SZTE Info

Kiemelt_doktoravato

Habilitált és PhD doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Közös ünnepségen vették át oklevelüket a habilitált és a PhD fokozatot szerzett avatandó doktorok a Szegedi Tudományegyetemen. Az SZTE Szenátusa 2018. január 12-én tartott ünnepi ülésén összesen 94 oklevelet adtak át.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A tudományos doktori címet szerzett kutatók oklevélátadó ünnepségét a Szegedi Tudományegyetem 2018. január 12-én, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartotta.

 

 

Második közös ünnepség


Szakmai doktori címet szereznek az egyetemek gyógyszerész, jogász és orvos szakjain végzett fiatalok, az okleveleket a diplomaosztó ünnepségeken adják át. A Szegedi Tudományegyetemen immár második alkalommal szerveződött úgy a doktori oklevélátadó ünnepség, hogy előbb a habilitációs, majd a PhD-fokozat megszerzését elismerő diplomát nyújtották át az arra érdemeseknek.


IMG_0975

A doktoravatón készült képek galériája itt elérhető.


Az SZTE Szenátus tudományos doktori oklevélátadó ünnepségén az Avató Tanács tagja volt: a Szegedi Tudományegyetem rektora: Dr. Szabó Gábor akadémikus; az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke: Dr. Krisztin Tibor akadémikus; az SZTE Doktori Tanácsának elnöke, Dr. Toldi József professzor; továbbá: Dr. Balogh Elemér, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar dékánja; Dr. Bari Ferenc, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja; Dr. Gyenge Zoltán, az SZTE Bölcsészettudományi Kar dékánja; Dr. Kovács Péter, az SZTE Gazdaságtudományi Kar dékánja; Dr. Hohmann Judit, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, és Dr. Mucsi László, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar dékánja.

 

Az ünnepségen megjelent – többek között – Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja, továbbá az SZTE több doktori iskolájának vezetője, a doktori oklevélre érdemesként avatandó személyek és vendégeik.

 

Az SZTE doktori oklevélátadó ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött.

 

Az SZTE rektora bejelentette: az SZTE Habilitációs Bizottsága a bölcsészettudomány területén 2, az orvos- és gyógyszertudományok területén 6, a társadalomtudományok területén 4, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 3 habilitált doktor címet ítélt oda. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 4, az Általános Orvostudományi Karon 30, a Bölcsészettudományi Karon 14, a Gazdaságtudományi Karon 2, a Gyógyszerésztudományi Karon 4, a Természettudományi és Informatikai Karon 25 doktori fokozatot adományozott.

 

A tudomány területén eredményes doktorokat köszöntve az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, Benedekfi Zoltán hegedűművész saját, Szerelmi áhítat című művét játszotta.

 

 

Az önálló egyetemi előadás joga


Az SZTE Habilitációs Bizottsága 15 habilitált doktor címet ítélt oda az arra érdemeseknek. Dr. Krisztin Tibor akadémikus, az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke elmondta: a habilitálás a tudományágukban önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza föl azokat, akik az eljárás során igazolták oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket.

 

Dr. Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora és az SZTE Habilitációs Bizottság elnöke nyújtotta át az oklevelet a habilitált doktoroknak.

 

Habilitált doktori oklevelet kapott: Dr. Baráth Zoltán Lajos, Dr. Buzás Norbert, Dr. Heka László, Dr. Katona Eszter, Dr. Kékesi Gabriella, Dr. Keresztes Zoltán, Dr. Kertész Attila, Dr. Kiss Gábor Dávid, Dr. Kotosz Balázs Gyula, Dr. Mezei Zsófia, Dr. Péter Róbert István, Dr. Resch Miklós, Dr. Székely Péter,Dr. Venglovecz Viktória, Dr. Zádori Dénes.

 

 

A tudományos igazság megismeréséért


A Szegedi Tudományegyetemen 19 doktori iskola működik. A most záruló ciklusban az SZTE Doktori Tanácsa összesen 79 doktori fokozatot adományozott.

 

A PhD doktorok is előterjesztették kérelmüket, illetve hangosan esküt tettek: „…a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem megbecsülését növeljem.”

 

Dr. Toldi József, az SZTE Doktori Tanácsának elnökeként az SZTE Avató Tanács, nevében bejelentette: hogy a doktoranduszok a tudományos felkészültségüket bebizonyították, ezért mindazon jogokat és kiváltságokat megkapják, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. „A PhD doktorok kötelessége, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát.”

