SZTE Info

nyíltnap

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Tudnivalók határon túli jelentkezőknek

A Szegedi Tudományegyetem 2014. február 8-án nyílt napra várja a felvételizést tervezőket és szüleiket a Rektori Hivatal épületébe (Szeged, Dugonics tér 13.). A továbbtanulásról szóló cikksorozatunk alábbi részében a határon túli jelentkezőknek szóló információkat kötöttük csokorba.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A hazai felsőoktatási rendszerben a határon túl élő magyar fiatalokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni, mint itthoni társaikra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megfelelő ponthatár elérése esetén jogosultak lehetnek az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre is. A határon túli fiataloknak azonban sok mindenre oda kell figyelniük a felvételi űrlapok kitöltésekor.

 

A jelentkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell határon túli magyar nemzetiségükről. A „Kijelentem, hogy határon túli magyar nemzetiségű vagyok” mezőt akkor kell megjelölni, ha a jelentkezők olyan ország állampolgárai, amely nem az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség, illetve Svájc állampolgárai, tehát ezt a mezőt a szerbiai és az ukrajnai fiataloknak kell kitölteniük. A határon túli magyarságot dokumentummal nem kell igazolni, és az e-felvételiben is csak akkor jelenik meg ez a mező, ha a jelentkezők olyan állampolgárságot jelölnek meg, amelynél ez a kérdés felmerülhet. Erre a pontra azért is érdemes odafigyelni, mert a 2001. évi LXII. törvény rendelkezése alapján a szerbiai és ukrajnai határon túli magyarok csak ezen nyilatkozat kitöltése esetén jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésekre.

 

A középiskolai adatok megadásánál különösen figyelniük kell a felvételizőknek, ha külföldön működő iskolában végeztek. Ebben az esetben az adott ország megjelölésével együtt a külföldön működő középiskolát kell bejelölniük, és nem azt, hogy gimnázium vagy szakközépiskola. Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végzett a jelentkező.

 

Az érettségi vizsga eredményeivel kapcsolatosan fontos tudni, hogy a magyarországi felsőoktatási felvételi rendszerben elfogadják a határon túl tett érettségit is, ám azt az Oktatási Hivatalon keresztül kell elismertetni. Az idegen nyelven kiállított okiratok esetében csatolni kell a benyújtott okirat magyar nyelvű hitelesített fordítását is kivéve, ha a dokumentum angol, német vagy francia nyelvű. Azon kétnyelvű dokumentumoknál, amelyekben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség a fordításra. Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával látták el. Csakúgy, mint bármely más dokumentumról, a hiteles fordításról is elengedő egy fénymásolatot csatolni, az eredeti okiratot nem kell beküldeni. Fontos, hogy be kell küldeni annak az iratnak a másolatát is, amelyről a fordítás készült azaz, ha például a jelentkezőknek idegen nyelven kiállított érettségi bizonyítványuk van, akkor erről két dokumentumot kell beküldeniük: a bizonyítványmásolatot és a bizonyítvány fordításának másolatát is.

 

A nyelvvizsgarendelet értelmében minden határon túl élő diák, aki a szomszédos országokban az adott államnyelvből érettségi vizsgát tesz, ezt elismertetheti nyelvvizsgaként Magyarországon, és többletpontot kap érte a felvételi eljárás során. Ez pontosan azt jelenti, hogy a külföldi magyar tannyelvű oktatási intézményben tett érettségi középfokú nyelvvizsgának felel. Abban az esetben, ha a jelentkező két tanítási nyelvű iskolában magyar tagozaton legalább két közismereti tárgyat minimum két éven át idegen (szerb) nyelven tanult, majd azokból sikeres érettségi vizsgát tett, akkor az felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Amennyiben pedig a képzés kizárólag szerb nyelven folyik az intézményben, az érettségi értelemszerűen felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Ezeknek a dokumentumoknak az elismertetésére a fent leírtak vonatkoznak.

 

A kedvezménytörvény értelmében a határon túli, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő diákokat azonos jogok illetik meg a magyarországi felsőoktatásban, vagyis részesülhetnek a különböző, egyetemistáknak járó juttatásokból is. Mindemellett pályázhatnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett „TÁMASZ ösztöndíjra” (tanulmányi támogatásra) is.

 

A határon túlról érkező hallgatók számára kollégiumi elhelyezés is biztosítható. A Szegedi Tudományegyetem kollégiumi szabályzata értelmében az állami ösztöndíjjal rendelkező külföldi hallgatók, valamint a határon túli magyaroknak adományozott ösztöndíjjal tanulmányokat folytató diákok kollégiumi felvételüket a teljes képzési idejük tartamára nyerik el. Ezen államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kollégiumi elhelyezése kizárólag fegyelmi határozattal vonható meg.

 

A határon túli magyar diákok kérdéseikkel az SZTE EHÖK zentai irodájához is fordulhatnak, ahol a meghatározott ügyeleti rend idejében széles körű tájékoztatást nyújtanak a továbbtanulás előtt állóknak, és segítik a felvételivel kapcsolatos ügyintézését. Az iroda elérhetőségei: Zenta, Posta utca 11., 024/814-070, e-mail: kki.zenta@gmail.com,

 

A felvételi eljárás menetéről és a Szegedi Tudományegyetem képzéseinek követelményeiről mindent megtudhatnak az érdeklődők a 2014. február 8-án (szombaton) 9 órakor kezdődő nyílt napon az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.). A szegedi egyetem képzéseit is bemutató nyílt napon az universitas vezetői ismét tartanak „szülői értekezletet”, ahol friss információkkal segítik a diákokat és a felnőtteket a továbbtanulásról szóló döntés meghozatalában. Az SZTE immár hagyományos februári, a felvételi jelentkezés határidejéhez közeli nyílt napjáról további információ itt olvasható.

 

Az SZTE kari nyílt napjairól további információ itt olvasható.

Az SZTE felvételizőknek szóló honlapja itt elérhető.


Kapcsolódó cikkek:

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Sportolj az SZTE-n!

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Pontok és határok 2014-ben

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.