SZTE Info

Kiemelt_Konyvesj_IMG_5371

Az SZTE a könyvhéten: Bemutatkozott a kreatív könyvtárosok képzőhelye

Könyvtártudomány = alkalmazott informatika és kultúratudomány. Könyvtáros = információt feldolgozó, illetve információtárolással, -kereséssel és -átadással foglalkozó szakember. Így jellemezte a tudományterületük helyzetét Sándor Klára, az SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője. Munkatársaival és hallgatóival a 88. Ünnepi Könyvhéten igazolták: információs központtá vált a könyvtár.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Erős művelődéstörténeti képzéssel kiegészülő alkalmazott informatikai képzést adunk hallgatóinknak az SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéken – jelentette ki Sándor Klára tanszékvezető. – Filológusok vagyunk, mert a szöveget tekintik kiindulási pontnak a bölcsészettudományok kutatói és oktatói. Így aztán az SZTE Bölcsészettudományi Kar minden tanszékén a könyv a főszereplő. Ugyanakkor az alkalmazott informatika teljes spektrumát lefedik a könyvtárosokat képző szemináriumaink és előadásaink. Tanszékünk 6 munkatársa mellett húsznál is több külső előadó – például több az SZTE Klebelsberg Könyvtárban dolgozó kolléga – kapcsolódik be a hallgatók képzésébe – jellemezte az SZTE Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Intézetéhez tartozó „könyves tanszék” munkáját. Hozzátette: a könyvtáros informatikus képzésen kívül kulturális örökség mester szakos hallgatókat is oktatnak.

 

 

Művelődéstörténet és informatika


A 88. Ünnepi Könyvhéten, 2017. június 9-én a könyvtárosnak készülő szegedi egyetemi hallgatók gyakorló helyének is számító Somogyi-könyvtárban bemutatkozó SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék munkatársait – Sándor Klára tanszékvezető főiskolai tanárt, Simon Melinda adjunktust és Zvara Edina egyetemi docenst – valamint a hallgatók önszerveződő csoportjának, a Kreatív Könyvtárosok Társaságának a szóvivőjét, Sára PétertÚjszászi Ilona, az SZTE közkapcsolati koordinátora kérdezte arról, hányféle módon foglalkoznak a nyomtatott kiadványokkal vagy a digitalizálás termékeivel.


Konyves_csoport1j_IMG_5366

 

– Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar elődjének számító JGYTF-en jött létre a szegedi könyvtáros képzés, Monok István professzor jóvoltából. A bölcsészkaron Bakonyi Géza, az egyetemi könyvtár azóta elhunyt munkatársa adta meg a képzés máig is követett irányát – magyarázta Simon Melinda, aki Zvara Edinához hasonlatosan az első hallgatók közé tartozott. Mindketten értéknek nevezték, hogy a könyvtártudomány 6 oktatója közül 5 a szegedi bölcsészkaron diplomázott.

 

Könyvtermés címmel minden tavasszal az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában mutatják be az SZTE bölcsész műhelyeiből induló kiadványokat. A 2017. május 3-i programon közel harminc kiadványt – közte az evolúciós nyelvészettel foglalkozó Sándor Klára monográfiáit is – az olvasók figyelmébe ajánlották. Az SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék vezetőjével a 88. Ünnepi Könyvhét szegedi programjait látogató közönség három alkalommal is találkozhatott. A nyelvelmélettel és nyelvszociológiával, illetve művelődéstörténettel foglalkozó kutató munkatársai elsősorban könyv-, olvasmány- és művelődéstörténeti témákkal foglalkoznak. Például Monok István professzor a magyarság identitásának változásait tárja fel a régi korok könyvtermését vizsgálva. A reformációhoz kötődnek Hegyi Ádám kutatásai, míg Z. Karvalics László információtörténész.

 

Kiadványkészítést az alapképzésként kínált kiadói szakirányon oktatunk. Alkalmazott informatikai és művelődéstörténeti ismeretekkel fölvértezett végzett hallgatóink az Országos Széchényi Könyvtár régi könyves részlegétől kezdve a legkülönfélébb honlapokhoz tartozó szövegfeltáró csapatokon át a szoftverfejlesztő cégekig kereshetnek és találnak munkát. A piacon nagyon jól eladható tudást adunk, hallgatóink jelentős részét már végzés előtt elviszik a könyvtárak, informatikai szolgáltatást nyújtó cégek – sorolta a tanszékvezető.

 

Kiterjedt kapcsolatrendszerük részeként a nemzeti könyvtárban több projektben is részt vesznek a szegedi kutatók és hallgatóik. Digitalizálás terén a Magyar Elektronikus Könyvtár vagy a Digitális Tankönyvtár is a partnerük. A hallgatók gyakorlati képzőhelyeinek palettája évről évre bővül – derül ki a tanszéki honlapról is.

