SZTE Info

apertura_magazin_kiemelt

Megújult az Apertúra Magazin

„Felületváltás és pályázati eredményhirdetés” – ajánljuk az olvasó figyelmébe a megújult, és az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelméleti Tanszékéhez is kötődő Apertúra Magazint: http://uj.apertura.hu/.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„Az Apertúra Magazin az ország egyik meghatározó filmtudományos szakfolyóiratának, az Apertúra. Film – Vizualitás - Elmélet című negyedéves online periodikának a testvéroldalaként alakult és kezdte meg a tevékenységét 2009 februárjában. Fennállásának 5 éves évfordulóján, 2014 februárjában nagyszabású felület- és profilváltáson ment keresztül, mely által Szeged és térsége első számú vizuális-kulturális portáljává szeretne előlépni” – tudatja Gáncsos Kármen szerkesztő.Pályázat Szegedről


„Szeged- más szemmel” címmel pályázatot hirdetett az Apertúra Magazin. Olyan rövid írásművek, fotóesszék és videóesszék készítésére hívott, melyek az alábbi témákhoz kapcsolódtak: Szeged szobrai, Gyógyítsd meg a várost!, Miről mesélnek a terek és épületek?, Szeged szórakozóhelyei, Szeged cégérei és kirakatai.

„A 2014. február 1-i határidőig beérkezett, több tucat pályaművet a Magazin szerkesztői bírálták el” – írja Gáncsos Kármen. Az egyéni és olvasmányos stílust, a kritikai látásmódot, az érvekkel alátámasztott mondandót, a képi kifejezésmód érzékenységét, illetve a szűkebb környezetünkkel kapcsolatos felelősségvállalást vették figyelembe.

apertura_magazin_1Pénzdíjas (10.000 forint) jutalomban részesültek a következő pályaművek: Harmos Noémi Párbeszédben című jegyzete; Hunyadi Zsolt és Ruprech Judit Szegeddel játszó téli tünemény című fotóesszéje; Papp Melinda Színház egész Szeged című videoesszéje; Tasnádi Gáborné Möglépött, mint Dugonics („Vándorszobrok” Szegeden) című jegyzete.

(Az SZTE MédiaCentrum SZTEtv bölcsészettudományi kari műhelyében dolgozó Papp Melinda videója a szegedi THEALTER fesztiválról szól, és megtekinthető itt:)

Különdíjban (könyvcsomag) részesültek a következő pályaművek: Adorján Beáta Ébred a város című jegyzete; Hódi Nóra Klauzál tér a rohanó időben – az állandó változó című jegyzete; Vörös Pál Kocsibeálló című jegyzete.

A nyertes, valamint a jól sikerült, publikálásra érdemesnek tartott pályaműveket az Apertúra Magazin ( http://magazin.apertura.hu/ ) megújult felületén tették közzé.

A díjakat az Apertúra online folyóirat új tematikus számának bemutatóján adták át a szegedi Grand Caféban 2014. február 21-én.


Mottó: „film, vizualitás, kritika”

„Az Apertúra Magazin célja, hogy a „film, vizualitás, kritika” mottó jegyében, az Apertúra tudományos igényességét és tartalmi gazdagságát követve, de közérthető és naprakész módon reflektáljon környezetünk vizuális jelenségeire. Bár kiemelt területünk a film, a vizuális kultúra tágabb kontextusait (színházművészet, képzőművészetek, opera, tánc és mozgásművészetek, fotográfia, térművészet) és populárisabb regisztereit (internetes művészet, utcaművészet, urbánus képzőművészet, televízió, képregény, karikatúra, graffiti, street art, fotómanipuláció, vizuális és mediális szubkultúra) is igyekszünk szakszerűen, de olvasmányos stílusban értelmezni” – olvasható a szerkesztői közleményben.


„Szellemi iránytű”

apertura_magazin_3„Az Apertúra Magazin a vizuális kultúratudomány aktív és interaktív szakmai és társadalmi diskurzusának színtereként kíván fellépni, elősegítve ezzel a megváltozott státuszú képek befogadását. A Magazin a napjainkban még kevésbé definiált és reflektált képi folyamatok rendszerezésének szükségletét elégíti ki, mely nem csak szakmai, de társadalmi szükséglet is egyben: alapvető feltétele annak, hogy megértsük a vizuális kultúra mindazon változásait, amelyek átszövik a mindennapjainkat, sőt, gyakran egészen az intim tereinkig hatolnak.

Törekszünk továbbá arra, hogy a Szegeden és Szeged környékén zajló kulturális élet eseményeit népszerűsítsük, a regionális jelenségeket bekapcsoljuk az ország kulturális vérkeringésébe. A város és a térség meghatározó kulturális intézményei mellett a kisebb szervezetek, civil közösségek és önkéntes fórumok is helyet kapnak a Magazin oldalán, tevékenységük kritikai igényű elemzésével ösztönözve a további munkájukat. Az Apertúra Magazin mértékadó szellemi iránytűként segít tájékozódni a dél-alföldi urbánus környezet gazdag és eleven kulturális világában.”

*

Korábban írtuk: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2014-februar/apertura-bemutato

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.