendezvényen látványos, vicces lézeres bemutató részeként ismerhették meg a látogatók a lézeres alkalmazások hasznosítását a különböző tudományterületeken. Folytatván a sort, egy különleges tudománynépszerűsítő fizikai akadályversenyen a diákok a fotonika alapjainak kísérletes megismerésére tehettek szert. A diákok maguk végezhették el azokat a kísérleteket, amelyek segítik a fénytan alapjainak megismerését. A „Játsszunk tudományt” című programon a látogatók játékos formában építhettek spektroszkópot és egyéb optikai eszközöket egyszerű tárgyak felhasználásával, melyeket haza is vihettek. Végezetül az „Interaktív optikai kísérletek” cím workshopon a lézereknek a mindennapi életben történő hasznosítását ismerhették meg az érdeklődők.

 

A további eredmények közül említést érdemel, hogy a projekt részeként elkészült a www.informatorium.hu honlap, ahol folyamatosan értesülhetnek a látogatók a természettudomány népszerűsítő rendezvényekről, tájékozódhatnak a természettudományi területek újdonságairól. Tudománynépszerűsítő megjelenéseket is összegyűjthettek a program munkatársai: „Törik, hajlik, felbomlik – kísérletezz a fénnyel a szegedi Agórában!” címmel cikkeket közölt az Élet és Tudomány, a Fizikai Szemle lapokban, valamint spotokat a Petőfi és Kossuth Rádió. A projekt népszerűsítése érdekében 4 fotonikai témájú roll-up, 300 kiadvány (Fotonika – Bemutatók a Szent-Györgyi Albert Agóra – SZTE Informatóriumban) és 450 ajándéktárgy készült el. Az eddigi rendezvényeken 1058 érdeklődő vett részt. A rendhagyó fizikaórák iránti figyelmet, illetve azok és népszerűségét az is bizonyítja, hogy Zentáról is érkezetek diákok és pedagógusok. 2014 februárjában további rendhagyó fizikaórákat tartanak szegedi és Szeged környéki középiskolákban.

 

A 2014. február 20-i workshop részletes programja:

 

13:30 – 14:00: Regisztráció

 

14:00 – 14:10: Köszöntő

Dr. Buzás Norbert, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató

Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

 

14:10 – 14:30: A szegedi szuperlézer megvalósításának alapkutatási és ipari kérdései

Dr. Osvay Károly, kutatási technológiai igazgató

ELI-HU Nonprofit Kft.

 

14:30 – 14:50: Fotonikai kutatások a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán

Dr. Jakab László, gazdasági dékánhelyettes

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

14:50 – 15:10: Nano-, piko- és femtosecundus lézersugár impulzusok hatása az anyagra

Dr. Buza Gábor, osztályvezető, tudományos főtanácsadó

Bay Zoltán Nonprofit Kft., Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAY-ATI)

Lézertechnológiai Osztály

 

15:10 – 15:30: Az algyői gázüzemtől a norvégiai és brazíliai tengeri fúrótornyokig: lézeres

fotoakusztikus földgázipari műszer fejlesztésének és piacra-vitelének történte

Dr. Bozóki Zoltán, tudományos tanácsadó

MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport/Hilase Kft.

 

15:30 – 15:50: Milyen rövid egy femtoszekundum …? Ultrarövid lézerimpulzusok

diagnosztikája Szegeden.

Dr. Börzsönyi Ádám, tudományos munkatárs

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/CE Optics Kft.

 

15:50 – 16:10: Tudásintenzív kkv-ként egy Európai Uniós projektben: a lézerektől a

szívkatéterekig

Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi adjunktus

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/LaserSkill kft.

 

16:10 – 16:20: Kérdések, válaszok

 

16:20 – 17:00 Állófogadás

 

A részvételi szándékot 2014. február 17-e 12 óráig a konya.monika@deakszeged.hu e-mail címen kell jelezni.

 

A program hivatalos meghívója itt olvasható el.

 

SZTEinfo

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.