SZTE Info

Az Osztrák–Magyar Monarchiáról tanácskoznak az Informatóriumban

A 2014. február 27-i szakmai megbeszélésen a Monarchia-kutatás friss eredményei mellett a szegedi egyetem vonatkozó projektjének elképzelését is bemutatják.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó két évtizede szellemi mozgalmainak vizsgálatát tűzi ki céljául a Szegedi Tudományegyetem Pál József nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, irodalomtörténész, a BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára vezette kutatócsoportja. A tervezett projektbe – mely 2014 tavasza és 2018 vége között valósulna meg – a szegedi universitas mint konzorciumvezető az SZTE BTK, ÁOK oktatói, PhD-hallgatói, fiatal kutatói mellett több hazai és nemzetközi egyetem kutatóit és hallgatóit is bevonná.

 

A száz évvel ezelőtt kirobbant első világháborút követően szétesett Osztrák–Magyar Monarchiával egy olyan európai multikulturális birodalom szűnt meg, amelynek szellemi öröksége, gazdagsága mind a mai napig megkérdőjelezhetetlen és máig ható módon jelen van az európai utódnemzetek kulturális identitásában. A Monarchia utolsó két évtizedének szellemi életében alapvető változások mentek végbe, melyek egyként jelentkeztek az irodalom, a művészetek, a nyelvfilozófia, a pszichiátriai-pszichológiai kutatások és a nyelvészet terén. Diagnosztizálásuk hozzásegíthet bennünket annak felderítéséhez, milyen okok, milyen konkrét jelenségek, események és tendenciák vezettek e nagyhatalom felbomlásához. Ez a soknemzetiségű államalakulat a maga belső egységével, különbözőségeivel és ez utóbbiakból fakadó feszültségeivel; sikereivel, nehézségeivel általános módon is felveti a népek együttélésének problematikáját. A múlt pontos ismerete a jelen számára is tanulságokat szolgálhat – áll a projekttervezetben. A konkrét kutatási területek a Monarchia utolsó két évtizedének szellemi mozgalmait komplex módon szándékoznak elemezni. A cél egyrészt online szellemi adatbázis létrehozása, másrészt az érintett tudományterületek (irodalomtörténet, filozófiatörténet, történelemtudomány, nyelvészeti és pszichiátriai-pszichológiai tudományok) integrációja.

 

Ezzel kapcsolatban tartanak szakmai megbeszélést 2014. február 27-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium II. emeleti rendezvénytermében. Az eseményre minden érdeklődő oktatót, kutatót és hallgatót szeretettel várnak a szervezők!

 

A megbeszélés programja:

 

09:30-10:00: Regisztráció, kávé

10:00-10:15: Prof. Dr. Pál József: A Osztrák–Magyar Monarchia kutatása a Szegedi Tudományegyetemen és a projektterv bemutatása

10:15-10:35: Prof. Dr. Fried István: A bécsi operett – Kálmán Imre és Lehár Ferenc

10:35-10:55: Dr. Marjanucz László: A kiegyezés és alternatívái

10:55-11:15: Dr. Pálné Dr. Wenner Éva: Olasz jelenlét a Monarchiában – olasz irodalomtörténet

11:15-11:35: Dr. Gyenge Zoltán és Dr. Sutyák Tibor: A korszak filozófiájának és pszichológiájának aktuális kérései

11:35-11:45: Dr. Csernus Sándor: Francia nyelvűség és nemzetközi kapcsolatok az Osztrák–Magyar Monarchiában

11:45-12:10: Hozzászólások, vita

12:10-12:40: Szendvicsebéd

12:40-13:10: Dr. Kelemen Zoltán: Magyar irodalomtörténet – Krúdy Gyula: A 42-ös mozsarak című regény értelmezése

13:10-13:30: Dr. Varga Norbert előadása

13:30-13:50: Dr. Kovács György: A Monarchia gazdaságtörténetéről

13:50-14:10: Koczor György: Az építészet mint a társadalom tükörképe akkor és ma!

14:10: Hozzászólások, vita

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.