 

 

„Könyves emberek” puccos könyvei


Szakdolgozati témának választottam a székely írást – árulta el a Szegeden turkológia – magyar – magyar nyelvtörténet szakon diplomázó Sándor Klára. – A székely írással írt 8 oldalas bolognai emlékkel foglalkozó kutatásaim aztán egyetemi doktori és kandidátusi értekezéssé váltak. Mindebből mára elég masszív „hobbi” alakult ki, amely művelődéstörténeti kutatásokká vált. A most megjelent, A székely írás reneszánsza címet viselő kötet egy belső kiadói sorozat harmadik része, és a székely írás kultuszának születését elemzi. Ennek előzménye A székely írás nyomában című munka, amely átfogóan mutatja be a székely írás emlékeit, eredetét és kutatástörténetét. Az első kötet A nyelvrokonság és hun hagyomány című könyv volt, amely a hagyomány és a történetírás viszonyát elemzi, és a székely írás eszmetörténeti keretéül szolgáló hunhagyományt mutatja be. Sándor Klára „valódi szakmája” a nyelvészet: az antropológiai, szociológiai, kognitív, neurológia és szociálpszichológiai szempontokat ötvöző evolúciós nyelvészet. Erről írt elméletibb, elsősorban a nyelv, kultúra, gondolkodás, társadalom összefüggéseire fókuszáló, de sok példát és esetleírást is tartalmazó könyve a Határtalan nyelv, ennek egyfajta kísérőkötete pedig a Nyelv és társadalom című könyv, amely tananyagszerűen építkezik, kérdéseket és feladatokat is tartalmaz.


Konyves_IMG_5374

 

Az olvasáskutatástól kezdve a bibliotékák históriájának különböző metszetein át a könyvtári informatika alapjaiba bevezető tankönyvig nyomtatott és elektronikus formában is születnek itt a hallgatók tanulmányait segítő jegyzetek, dokumentumok. Emlékkönyv készült egykor Bakonyi Géza tiszteletére, illetve a MONOKgraphia kötettel köszöntötték 60. születésnapjára Monok István professzort. A vaskos úgynevezett „köszöntő kötet” egyik szerkesztője, Zvara Edina elárulta: mintegy száz kolléga, tanítvány, barát írt tanulmányt, s e többnyelvű enciklopédikus kötet kifejezi Monok István kiterjedt érdeklődési körét és kapcsolatrendszerét.

 

– Ha egy húron pendülünk, könnyű megírni és összerakni a német, cseh és magyar nyelvű szövegeket is tartalmazó Levélben értesítsen engem!: Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról című könyvet is – mondta Zvara Edina, aki Deák Eszterrel együtt dolgozott a forráskiadáson. A „puccos kötetnek” is becézett díszalbum elnyerte a rangos Fitz József-könyvdíjat. – Fontosnak tartom, hogy az oktatásban is használhatóvá tegyük a régi magyar irodalom eddig csak levéltárban őrzött kincseit. Például a magyar nyelvű bibliafordítások előszavait összegyűjtő kötetem több felsőoktatási intézményben is kötelező olvasmány.

 

A digitalizálás következtében olyan adatbázis épül, amelynek részesei a régi magyar irodalom eddig levéltárakban eltemetett vagy könyvtárak zárolt gyűjteményében őrzött remekei. Így hozzáférhetőbbé váltak, a művelődéstörténet részeseivé váltak, heuréka-élményt okozva a kutatónak és az olvasónak – vette át a szót Simon Melinda, akinek a Hoffmann Alfréd és a dualizmus könykereskedelme című kötete ilyen adatbányászat eredménye. Ugyancsak összefügg a digitalizálással A nyomdászok Petőfije. Mórocz Jenő és a többi „poéta szaktárs című kötete, amely egy kuriózumra, a nyomdász verselőkre is ráirányítja a jelen fiataljainak figyelmét.

 

 

Hallgatók kreatív körei


– Történjen valami! Ezért hoztuk létre 2017 februárjában a Kreatív Könyvtárosok Társaságát – árulta el Sára Péter ötletgazda. – Kreatív rendezvények szervezését éreztük szükségesnek az olvasás népszerűsítésétől kezdve a könyves mozis programokon át a „Veszíts el könyvet!” könyvcserés újításokig.


Konyves_csoport2j_IMG_5369

 

A rózsa nevét, Umberto Eco olasz szemiotika professzor 1980-ban megjelent regényét, illetve annak mozi változatát ugyanúgy az olvasók figyelmébe ajánlja a Kreatív Könyvtárosok Társasága, mint a Kells titka vagy az Éli könyve című filmet.