 

„Doktorrá fogadom” – hallotta az Avató Tanács tagjaitól egy kézfogás kíséretében – az SZTE ÁJTK doktori képzését lezáró: Dr. Deák Zoltán, Dr. Mészáros János, Dr. Pongó Tamás, Dr. Waddah Salem Saleem Alrawashdeh.

Az SZTE ÁOK kötelékébe tartozók közül: Dr. Balogh Ádám László, Dr. Berkovits Csaba, Dr. Bianchi-Rimay Tímea, Dr. Csörgő-Legány Nóra, Dr. Eitel Zsuzsa, Dr. Havasi Kálmán, Dr. Juhász Viktor, Dr. Kálmánné Dr. Kurgyis Zsuzsanna, Dr. Kata Diána, Dr. Kocsis Tamás, Dr. Korponyai Csilla, Dr. Lukács Melinda, Dr. Nagy-Grócz Gábor, Dr. Nagymihály Richárd Márk, Dr. Natasha Josifovska, Dr. Németh János, Dr. Németh Márton Ferenc, Dr. Németh Viola Luca, Dr. Patai Roland, Dr. Párducz László, Dr. Póka Nándor, Dr. Pukancsik Dávid, Dr. Reza Samavati, Dr. Simonka Zsolt, Dr. Sulák Adrienn, Dr. Szakács Júlia, Dr. Szél Borbála, Dr. Szlávicz Eszter, Dr. Veres Gábor, Dr. Vizvári Eszter kapott PhD-címet a szakmai doktori címe mellé.

Az SZTE BTK legújabb PhD-doktorai: Dr. Fajt Anita. Dr. Gerencsér Péter, Dr. Janurik Boglárka, Dr. Kappel Péter, Dr. Kékes Szabó Marietta, Dr. Major Lenke, Dr. Medgyesi Konstantin, Dr. Pál-Kovács Ramóna, Dr. Rembeczki Eszter, Dr. Rokszin Adrienn Aranka, Dr. Szabó István Zoltán, Dr. Tóth Andrea, Dr. Túri Tamás, Dr. Vida Beáta.

Az SZTE GTK „színeiben” lett doktor: Dr. Martus Bettina Szandra. Urbánné Dr. Mező Júlia Veronika .

Az SZTE GYTK doktorandusza volt: Dr. Bóta Judit, Dr. Galla Zsolt, Dr. Kiss Tivadar, Dr. Orbán-Gyapai Orsolya – zárta sikerrel a doktori képzést.

Az SZTE TTIK doktori iskoláiban végzett: Dr. Balázs János, Dr. Bán Attila, Dr. Begüm Peksel Şahin, Dr. Bencsik Ottó, Dr. Berki Péter, Dobjánné Dr. Antal Elvira Mercédesz, Erdeiné Dr. Kis Ágnes, Dr. Gazdag Emese, Dr. Gurka András Attila, Dr. Halmai Miklós, Dr. Janáky-Bohner Bíborka, Dr. Kerekes Erika Beáta, Dr. Kiss Márton, Dr. Kovács Krisztina, Dr. Kozma Gábor, Dr. Lennert József, Dr. Misi Dávid, Dr. Mótyán Gergő, Dr. Nagymihály Marianna, Dr. Pápa Zsuzsanna, Dr. Skultéti Ágnes, Dr. Szabó Renáta, Dr. T. Szabó Tamás, Dr. Varga Dániel Péter, Dr. Varga Gábor.

 

Az SZTE doktori iskoláiban tanulmányaikat lezáró és PhD doktori címet elnyert személyek között a legifjabb 1990-ben, míg a legtekintélyesebb korú 1955-ben született.


A doktori dolgozatok címét is kivetítették az ünnepségen. Így aztán kiderült: nagyon változatos témákkal foglalkoznak az SZTE doktori iskoláinak volt hallgatói. A cybervédelemtől kezdve az internetes művészeten át az autizmus kérdésköréig számos időszerű téma kutatásában mélyedtek el a doktoranduszok, majd szereztek PhD-fokozatot.

 

Az SZTE Avató Tanács tagjai kézfogásukkal fogadták az akadémiai közösség tagjává a legújabb PhD-fokozatot megszerzett doktorokat.Az SZTE szellemi erejének továbbadói


Az immár doktori diplomával rendelkezők köszönetét követően Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora mondott köszöntőt.

 

– Bebizonyították kutatói képességeiket és számot adtak tudományos eredményeikről – fogalmazott zárszavában Szabó Gábor. Az SZTE rektora kiemelte: a PhD-fokozatot megszerzők bebizonyították, képesek a kutatómunkára; a habilitált doktori címet elérő egyetemi polgárok pedig azt igazolták, hogy képesek a következő doktori generációk munkáját irányítani és egyetemi hallgatókat oktatni.

