SZTE Info

SZTE sikerek az OTDK Orvos és Egészségtudományi Szekciójában

2015. március 31. és április 3. között a Semmelweis Egyetem adott otthont a XXXII. OTDK Orvos és Egészségtudományi Szekciójának. A tudományos konferencia díjátadóján számos elismerést vehettek át a Szegedi Tudományegyetem hallgatói.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia több mint 5600 fiatal tudósjelölt számára kínál bemutatkozási lehetőséget 16 tudományterületi szekcióban. A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában elsősorban az orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi és egészségtudományi karok hallgatói által végzett tudományos kutatómunka eredményei mutatkoztak be.

 

A szekció egészségtudományok tagozat, ápolás és betegellátás, védőnői prevenció témakörben első helyezést ért el Herédi Angéla a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar hallgatója. Témavezetője Papp Anita Tímea.


Epidemiológia, prevenció témakörben különdíjban részesült Mirzaei Leila, az SZTE Általános Orvostudományi Kar hallgatója. Témavezetője Dr. Szabó Andrea és Dr. Paulik Edit. Szintén az egészségtudományok tagozatban, fizioterápia témakörben a dobogó első fokára állhatott Tyukász Brigitta és Sápi Orsolya, a Szegedi Tudományegyetem ETSZK diákjai. Témavezetőjük Gál Vera.

 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció elméleti orvostudományok tagozat anatómia, patológia, fejlődésbiológia II. témakörben első helyezést ért el Szeredi Ivett Dorina, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar hallgatója. Témavezetők Sántha Péter és Dr. Jancsó Gábor. Az elméleti orvostudományok biokémia I. témában különdíjat kapott Hawchar Fatime, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK tanulója. Témavezetői Dr. Pipicz Márton, Dr. Csonka Csaba és Dr. Csont Tamás. Szintén az elméleti orvostudományok tagozatban élettan, kórélettan I. témában különdíjban részesült Szűcs Szilárd, Fischer-Szatmári Tamás, Cao Chun az SZTE ÁOK hallgatói. Témavezetők Dr. Mészáros András, Dr. Varga Gabriella és Dr. Érces Dániel. Kutatómunkájáért élettan, kórélettan II. témakörben különdíjat vehetett át Fazekas Emese, a Szegedi Tudományegyetem TTIK tanulója. Témavezető Dr. Klivényi Péter, Molnár Máté és Dr. Szalárdy Levente. Első helyezést ért el élettan, kórélettan III. témában Vigh Edit, az SZTE ÁOK hallgatója. Témavezetők Dr. Sárközy Márta, Dr. Bátkai Sándor és Dr. Csont Tamás. Élettan, kórélettan IV. témában különdíjas lett Gowda Arjun, Fehér Ágnes és Kaszonyi Enikő, az SZTE ÁOK diákjai. Témavezető Dr. Petra Hartmann és Gerda Strifle. Élettan, kórélettan VI. témakörben első díjat szerzett Kozák Gábor a Szegedi Tudományegyetem ÁOK hallgatója. Témavezető Prof. Bari Ferenc és Dr. Institoris Ádám. Ugyanebben a témában különdíjat kapott Kovács Mónika Gabriella, Vigh Edit és Kovács Zsuzsanna, az SZTE ÁOK hallgatói. Témavezetők Dr. Sárközy Márta, Dr. Bátkai Sándor és Dr. Csont Tamás.

 

Elméleti orvostudományok tagozat genetika, genomika témában első helyezett lett Tringer Annamária a Szegedi Tudományegyetem ÁOK hallgatója. Témavezető Dr. Sepp Róbert. Második helyezést ért el Bajusz Csaba, az SZTE TTIK diákja. Témavezetők Dr. Vilmos Péter és Dr. Maróy Péter. Ugyanebben a témában különdíjas Vigh Edit és Kis László, a Szegedi Tudományegyetem, ÁOK diákjai. Témavezetőik Dr. Sárközy Márta, Dr. Szűcs Gergő és Dr. habil. Csont Tamás.


A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Elméleti orvostudományok In vitro farmakológia – Kardiovaszkuláris farmakológia, citoprotekció témakörben különdíjat kapott Olias Ibor Miguel és János Pigler, az SZTE ÁOK hallgatói. Témavezetők: Dr. Görbe Anikó, Gáspár Renáta és Tuboly Eszter. Kísérletes onkológia, jelátvitel témában második helyezést ért el Volford Márta, az ÁOK hallgatója. Témavezetői Dr. Krizbai István és Dr. Bari Ferenc. Az elméleti orvostudományok tagozat sejtbiológia, sejtélettan, molekuláris biológia I. témakörben második helyezést ért el Fodor Hanna Ágota, Diósi Beáta az ÁOK hallgatói. Témavezetők Dr. Mendler Luca és Dr. Keller- Pintér Anikó.

 

AXXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Fogorvostudományok tagozatban modellezés témakörben második helyezett


Keresztúri Márk, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar hallgatója. Témavezető Dr. Forster András. Preklinikai vizsgálatok témakörben különdíjas Bartha Zsófia, a FOK tanulója. Témavezető Dr. Janovszky Ágnes, Dr. Major László és Prof. Piffkó József.

