SZTE Info

Könyvbemutató és táblatörténeti konferencia – adalékok az SZTE központi épületének históriájához

A Szegedi Tudományegyetemen mutatták be a Szegedi Ítélőtábla 1914 – 1921 közötti történetét feldolgozó kötetet. Kiderült: az SZTE Dugonics téri épülete is ezer szállal kötődik a táblabíróság történetéhez.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Ítélőtábla történetét feldolgozó könyvsorozat második kötetének bemutatója alkalmából szervezett konferenciát Csongrád megye székhelyén a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem. Dr. Antal Tamás egyetemi docens könyvével, amely a táblabíróság 1914 és 1921 közötti időszakát dolgozza fel, az elmúlt hét péntekén az egyetem központi épületének dísztermében ismerkedhettek meg az érdeklődők.

 

 

A Magyar Királyi Ítélőtábla otthona a Dugonics téren


A konferencia résztvevőit dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, a táblatörténeti kutatás koordinátora köszöntötte. Elmondta, nem véletlenül választották a konferencia helyszínéül az egyetem Dugonics téri épületét, hiszen ez egykor 27 évig, így a könyv által vizsgált időszakban is, a Magyar Királyi Ítélőtábla otthona volt.


Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke arról beszélt: a múltunk feltárása azért is nagyon fontos, mert a bíráskodás számos fejlődési szakaszon ment át, míg elnyerte mai formáját. A visszatekintés alkalmat ad, hogy megnézzük: hogyan élték meg ezeket a változásokat a régi korok bírái, miként tudtak helytállni olyan rendkívül nehéz körülmények között, mint az I. világháború és az azt követő forradalmak kora volt.


„Elődeink példája is azt mutatja, a reformoknak minden időszakban közmegegyezésen kell alapulniuk. A bíróságok ugyan függetlenek, de csak az ítélkezésben. Minden más területen ezer szállal kötődnek az egyéb intézményekhez, így például a működés feltételeit biztosító Országgyűléshez, az Igazságügy Minisztériumhoz, az Országos Bírósági Hivatalhoz, a jogászképzést végző egyetemekhez. Ezért fontos, hogy múltunkat felidézve, jelenünket elemezve és jövőnket tervezve is meghatározza munkánkat a közös gondolkodás – fogalmazott az elnök. Köszönetet mondott azért az anyagi támogatásáért, amit az OBH nyújtott a táblatörténeti kötet kiadásához.

 

 

Tanulság a jövő jogászainak


Dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezető-helyettese szólt arról, hogy az OBH nagy hangsúlyt fektet a történeti hagyományok ápolására, folyamatos együttműködést épített ki azokkal a bíróságokkal, egyetemekkel, tudományos műhelyekkel, amelyek a bíróságok múltjának feldolgozását tűzték ki célként. Egyre több tudományos igényű kiadvány született már ennek jegyében, és ebbe a sorba illeszthető a Szegedi Ítélőtábla múltját bemutató sorozat második kötete is. Ez a könyv nem csupán a jelen jogászai számára fontos, hanem azoknak is, akik majd a jövőben választják ezt a pályát, hiszen az ebben leírt tapasztalatokból lehet építkezni az utódoknak napi munkájuk során.


Dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy a most megjelent kötet azért is különleges, mert a magyar történelem egy fontos, sorsfordító szakaszát egy vidéki nagyváros bíróság ítélkezési munkáján keresztül mutatja be. Kiderül a könyvből, hogy az I. világháború, az azt követő forradalmak, a megszállás időszakában a bírósági intézményrendszer stabilitást biztosított a folyton változó körülmények között. Szegeden alkotmányos önazonosságunkat megőrizve igyekeztek a különböző jogászi hivatásrendek együttműködni, és mindent megtenni azért a nemzetért, amely őket bíróvá, ügyésszé, ügyvéddé vagy éppen egyetemi tanárrá emelte Tevékenységük arra is kiváló példa, hogy az igazságszolgáltatásnak minden korban nagy stabilizációs szerepe van a társadalmak életében.

 

 

Együttműködés a képzőhellyel


Prof. Dr. Hajdú József, a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánja kiemelte: Szegeden példamutató az együttműködés a bíróságok és az egyetem között. Ez számos területen megmutatkozik. Így például sok, Szegeden dolgozó bíró – akik közül nem kevesen a jogi diplomájukat a Szegedi Tudományegyetemen szerezték meg – ma már oktatóként tesz azért, hogy minél magasabb szintű képzésben részesüljenek a jogi kar diákja. A bíróságok segítséget nyújtanak abban is, hogy a jövő jogászai gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek gyakornoki programok keretében. Ugyanakkor az egyetem és a bíróságok tudományos kutató munkában is gyümölcsöző együttműködésre képesek, miként ez kiderül abból a kapcsolatból is, amely során dr. Antal Tamás, a jogi kar docense elkészíthette a Szegedi Ítélőtábla történetének immár második kötetét is.


Dr. Makai Lajos, a Magyar Bírói Egyesület és a Pécsi Ítélőtábla elnöke érdekességként említette, hogy a MABIE jogelődje, a Magyar Bírák és Ügyészek Egyesülete – amely 1950-ig működött – 1907-ben Szegeden, az Szegedi Királyi Ítélőtábla épületében alakult meg. Majd arról beszélt, hogy, dr. Antal Tamás kötetéből kiderül: a múlt század elején a bírói kart foglalkoztató problémák – mint például milyen legyen a bírósági reform, van-e jogegység, megfelelő színvonalú-e a bíráskodás, a bírói életpálya kérdése – napjainkban is megválaszolásra váró kérdéseket vetnek fel.

