SZTE Info

Az alkalmazásorientált fotonikáról rendeznek workshopot az SZTE-n

A szakmai rendezvényre a Hétköznapi tudomány című TÁMOP-projekt keretében kerül sor 2014. február 20-án.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A DEAK Zrt. az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék munkatársaival együttműködésben „Fényipar – alkalmazásorientált fotonika” címmel tart workshopot TIK nagyalőadójában 2014. február 20-án (csütörtökön) 14 és 17 óra között. A szakmai seregszemlére a Hétköznapi tudomány című, TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058 azonosítószámú projekt keretében kerül sor – tájékoztatta a www.u-szeged.hu-t Gortva-Kónya Mónika projektmenedzser.

 

A 137 millió 240 135 forint összköltségvetésű projekt 2013. január 1-je és 2014. december 31-e között valósul meg. A nyertes konzorciumot a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezeti, konzorciumi partnerként a DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., szakmai együttműködő partnerként a Felsőoktatási Környezetvédelmi Információs Iroda (BME Központi Tanulmányi Hivatala), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Nők a tudományban Egyesület és a Magyar Asztronautikai Társaság vesz részt a munkában.

 

A projekt célul tűzte a műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. Különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások – szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánják elérni célkitűzéseiket. Az akciók várt hozadéka, hogy a fiatalok is jobban megismerkednek a területtel, növekszik a műszaki és természettudományos kutatói pályát választók száma. Az elért eredményeket tervezetten az űrkutatás, az informatikai alkalmazások, a biotechnológia területén mutatják be, továbbá megismertetik a résztvevőkkel a smart metering, a szupravezetés, az üvegbeton, az emlékező fém újszerű megoldásait.

 

Mint megtudtuk, a kétéves kooperáció égisze alatt a partnerek tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat szerveznek, a felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, társadalmi gazdasági hasznát bemutató kiadványokat, TV- és rádióműsorokat készítenek, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek vagy adott célcsoportnak szólnak. Olyan tudományos portálokat, honlapokat, internetes alkalmazásokat alakítanak ki, amelyek egyes célcsoportok (diákok, hallgatók, szélesebb rétegek vagy a gazdasági szereplők) körében nemcsak az egyes eredmények népszerűsítését szolgálják, de párbeszédet is kezdeményeznek. Nemzetközi konferenciákat és fórumokat is szerveznek Magyarországon, illetve a tudományos életben való esélyegyenlőséggel összefüggő (nők a tudományban, tudományetikai kérdések, fiatalok ösztönzése) témákat honosítanak meg a közgondolkodásban különböző kiadványok, konferenciák, kiállítások, honlapok segítségével. Kiválósági és tudományos díjakat alapítanak, különösen a nők számára, és különös tekintettel a matematika, a tudomány, a műszaki és az informatikai területen dolgozó oktatók, kutatók részére. Az egyes tudományterületek közötti együttműködést erősítendő interdiszciplináris kutatási, illetve tudományos szakemberek részére disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzést hívnak életre az egyes tudományok népszerűsítése érdekében.

 

A DEAK Zrt. a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék munkatársaival együttműködve a projekt részeként 16 rendezvényt valósított meg 2013. január 1. és 2014. január 30. között. A megvalósított rendezvények között szerepelt 12 alkalommal „A fotonika a műszaki és anyagtudományokkal – rendhagyó fizika óra című workshop. Az optikai, fotonikai témájú workshopokon a középiskolai diákok, oktatók, felnőttek kísérleteket láthattak és próbálhattak ki a színképek, a színkeverés, a polarizáció, az UV- és infravörös sugárzás, valamint az optikai távközlés témaköreiből. Emellett egy nagyszabású interdiszciplináris rendezvényen látványos, vicces lézeres bemutató részeként ismerhették meg a látogatók a lézeres alkalmazások hasznosítását a különböző tudományterületeken. Folytatván a sort, egy különleges tudománynépszerűsítő fizikai akadályversenyen a diákok a fotonika alapjainak kísérletes megismerésére tehettek szert. A diákok maguk végezhették el azokat a kísérleteket, amelyek segítik a fénytan alapjainak megismerését. A „Játsszunk tudományt” című programon a látogatók játékos formában építhettek spektroszkópot és egyéb optikai eszközöket egyszerű tárgyak felhasználásával, melyeket haza is vihettek. Végezetül az „Interaktív optikai kísérletek” cím workshopon a lézereknek a mindennapi életben történő hasznosítását ismerhették meg az érdeklődők.

