SZTE Info

A hálózatépítés és a stratégiai együttműködés jegyében rendeztek FuturICT-konferenciát

A DEAK Kooperációs és Kutatási Nonprofit Zrt. a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve az „Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)” című projekt részeként hálózatépítő és stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferenciát tartott 2014. február 26-án a József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Jelasity Márk, a projekt szakmai vezetője köszöntötte az előadókat és vendégeket a konferencián, melynek célja a hálózatépítő és stratégiai együttműködések, kapcsolatrendszerek kialakítása volt. Az „Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)” projekt négy hazai felsőoktatási-kutatási szervezet együttműködésével jött létre, és közel 1,6 milliárd forint – százszázalékos intenzitású – támogatást nyert az Új Széchényi-terv TÁMOP-4.2.2.C pályázatán az elmúlt évben. A konzorcium vezetője a Szegedi Tudományegyetem, résztvevői az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a BME VIKING Zrt. és a DEAK Zrt. A kétéves kutatómunka 10 alprojektjében 100-nál több szakember vesz részt – tudtuk meg a bevezetőből.

 


Fókuszban a Horizont 2020 program

 

A konferencia három délelőtti előadásában Hinsenkamp Mária mutatta be a Horizont 2020 programot, a program információs és kommunikációs technológiára vonatkozó pályázatait, illetve a kis- és középvállalkozások lehetőségeit. A Horizont 2020 program kulcsszerepet játszik az Innovatív Unió és az Európai Kutatási Térség céljainak megvalósításában, és emellett célja a kutatás és az innováció versenyképességet érintő hatásának maximalizálása, a kiválóság szintjének emelése és terjesztése. Az egységes keretprogram közvetlen támogatást nyújt az érintetteknek, és nagy hangsúlyt fektet a kutatások hasznosíthatóságára, a társadalmi problémák megoldására. A pályázatokban kiemelt szerepet és támogatást kapnak a KKV-k. A Horizont 2020 program hárompillérű felépítése magába foglalja a kiváló tudomány, az ipar vezető szerepe és a társadalmi kihívások területét. Az ipar vezető szerepe témakörben szerepelnek az ICT-hez kapcsolódó pályázati felhívások is, de az információs és kommunikációs technológiák a másik két pillér területein is megjelennek. A jövőbeni technológiák célja az európai kiváló tudományos alapok versenyképes előnnyé formálása új technológiai lehetőségek feltárásával. A 2014/15-ös felhívások közül többek között a FET-OPEN, és a FET PROACTIV pályázatok támogatják ezeket a technológiákat. A kutatáshoz szükséges szolgáltatásokat, berendezéseket, erőforrásokat a kutatási infrastruktúrára vonatkozó pályázatok biztosítják, mint például az INFRADEV, EINFRA programok.

 

A kulcstechnológiákat támogató projektek célja az Európai Unió ipari vezető szerepének megteremtése, az európai ipari kapacitások és üzleti kilátások, KKV-k erősítése, és a technológiai ütemtervek megvalósításának, valamint a magántőke bevonásának elősegítése, a különböző kulcstechnológiák összekapcsolása és integrálása. A Horizont 2020 program felhívásai, a pályázati feltételek és határidők a Participant Portal weboldalon érhetők el – tudtuk meg.A délelőtti szekció utolsó előadásában a kis-és középvállalkozások Horizont 2020-as lehetőségeiről számolt be Hinsenkamp Mária. Az EU2020 Innovatív Unió elkötelezettsége, hogy a KKV-k bevonásával erősítse az EU kutatási és innovációs programjait. Ennek érdekében egy úgynevezett KKV-eszközt vezettek be, mely három fázisból épül fel. A koncepció és megvalósítás, a demonstráció, valamint a piacra vitel folyamatában mindvégig üzleti és menedzsment coachingokat biztosítanak a KKV-knek, ezzel is támogatva a munkájukat. A különböző támogatási intézkedések célja, hogy segítséget nyújtsanak a K+F+I projektekhez, kedvező környezet teremtsenek az innovációhoz. A felhívások többek között az űrkutatás, az anyagtechnológia, az élelmiszer-technológia, az orvostudomány, a közlekedés és a biotechnológia területét érintik, a benyújtott pályázatokat értékelésénél a kiválóságot, az értékesítési lehetőséget és a gazdasági hatást veszik figyelembe – ismertette Hinsenkamp Mária.


 

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program

 

A délutáni szekció első felében Benedek Zsolt, az Equinox Consulting Kft. operatív vezetője mutatta be a GINOP programot és a 2014–2020 tervezési időszakra várható újdonságait. A Gazdasági és Innovációs Operatív Program hat prioritási tengely mentén határozza meg a támogatott területeket. A program tematikus célja többek között a KKV-k versenyképességének javítása, a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése, a KKV-k iparjogvédelmi tevékenységének támogatása, a stratégiai K+F+I együttműködések, kezdeményezések támogatása és a kutatóintézeti kiválósági központok támogatása. Mindemellett a program nagy hangsúlyt fektet a természeti és kulturális erőforrások megőrzésére, az örökségvédelemre, a vállalkozások megújuló energia felhasználását és az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztések támogatására és a foglalkoztatás előmozdítására, a munkaerő mobilitásának támogatására.


Halozatepites_konferencia_galeria
A hálózatépítés és a stratégiai együttműködés jegyében rendeztek FuturICT-konferenciát - GALÉRIA

 

Számítógépes algoritmusok a nyelv elemzésére

 

A szekció második felében szakmai előadást tartott Bilicki Vilmos, az SZTE Szoftverfejlesztési Tanszékének egyetemi adjunktusa, aki a sikeresen megvalósított Converge projekt célkitűzéseit, a projekt stratégiai és operatív ügyeit mutatta be. A program célterülete a nem hierarchikus beszállítói láncok számára valós idejű stratégiai és taktikai szintű döntéstámogatási keretrendszer kialakítása. A résztvevő nagy cégek mellett a Szegedi Tudományegyetem fejlesztési csoportja a rendszer architektúrájának meghatározásában, pontosabban a biztonsági architektúra fejlesztésében vállalt szerepet – tudtuk meg Bilicki Vilmostól, aki hozzátette, nagy eredménynek tartja, hogy új kapcsolatokat és új tapasztalatokat szereztek a programrendszerek fejlesztésében, valamint, hogy csapatával részesei lehettek egy országokon átívelő tudásáramlásnak.

 

Ezt követően Farkas Richárd, az SZTE Számítógépes Algoritmusok ás Mesterséges Intelligencia Tanszék egyetemi adjunktusa ismertette a FuturICT.hu természetesnyelv-feldolgozás alprojektet. A programban különböző számítógépes algoritmusokat fejlesztenek az emberi beszélt nyelv és szövegek feldolgozására. A kutatásokban változatos gépi beszéd-előállítással, hangalapú adatbányászati algoritmusokkal, valamint véleménydetekcióvalfoglalkoznak. A természetesnyelv-feldolgozás mint technológia számtalan területen alkalmazható, így a Horizont 2020 program minden olyan pályázatához kapcsolódik, amelyben előtérbe kerül a többnyelvűség szerepe, így például a nyelvtanulás elősegítésében, a robotika területén vagy az egyetemi Telemedicina projektben.

 

A konferencia zárásaként Szabó Gábor, az R&R Software Zrt. fejlesztési vezetője tartott előadást a SMART Energy Vision-Cloud based Energy management systemről.


uszt_logo_rgb  Infoblokk3_ESZA_egyes

 

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.