SZTE Info

Az Osztrák–Magyar Monarchiáról tanácskoznak az Informatóriumban

A 2014. február 27-i szakmai megbeszélésen a Monarchia-kutatás friss eredményei mellett a szegedi egyetem vonatkozó projektjének elképzelését is bemutatják.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó két évtizede szellemi mozgalmainak vizsgálatát tűzi ki céljául a Szegedi Tudományegyetem Pál József nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, irodalomtörténész, a BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára vezette kutatócsoportja. A tervezett projektbe – mely 2014 tavasza és 2018 vége között valósulna meg – a szegedi universitas mint konzorciumvezető az SZTE BTK, ÁOK oktatói, PhD-hallgatói, fiatal kutatói mellett több hazai és nemzetközi egyetem kutatóit és hallgatóit is bevonná.

 

A száz évvel ezelőtt kirobbant első világháborút követően szétesett Osztrák–Magyar Monarchiával egy olyan európai multikulturális birodalom szűnt meg, amelynek szellemi öröksége, gazdagsága mind a mai napig megkérdőjelezhetetlen és máig ható módon jelen van az európai utódnemzetek kulturális identitásában. A Monarchia utolsó két évtizedének szellemi életében alapvető változások mentek végbe, melyek egyként jelentkeztek az irodalom, a művészetek, a nyelvfilozófia, a pszichiátriai-pszichológiai kutatások és a nyelvészet terén. Diagnosztizálásuk hozzásegíthet bennünket annak felderítéséhez, milyen okok, milyen konkrét jelenségek, események és tendenciák vezettek e nagyhatalom felbomlásához. Ez a soknemzetiségű államalakulat a maga belső egységével, különbözőségeivel és ez utóbbiakból fakadó feszültségeivel; sikereivel, nehézségeivel általános módon is felveti a népek együttélésének problematikáját. A múlt pontos ismerete a jelen számára is tanulságokat szolgálhat – áll a projekttervezetben. A konkrét kutatási területek a Monarchia utolsó két évtizedének szellemi mozgalmait komplex módon szándékoznak elemezni. A cél egyrészt online szellemi adatbázis létrehozása, másrészt az érintett tudományterületek (irodalomtörténet, filozófiatörténet, történelemtudomány, nyelvészeti és pszichiátriai-pszichológiai tudományok) integrációja.

 

Ezzel kapcsolatban tartanak szakmai megbeszélést 2014. február 27-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium II. emeleti rendezvénytermében. Az eseményre minden érdeklődő oktatót, kutatót és hallgatót szeretettel várnak a szervezők!

 

A megbeszélés programja:

 

09:30-10:00: Regisztráció, kávé

10:00-10:15: Prof. Dr. Pál József: A Osztrák–Magyar Monarchia kutatása a Szegedi Tudományegyetemen és a projektterv bemutatása

10:15-10:35: Prof. Dr. Fried István: A bécsi operett – Kálmán Imre és Lehár Ferenc

10:35-10:55: Dr. Marjanucz László: A kiegyezés és alternatívái

10:55-11:15: Dr. Pálné Dr. Wenner Éva: Olasz jelenlét a Monarchiában – olasz irodalomtörténet

11:15-11:35: Dr. Gyenge Zoltán és Dr. Sutyák Tibor: A korszak filozófiájának és pszichológiájának aktuális kérései

11:35-11:45: Dr. Csernus Sándor: Francia nyelvűség és nemzetközi kapcsolatok az Osztrák–Magyar Monarchiában

11:45-12:10: Hozzászólások, vita

12:10-12:40: Szendvicsebéd

12:40-13:10: Dr. Kelemen Zoltán: Magyar irodalomtörténet – Krúdy Gyula: A 42-ös mozsarak című regény értelmezése

13:10-13:30: Dr. Varga Norbert előadása

13:30-13:50: Dr. Kovács György: A Monarchia gazdaságtörténetéről

13:50-14:10: Koczor György: Az építészet mint a társadalom tükörképe akkor és ma!

14:10: Hozzászólások, vita

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.