 

A további eredmények közül említést érdemel, hogy a projekt részeként elkészült a www.informatorium.hu honlap, ahol folyamatosan értesülhetnek a látogatók a természettudomány népszerűsítő rendezvényekről, tájékozódhatnak a természettudományi területek újdonságairól. Tudománynépszerűsítő megjelenéseket is összegyűjthettek a program munkatársai: „Törik, hajlik, felbomlik – kísérletezz a fénnyel a szegedi Agórában!” címmel cikkeket közölt az Élet és Tudomány, a Fizikai Szemle lapokban, valamint spotokat a Petőfi és Kossuth Rádió. A projekt népszerűsítése érdekében 4 fotonikai témájú roll-up, 300 kiadvány (Fotonika – Bemutatók a Szent-Györgyi Albert Agóra – SZTE Informatóriumban) és 450 ajándéktárgy készült el. Az eddigi rendezvényeken 1058 érdeklődő vett részt. A rendhagyó fizikaórák iránti figyelmet, illetve azok és népszerűségét az is bizonyítja, hogy Zentáról is érkezetek diákok és pedagógusok. 2014 februárjában további rendhagyó fizikaórákat tartanak szegedi és Szeged környéki középiskolákban.

 

A 2014. február 20-i workshop részletes programja:

 

13:30 – 14:00: Regisztráció

 

14:00 – 14:10: Köszöntő

Dr. Buzás Norbert, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató

Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

 

14:10 – 14:30: A szegedi szuperlézer megvalósításának alapkutatási és ipari kérdései

Dr. Osvay Károly, kutatási technológiai igazgató

ELI-HU Nonprofit Kft.

 

14:30 – 14:50: Fotonikai kutatások a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán

Dr. Jakab László, gazdasági dékánhelyettes

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

14:50 – 15:10: Nano-, piko- és femtosecundus lézersugár impulzusok hatása az anyagra

Dr. Buza Gábor, osztályvezető, tudományos főtanácsadó

Bay Zoltán Nonprofit Kft., Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAY-ATI)

Lézertechnológiai Osztály

 

15:10 – 15:30: Az algyői gázüzemtől a norvégiai és brazíliai tengeri fúrótornyokig: lézeres

fotoakusztikus földgázipari műszer fejlesztésének és piacra-vitelének történte

Dr. Bozóki Zoltán, tudományos tanácsadó

MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport/Hilase Kft.

 

15:30 – 15:50: Milyen rövid egy femtoszekundum …? Ultrarövid lézerimpulzusok

diagnosztikája Szegeden.

Dr. Börzsönyi Ádám, tudományos munkatárs

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/CE Optics Kft.

 

15:50 – 16:10: Tudásintenzív kkv-ként egy Európai Uniós projektben: a lézerektől a

szívkatéterekig

Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi adjunktus

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék/LaserSkill kft.

 

16:10 – 16:20: Kérdések, válaszok

 

16:20 – 17:00 Állófogadás

 

A részvételi szándékot 2014. február 17-e 12 óráig a konya.monika@deakszeged.hu e-mail címen kell jelezni.

 

A program hivatalos meghívója itt olvasható el.

 

SZTEinfo

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. január 19.