 

– A tudáselőállítás a legfőbb feladata a Szegedi Tudományegyetemnek – hangsúlyozta a rektor. – A nemzetközi és hazai ranglistákon rendre előkelő helyen szereplő SZTE munkatársainak sokoldalúságát kifejezi a doktori fokozatok mögötti dolgozatok címeivel jellemezhető változatosság, hiszen a szívbetegségektől kezdve az ifjúsági munkanélküliségen át a klímaváltozásig számos érdekes témát dolgoztak föl a doktori iskolák hallgatói. Mindez tükröt tart, mércét ad, megmutatja, amit az SZTE a tudományosság terén művel. A doktori dolgozatok címét figyelve arról is képet kaphattunk, ma merre halad a tudomány. De azt is mutatja, milyen témakörökkel foglalkozva viszik jó hírét a Szegedi Tudományegyetemnek azok a PhD-doktorok, akik az intézmény falain kívül folytatják munkájukat.

 

A habilitált doktorokhoz szólva arra irányította a figyelmet Szabó Gábor, hogy immár felelősségük azt a szellemi erőt képviselni és tovább vinni, amit az SZTE képvisel. – A habilitált doktorok PhD-s időszakukban elkezdtek bekapcsolódni az egyetemi oktatásba, új tudományos fokozatukkal azonban művelőivé és örököseivé váltak a szegedi universitas hagyományainak – mondta a rektor, majd az akadémiai szféra új tagjainak sok sikert kívánt pályájuk további szakaszára. Teljesüljön a kutatómunkában is az, amit meg akarnak valósítani, vigyék az SZTE jó hírnevét! – mondta az SZTE rektora zárszavában.

 

Az SZTE Szenátus doktori oklevélátadó ünnepsége a Szózattal zárult.

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2019. január 09.

SZEM_2018_dekanok_nyito

Mi a szegedi egyetem küldetése? A 2000-ben született 12 karú szegedi universitas kari vezetőinek válaszai az SZTE honlapján a Pillanatfölvétel a dékánoktól interjúsorozatban olvashatóak. Ezekre épül a Szegedi Egyetem Magazin alábbi összeállítása, amely az SZTE 12 karának hasonlóságait, az összetartó és előre vivő erőket villantja föl.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • február 22.
  12:00 - 13:00
  A Doktoranduszok Országos Szövetségének Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya (DOSZ MITO) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics (WSPS) nevű téli iskoláját évente más-más egyetemen tartja. Idén a Szegedi Tudományegyetem Informatika Intézete ad helyet az eseménynek. A téli iskola célja, hogy multidiszciplináris tudományos kapcsolatok kiinduló pontja legyen, illetve, hogy a résztvevők egy intenzív workshop keretében új szakmai ismeretekre tehessenek szert.
 • február 22.
  17:00 - 19:00
  A 2019-es tavaszi évadban is folytatódik a Mentor(h)áló nagysikerű beszélgetős sorozata. Idei első vendégük Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. A beszélgetés címe: Miért nem működik a "Százszor megmondtam!"? A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése
 • *
  február 24.
  10:00 - 17:00
 • február 26.
  17:00 - 18:00
  Folytatódik a SCI-eszta polc nagy sikerű tudományos ismeretterjesztő előadássorozata 2019-ben is! Szerencsére ez nem olyan nagy újdonság, az viszont igen, hogy polcot immár a harmadik emeleti olvasóteremben keressétek, minden könyve négy hétre kölcsönözhető. A sort Dr. Pál-Molnár Elemér, az SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék tanszékvezető helyettesének előadásával kezdjük, aki az ásványok művészetébe avat be bennünket: “…a szimmetria határozza meg a formát, és ha az adott ásványfaj több formában is jelenik meg, biztosak lehetünk benne, hogy a formák szimmetriája egyezik. A szimmetria pedig maga a tökéletes ritmus, nem más, mint a formát határoló elemek…törvényszerű ismétlődése.” Ha valaki szeretne egy kicsit ráhangolódni, akkor az erről szóló könyv is elérhető a negyedik emeleti olvasóban. Várunk szeretettel mindenkit az AudMin-ban!
 • február 26.
  18:00 - 19:00
  Vadonatúj előadással, újabb kivételes felkészültségű előadóval bővült a nagysikerű Pedagógiai esték 2019-es évindítása: vendégünk dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, pszichoterapeuta, a magyar olimpiai csapat sportpszichológiai csapatának vezetője, a Testnevelési egyetem tanszékvezetője!