 

A Kreatív Könyvtárosok Társaságának tagjait, az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékhez kötődő legaktívabb hallgatókat – a krónikástól kezdve a logisztikai referensen át a programszervezőkig – is bemutatta Sára Péter.

 

A 88. Ünnepi Könyvhéten 2017. június 10-én találkozhattak velük az érdeklődők: a Dugonics téren, az SZTE épülete előtt könyv bartert tartottak. A megunt és elolvasott, használt könyveket lehetett elcserélni a Kreatív Könyvtárosok Társasága által kiadványokra – ingyen és bérmentve! Azt ígérik, a továbbiakban is jelen lesznek a BTK, az SZTE és Szeged életében is.

 

SZTEinfo

Fotók: Ú. I.


A 88. Ünnepi Könyvhétről írtuk:

Az SZTE a könyvhéten: Megnyitó után Határtalan Régészet magazin bemutató


Könyvhéten az SZTE: Mi a digitalizálás haszna a kutatómunkában?


88. Ünnepi Könyvhét: Tudománynépszerűsítő programok az SZTE szervezésében


Hatszavasokkal is hangolódunk a 88. Ünnepi Könyvhétre

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 2. 08:00 - 31. 19:00
  Az SZTE Klebelsberg Könyvtár rendezvénye a Prof. Dr. Németh András (SZTE ÁOK) emlékére rendezett tárlat. További információ az SZTE Hírportálján: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-november/kiallitas-dr-nemeth
 • *
  január 18. 18:00 - február 18. 19:00
  A Magyar Kultúra napja alkalmából nyílik meg Árnyas Koppány festőművész tárlata. A fiatal alkotó a Szegedi Tudományegyetemen képi ábrázolás szakkal párhuzamosan végezte el a Tanító szakot, felsőfokú tanulmányait 2012-ben zárta. Börtönbe zárt perspektíva című tárlatát Pataki Ferenc festőművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A tárlatnyitón közreműködik hegedűjátékával Dudás Virág Ervin, az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatója.
 • január 18. 18:00 - március 16. 18:00
  A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatói, művésztanárai közül a Temesvári Nyugati Egyetem Képzőművészet és Design Karán vizuális művészeti doktori fokozatot szerző Sinkó János, Kovács Keve, Molnár Sándor és ifj. Holler László képzőművészek tárlata. A kiállítás kúrátora a nagyváradi Körösvidéke Múzeum igazgatója, prof. univ. dr. Aurel Chiriac, aki a fent említett képzőművészek doktori képzésének témavezetője volt. A TEMESVÁR 7.X.4. címet viselő kiállításon ( a 7 doktoranduszból 4 állít ki most) többek között linómetszetek, installációk, tempera és olajfestmények, kollázsok,üvegfestéssel készült alkotások láthatók. Az alkotók által elmondottakból, íme egy gondolat: "A végcél, ami felé törekszünk hasonlít a földhöz: ugyanis az élő anyag számtalan rétegének szintéziséról van szó. Az igazi érzékiség akkor születik meg, amikor a festő felfedezi, hogy a fa suhogása és a víz kérge testvérek, a kavicsok és a saját arckép ikerképek, és ebben az áldott pillanatban a világ lassan-lassan összeáll, a művész pedig azt látja, hogy a látvány zuhatagok hátteréből kimagaslanak azok nagy és lényeges jelek, melyek egyformán képviselik az ember és a világegyetem valóságát..."
 • január 23.
  17:30 - 19:00
  2018-ban is folytatódik a Mentor(h)áló és a Szent-Györgyi Albert Agóra nagysikerű „vetítős” sorozata. Az új év első előadásán újabb szemet-lelket gyönyörködtető vetítésre invitálnak minden érdeklődőt – vendég Dusha Béla fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja, Szeged város megbecsült és közkedvelt alkotója. További részletek és ingyenes regisztráció: www.jgypk.hu/mentorhalo/szazadfordulos-ekkovek/
 • január 24.
  18:00 - 19:30
  A Mindset Szeged Pszicho-Kávéháza 2018. évi első vendége: Dr. Sarungi Emőke. Az SZTE felnőtt- és gyermekpszichiáterével beszélgetnek a Pszicho-Kávéház állandó kerekasztalának tagjai: Dr. Rafael Beatrix klinikai szakpszichológus, Dr. Szilárdi Réka valláskutató és szociálpszichológus, Mihalik Árpád szociálpszichológus, Dr. Nagyillés János klasszika-filológus – az SZTE munkatársai. A téma: a veszteség, amely lehet egy szeretett személy halála, egy párkapcsolat vége vagy akár egy számunkra fontos időszak lezárása, tárgy elvesztése. Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/172398206699517/