_MG_8971

Javított kiválósága számarányain a Szegedi Tudományegyetem: a 2016-os adatokhoz képest száznál is több, 2017-ben összesen 225 tehetséges egyetemista, doktorandusz és ifjú oktató nyerte el az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. A sikeres ifjú kutatók közül az Újvidékről az SZTE doktori iskolájába érkező Kartali Tündét kértük villáminterjúra.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • február 21.
  17:55 - 19:00
  Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézet igazgatója "Megérteni Kínát – a kulturális különbségek kezelése a mindennapi élet során" című előadásában arra a kérdésre is válaszol, hogy Mindenki számára ismert, hogy Kína „más”, eltérő a kultúra, különböznek a szokások, de vajon mi ennek az oka? Honnan erednek a különbségek, mi a történelmi hátterük és hogyan hatnak a mindennapjainkra? Mai világunkban ezer szállal kötődünk Kínához, és a kapcsolódásunk során elengedhetetlen, hogy jobban megismerjük és ezáltal jobban elfogadjuk kulturális különbözőségünk okait. Az előadás a kínai és magyar gondolkodás hátterének elemzésén és különböző magyar-kínai együttműködések konkrét történetein keresztül mutat rá a kulturális különbségek okaira, ezáltal segítséget nyújt az eltérő viselkedés megértéséhez és elfogadásához.
 • február 21.
  18:00 - 19:30
  Jegyet vagy bérletet kell váltani az SZTE BTK AudMax Estekre. Vígh Éva irodalomtörténész professzor előadásának tartalma: Az olasz reneszánsz kor irodalom- és művelődéstörténetének nem szokványos megközelítésére vállalkozik az előadás, amikor az ember morális képét a szamár – irodalomban és festészetben megjelenő, szimbolikáját tekintve többértékű – alakján keresztül vázolja fel. Különböző műfajokban, Boccacciótól a barokk korig néhány érdekes példán keresztül láthatjuk az állatszimbolika szerepét a művelődésben. Az olasz reneszánsz egyik legismertebb képviselője, Niccolò Machiavelli kevéssé ismert, A szamár című szatirikus költeményének bemutatása az állatszimbolika szempontjából is igen tanulságosnak ígérkezik.
 • február 23.
  10:00 - 14:00
  A mindennapi oktató-nevelő munkában is hasznosítható, gyakorlatias témájú előadásokat és interaktív foglalkozásokat foglal magába az a pedagógus workshop, amelynek részletes programja itt olvasható: http://www.geosci.u-szeged.hu/hirek/2018/meghivo-pedagogus?objectParentFolderId=41274 A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni 2018. február 22-ig az alábbi linkről elérhető lapon lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zUzsY7fp0T8R4zE3LV__Lr5-bN80GtjALDSOUZhjFKdu1Q/viewform
 • február 26.
  18:00 - 19:30
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt Pedagógiai Esték sorozatának visszatérő vendége: dr. Boldizsár Ildikó mesekutató-meseterapeuta, aki előadásában a felnőtté válással kapcsolatos mesék tanulságait összegzi.
 • február 28.
  17:55 - 19:30
  Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK adjunktusa Hétköznapi nemzetközi jog című előadásában kifejti: általában az emberek úgy gondolják, hogy a nemzetközi jog egy elvont szelete a jognak, amely a külföldiekre, másokra vonatkozik, de a mi hétköznapjainkat biztosan nem érinti. A nemzetközi jog azóta létezik, amióta államok vannak. Ez a jogterület eredetileg az államok közötti kapcsolatok rendezését szolgálta, azonban a technikai és társadalmi fejlődés elvezetett a nemzetközi jog kiszélesedéséhez. Kibővült a nemzetközi jog alanyainak köre, így az államok és nemzetközi szervezetek mellett ide soroljuk az embereket, sőt mostanában már a gazdasági társaságokat is. A nemzetközi jog áthatja a mindennapi életünket, onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk reggel a telefonunkat, megesszük a banánunkat és munkába megyünk, odáig, hogy este megnézzük a híreket.