 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos és Egészségtudományi Szekció Gyógyszertudományok tagozat gyógynövény- és bioanalítika témában különdíjat kapott Vágvölgyi Máté, az SZTE TTIK hallgatója. Témavezető Dr. Hunyadi Attila. A Gyógyszertudományok tagozat gyógyszerkémia - szerves szintézis, gyógyszeranalitika témában első helyezést ért el Imre Norbert. Ezzel a Goodwill Pharma Kft. által támogatott díjat és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság különdíját nyerte el a Szegedi Tudományegyetem GYTK diákja. Témavezetők Dr. Martinek Tamás és Dr Hegedüs Zsófia.


Ugyanebben a témában második helyezett, az Egis által támogatott díj nyertese Kovács Barbara, az SZTE GYTK hallgatója. Témavezetője Dr. Forró Enikő. Gyógyszertechnológia, oldékonyság- növelés témában második helyezést ért el Dér Katalin a szegedi egyetem GYTK tanulója. Témavezetője Dr. Sipos Péter.

 

Első helyezést ért el Névery Kitti, az SZTE ÁOK hallgatója klinikai orvostudományok tagozat aneszteziológia és intenzív terápia II. témában. Témavezetők Dr. Babik Barna, Dr. Peták Ferenc és Dr. Csorba Zsófia. Ugyanebben a témában második helyezett Vigh Edit. Témavezetői Dr. Babik Barna, Dr. Peták Ferenc és Dr. Fodor Gergely.


A klinikai orvostudományok tagozat gasztroenterológia II. témában második helyezett Saródi Zoltán, az ÁOK hallgatója. Témavezetője Dr. Molnár Tamás. Kardiovaszkuláris medicina II. témában különdíjat kapott Veres Ferenc, az ÁOK diákja. Témavezetők Dr. Sághy László és Dr. Klausz Gergely. Szintén különdíjas Reza Lashkarivand és Júlia Fanczal, az ÁOK hallgatói kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia I. témában. Témavezetők Dr. Érces Dániel és Dr. Szilárd Szűcs. Klinikai orvostudományok kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia II. témában második helyezett Lajkó Norbert, Ugocsai Melinda az ÁOK hallgatói. Témavezetők Dr. Varga Gabriella, Dr. Érces Dániel és Dr. Szűcs Szilárd.

 

Különdíjas Túri Zita Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK hallgatója klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat I. témában. Témavezetője Dr. Oláh Judit.


Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat II. témában első helyezést ért el Csányi Ildikó, az SZTE ÁOK tanulója. Témavezetője Dr. Baltás Eszter. Klinikai onkológia, sugárterápia I. témában különdíjat kapott Kósa Szimonetta, az ÁOK hallgatója. Témavezetői Dr. Cserni Gábor és Dr. Kővári Bence Péter. Klinikai onkológia, sugárterápia II. témában különdíjas Jenei Alex ÁOK-s hallgató. Témavezetői Dr. Kuthi Levente és Dr. Iványi Béla. A klinikai orvostudományok tagozat mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet II. témában első helyezett Halász László, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK hallgatója. Témavezetői Dr. Kis Dávid, Dr. Máté Adrienn és Prof. Dr. Barzó Pál. Második helyezést ért el Árgyelán János, az ÁOK hallgatója nefrológia témában. Témavezetői Dr. Bajcsi Dóra és Dr. Iványi Béla. Neurológia, neurovaszkuláris medicina II. témában különdíjat kapott Petrovics- Balog Anna és Watti Nermin, ÁOK-s hallgató. Témavezetők: Dr. Majláth Zsófia, Tuka Bernadett és Dr. habil. Tajti János. Dolgozatával első helyezést ért el az ÁOK-n tanuló Kocsis Krisztián és Szabó András klinikai orvostudományok tagozat pszichiátria témakörben. Témavezetők: Kincses Zsigmond Tamás, Csete Gergő, Végh Ádám Zoltán, Bilicki Vilmos és Vécsei László. Pulmonológia témakörben különdíjat kapott Radics Bence, az SZTE ÁOK diákja. Témavezetője Dr. Hantos Zoltán.


Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban mutatta be előadását Bakó Pál ápoló, témavezetője Papp Anita, Szabó Kinga gyógytornász, témavezetője Aranyné Molnár Tímea, Szántó Veronika védőnő, témavezetője Dr. Gábor Katalin és Varga Edina ápoló, témavezetője Papp Anita. A Társadalomtudományi Szekcióban szerepelt Hős Gábor szociális munkás, témavezetője Dr. Piczil Márta.

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 5. 17:00 - 15. 20:00
  Az SZTE 2017-es Szent-Györgyi emlékév programjaként az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda Minden, ami C-vitamin címmel fotópályázatot hirdetett. A felhívására érkező fényképeket tekinthetik meg a kiállításon. A kiállítást megnyitja: Dr. Datki Zsolt neurobiológus (SZTE ÁOK). Közreműködik: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet). A fotókiállítás 2017. december 15-ig, munkanapokon 8-20 óra között tekinthető meg.
 • december 15.
  06:16 - 06:16
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Somogyi-könyvtár közös, Pedagógiai esték című sorozatának advent váró programjának vendége: Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, akinek az ifjúságért végzett munkáját Pro Urbe Szeged-díjjal és Csongrád megye díszpolgári címével is elismerték már.
 • december 15.
  14:00 - 18:00
  Emlékülés Bellon Tibor halálának 15. évfordulóján. Ez alkalommal a szakmát művelő tanítványok köréből tisztelegnek személyes hangvételű, ugyanakkor kutatási eredményeiket is felvillantó előadásokkal Bellon Tibor emléke előtt. A teljes program a facebook eseménynél és a tanszék oldalán olvasható.
 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.