 

 

3 részből álló egész


Dr. Antal Tamás, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának docense, a kötet szerzője, arról beszélt, hogy könyve három, jól elkülöníthető, de mégis egymáshoz szervesen kapcsolódó területtel foglalkozik.


Egyrészt azzal, miként élte meg a Szegedi Ítélőtábla bírói kara és a többi jogász szakma képviselője a világháború éveit.


Másrészt az 1918-1919-es forradalmak és a megszállás alatt milyen nehéz körülmények között dolgoztak Szeged jogászai, amikor egyszerre kellett volna megfelelni a monarchia alatt kiépített jogrendszernek, a különböző forradalmi kormányzatok, az ideiglenes kormányok által kiadott törvényeknek és rendelteknek, miközben a megszálló csapatok vezetése is elvárásokat fogalmazott meg számukra.


A harmadik fejezet pedig abba enged betekintést, milyen bonyodalmakkal kísérve zajlott az ítélőtábla székházváltása a kolozsvári egyetem városba költözése miatt.

A szerző beavatta a hallgatóságot a könyv elkészítéséhez szükséges kutatási munkába is. Elmondta: a levéltári anyagok szinte teljes mértékben megsemmisültek, így nagyon sok forrást az akkor megjelent napilapokban és folyóiratokban talált meg.

 

 

A mai joggyakorlat alapjai


Dr. Máthé Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszék emeritus professzora előadásában emlékeztetett arra, hogy a modern magyar jogrendszer kiépítésében elévülhetetlen érdemeket szereztek azok a jogász generációk, amelyek a XIX. század végén, a XX. század elején megalapozták a mai joggyakorlatot.


A Szegedi Ítélőtábla történetének eddig megjelent kötetei – miközben számos kérdést vetnek fel, és tanulságos példákkal szolgálnak – segítséget nyújtanak ahhoz is, hogy a korunkban jelentkező vitás kérdésekre miként keressünk és találjunk szakmailag meglapozott megoldásokat.


Dr. Hámori Attila zárszavában mondott köszönetet mindaz intézményeknek, szervezeteknek, így az Országos Bírósági Hivatalnak, a Szegedi Tudományegyetemnek, a megyei levéltárnak, a Móra Ferenc Múzeumnak, a Somogyi-könyvtárnak, Szeged önkormányzatának, a szegedi ügyvédi kamarának, amelyek támogatása nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre.


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. január 19.

_MG_8971

Javított kiválósága számarányain a Szegedi Tudományegyetem: a 2016-os adatokhoz képest száznál is több, 2017-ben összesen 225 tehetséges egyetemista, doktorandusz és ifjú oktató nyerte el az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. A sikeres ifjú kutatók közül az Újvidékről az SZTE doktori iskolájába érkező Kartali Tündét kértük villáminterjúra.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • március 14. 10:00 - 22. 19:30
  A Tiszatáj Online Plüss Műhely rovata gyűjtést szervez Kárpátaljára, hogy olyan gyerekek is olvashassanak, akik nem könnyen jutnak magyar nyelvű könyvekhez! A szervezők kérik: "Hozz magaddal legalább egy – használt, de jó állapotú – gyerekkönyvet vagy alsós tankönyvet. Az adományokat március 14-től március 22-ig várjuk a kijelölt gyűjtőpontokon." A könyvek már másnap el is indulnak a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola segítségével kárpátaljai magyar gyerekhez. Szervezők: FISZ - Fiatal Írók Szövetsége, Tiszatájonline.hu. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap.
 • március 20.
  11:00 - 17:00
 • március 20.
  16:30 - 18:00
 • március 20.
  17:30 - 19:00
  Az SZTE Mentor(h)áló és az Agóra közös "vetítős" sorozatának vendége: Cseh Attila, az SZTE JGYPK Kulturális Irodájának vezetője, aki civilben búvároktató és búvárfilmes szakember. A többszörös filmfesztivál győztes Cseh Attila a víz alatti filmezés és fotózás rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket. Ingyenes regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnXt2yTeaBdYVzMg3UbVNtPURSRoS9le9qw4rf08UzIjc7yg/viewform
 • március 20.
  18:00 - 20:00
  Az előadó: Prof. Dr. Tristan Thielmann; University of Siegen, Science & Technology Studies. Az előadó előadásáról: "... From a genealogical perspective and by referring to W.J.T. Mitchell, operative images are inevitably redirected to the history and anthropology of the image. Although, for instance, augmented reality navigation using smart phones or smart glasses appear at first glance to be something completely new, they are in fact based on a very old cultural technique. Virtual travel through pre-recorded spaces can look back at least to the year 1905, when the first attempt at capturing residential streets of select routes in photographs took place. The idea was to make them available as ‘photo-auto guides’, with superimposed textual and pictographic route instructions. Moreover, these guides were designed as ‘social media’, with empty lines under each photograph allowing the preservation of photo-related memories. The navigation instructions were layered within a series of photographs, as if arrows had been drawn in the dust of the streets..."