SZTE Info

Közalkalmazotti Tanácsot választanak az SZTE-n

Új Közalkalmazotti Tanácsot választanak a Szegedi Tudományegyetemen. Szavazni 2014. február 18. és 20. között lehet.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az új összetételű Közalkalmazotti Tanács (KT) tagjaira 19 jelölés érkezett, e jelölti körből lehet megválasztani a KT 13 tagját. A jelöltek neve, az őket bemutató szöveg és a jelölteknek a KT-munkával kapcsolatos elképzelései az egyetemi honlap „Közalkalmazotti tanács választás 2014” menüpontja alatt olvashatóak. A szavazásra 2014. február 18-án, 19-én és 20-án kerül sor.

 

Szavazni 2014. február 18-án és 19-én 8-16 óra között, február 20-án pedig 8-tól 15 óráig lehet, de ettől az egyes helyszíneken az ottani sajátos körülményekre tekintettel (például folyamatos munkarend) el lehet térni. A szavazás az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság által rendelkezésre bocsátott közalkalmazotti névjegyzék alapján történik – közölte hírportálunkkal Feleky Gábor, a választási bizottság elnöke.

 

A Szegedi Tudományegyetemen a Közalkalmazotti Tanács gyakorolja az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók nevében a részvételi (tájékoztatáskérési, együttdöntési, véleményezési és egyetértési) jogokat. A választási eljárás rendje szerint a KT tagjait titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani. A választóknak a szavazás helyszínén alá kell írniuk a választói névjegyzéket, igazolván, hogy éltek szavazati jogukkal. Szavazni a választási bizottság által biztosított és hitelesített szavazólapon lehet, melyen ábécé szerinti sorrendben szerepel a jelöltek neve. A választónak kérésére a szavazatszedők rendelkezésre bocsátják a jelölteket bemutató dokumentumot. Egy adott jelöltre a jelölt neve alatt szereplő négyzetbe tett X-jellel lehet szavazni, egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe – foglalta össze a tudnivalókat.

 

A szavazat egyébiránt akkor érvényes, ha a választó a szavazólapon legfeljebb 13 nevet jelölt meg, és egyértelműen megállapítható, hogy a szavazatot ki(k)re adta le. A választók azzal segíthetik elő leginkább a választás eredményességét, ha szavazólapjukon 13 jelöltet támogatnak. A vonatkozó szabályok értelmében ugyanis eredménytelen a választás, ha nincs olyan 13 személy, akik mindegyike elnyerte a leadott szavazatok több mint harminc százalékát.

 

A szavazás befejezését követően a lezárt urnákat a választási bizottság veszi át, az összes urna beérkezése után összeszámolja a szavazatokat, majd kihirdeti a szavazás eredményét.

 

Feleky Gábortól megtudtuk, a választás akkor érvényes, ha azon részt vett a szavazásra jogosultak több mint fele. Ellenkező esetben a választást – azonos jelöltlistával – 30–90 napon belül meg kell ismételni. Ekkor az érvényesség feltétele a szavazásra jogosultak több mint egyharmadának részvétele. Ha ez a választás sem érvényes, újabbat csak egy év múlva lehet kiírni.

 

A KT megválasztott tagja az a 13 jelölt, akik sorban a legtöbb szavazatot kapták, feltéve, ha mindegyikük megszerezte a leadott összes érvényes voks legalább 30 százalékát. A KT póttagjai azok lesznek, akik az érvényes szavazatok legalább 20 százalékát megszerezték. Amennyiben nincs 13 megválasztott jelölt, a választás eredménytelen. Ebben az esetben a fenti feltételnek megfelelő jelölt(ek) megválasztottnak tekintendők, a fennmaradó hely(ek)re pedig 30 napon belül új választást kell kiírni, melyre – a választást megelőző 15. napig, a jelölés általános szabályai szerint – új jelöltek is állíthatók.

 

A 19 jelöltet ide kattintva is megismerheti.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.