SZTE Info

Egyetemek közti megállapodás született a lézerfizikusi képzés segítéséről

A Szegedi Tudományegyetem két másik hazai felsőoktatási intézménnyel megalapította a Lézerek és Alkalmazásai Oktatási Klasztert, melynek a fő célja a nemzetközi szintű lézerfizikai oktatás segítése.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Kecskeméti Főiskola és az ELI-HU Nonprofit Kft. együttműködéséből megszületett a Lézerek és Alkalmazásai Oktatási Klaszter, az erről szóló megállapodást 2014. november 20-án egy szakmai konferencia keretében írták alá. Az „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” című projekt, melynek keretein belül a klaszteralapítás is megvalósult, egy olyan lézerfizikusi képzés megvalósítását tűzte ki célul, amely hazai és nemzetközi viszonylatban is kimagasló. – Ez a kezdeményezés a szakma által felismert probléma megoldását célozza – jelentette ki nyitó beszédében Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki azt is hangsúlyozta, hogy a fotonika ma kulcstechnológiának számít Európában, ám ehhez szakemberekre van szükség. – Sokan kérdezik, hogy ezt miért nem a szegedi egyetem valósította meg egymaga. Inkább azt kell kérdezni: miért ne fogjunk inkább össze? – indokolta meg a klaszter létjogosultságát a rektor, utalva arra, hogy az egyszemélyes feladatvállalások sokszor félmegoldásokhoz vezetnek. – Ez a projekt összefogja a lézerek alkalmazását és oktatását segítő potenciált Magyarországon – jelentette ki Szabó Gábor.

Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a klaszter megalapításában. – Ennek köszönhetően a szegedi lézeres kutatásokat hatékonyabban lehet majd kihasználni – tette hozzá. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester az ELI-ALPS lézerközpont kiemelt fontosságát hangsúlyozta, melyben az egyetemnek is nagy szerep jut. – A Szeged városa és az egyetem nem létezhet egymás nélkül – jelentette ki, hozzátéve: jó látni a klaszter által formálódó szövetséget, amely példamutató is egyben. Ugyan Nagy Sándor elismerte, hogy a város kutatási és oktatási tevékenységben közvetlenül nem vesz részt, de elengedhetetlen, hogy biztosítsa a fentiekhez a megfelelő környezetet.

Miután az alapító intézmények vezetői aláírták a klaszter létrehozásáról szóló okiratot, kezdetét vette a „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” projekt működését bemutató szakmai konferencia. Az eddig elért eredményeket Kovács Attila, a projekt szakmai vezető-helyettese ismertette. – A célunk az volt, hogy a nemzetközi versenyben is erősen biztosított területre koncentráljunk – mondta. A projekt során számtalan, a lézerfizikához kapcsolódó egyetemi kurzus, tréning és képzés tervét dolgozták ki, melyekhez a szükséges tananyag biztosítása már 80%-on áll. Emellett igyekeznek megfelelő szoftveres adatbázist és gyakorlati lehetőségeket is biztosítani. A Szegedi Tudományegyetemen olyan akkreditált képzések létrehozásáért történtek lépések, mint az infobionikai vagy mechatronikai képzés, de a már meglévő lézerfizikai képzés angol nyelven történő oktatását is célul tűzték ki, amely a külföldi hallgatók számára lehet vonzó. A Kecskeméti Főiskolán pedig lézerlaborbeli szakember/szakmérnök képzés indult. Mivel a projekt kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudás biztosára, ezért 10 külföldi oktatót is meghívtak, akik kurzusokon, szemináriumokon és nyári iskolákon tartanak előadásokat. A projekt további feladatai közt szerepel Lézertechnikai Platform indítása, tananyagtesztelés és oktatásszervezés.

A konferencia további részében bemutatták a Lézertechnológiai Platformot, az ELI Science Parkfejlesztési koncepcióját, majd pedig különböző szekcióülések következtek. Utóbbiak témái közt a lézerágazatban történő együttműködések, tananyagfejlesztés, további tudományos együttműködések és hálótervek szerepeltek.

Az eseményt a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005-es projekt (Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra) segítségével rendezték meg.

 

SZTEinfo – Őszi Tamás

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.