SZTE Info

Új köteteket mutattak be az ÁJTK Könyvünnepén

Negyedik alkalommal rendezték meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon a Könyvünnepet. A jeles esemény alkalmából három kiemelt kötetet ismerhettünk meg a Kari Társalgóban.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

bado attila konyvunnep2014. június 26-án tartották meg a 4. Jogi Kari Könyvünnepet, melynek alkalmából az elmúlt év során publikált köteteket kiállították az SZTE ÁJTK Kari Társalgójában, továbbá beszélgetést szerveztek a három legkiemelkedőbb könyv szerzőivel. Az ünnepség megnyitóján Jakab Éva, a kar dékánhelyettese köszöntötte a jelenlévőket. – Jól esik visszatekinteni és megünnepelni, hogy a kollégák az előadások mellett tudományos írásokat is le tudtak tenni az asztalra – mondta a professzor asszony, hozzátéve: néha meg kell állni, hogy meg tudják szemlélni az adott év „termését”. Jakab Éva emellett hangsúlyozta, hogy manapság a trendek inkább a tanulmányok felé tolódnak, ám a társadalomtudomány területén még mindig a kötet, a monográfia számít jelentős eredménynek.


Ezt követően sor került a három kiemelt szerző kötetének bemutatására. Badó Attila professzor „Az igazságszolgáltatatói hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás” című munkájáról egyik volt tanítványa, Bencze Mátyás, a Debreceni Egyetem docense és dékánhelyettese beszélt. – Lehet-e értéksemlegesen oktatni? – ezzel a kérdéssel kezdte a könyvre való reflexióját Bencze Mátyás, utalva arra, hogy az írás is kiemelten foglalkozik ezzel a témakörrel. Röviden méltatta, hogy a könyv igen erősen merít a jelenkor problémáiból, példaként felhozva a bírósági tárgyalások medializáltságát vagy a 2010 utáni jogi változásokat. A különböző témák közti vezérfonálként pedig az ítélkezés minőségbiztosítását nevezte meg, amely arra vonatkozik, hogy az ítélkezés mennyire szolgálja az állampolgári érdekeket. A művet Bencze Mátyás igen tanulságosnak, elgondolkodtatónak és a hallgatók számára is befogadhatóként jellemezte, külön megdicsérve, hogy az író nem erőlteti rá a nézeteit az olvasóra, hanem rájuk bízza a tanulság levonását.


A soron következő kötet a „Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban” volt, amely Nagy Ferenc professzor tollából született. Az ismertetésre Tóth Mihályt, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérték fel. – Nagy Ferenc írása a tudománytörténet terén egy hézagpótló munka, amelyben egyszerre jelenik meg mint megbízható krónikás és mint komoly tudós – kezdte az ismertetőjét Tóth Mihály, dicsérve a kötet logikus és világos szerkezetét. A könyv felépítésének ismertetése után rátért a jogfilozófia és a jogbölcselet témakörére, utalva arra, hogy mind ő, mind a szerző egyetért abban, hogy az észjog igenis sok szállal kötődik a büntetőjoghoz. Zárásképp Tóth Mihály pedig felhívta a figyelmet a szimbolikus büntetőjog veszélyeire: a kötet ugyanis rávilágít, hogy manapság egyre inkább háttérbe szorítja a dogmatikai alapelveket a lobbiérdek és a populista igény.


Konyvunnep_AJTK_2014._junius_26_galeria
Új köteteket mutattak be az ÁJTK Könyvünnepén - GALÉRIA


A harmadik, utolsó kötetet bemutató harmadik vendég sajnos nem tudott megjelenni, így arról annak egyik szerzője, Blutman László professzor mondott pár szót. A jelenlévők így megtudhatták, hogy a Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola szerzőhármas közös munkájaként megjelent „A nemzetközi jog hatása” egy nem mindennapi módszertani kutatást ölel fel. – A bírói határozat szöveganalízise egy adott korszak összes bírósági határozatát vizsgálja, és nem csak szemezget belőlük, ahogy az általában lenni szokott – mondta Blutman László, hozzátéve, hogy a kötetben közel öt év tizenegyezer nemzetközi határozatát dolgozták fel, olyan elemeket vizsgálva, mint hogy a szövegfordulatok miként utalnak az érvek súlyosságára. – Óriási lehetőség van a szöveganalízisben – zárta a gondolatait a szerző – Csak meg kell tanulni az elmélet mellett az empirikus szövegelemzéssel is foglalkozni.

 

Őszi Tamás

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.