SZTE Info
TTIK1_2

Átadták a TTIK-s diplomákat

A Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztójára június 28-án került sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, a végzett hallgatók nagy száma miatt három időpontban.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Az ünnepség díszvendége Sebestyén Márta előadóművész volt, akit szemmel láthatóan Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és az ünnepi tanács nagy tisztelettel és örömmel fogadott.

Az Ünnepi Diplomaosztó Kari Tanácsülés bevonuló tagjai – Prof. Dr. Szabó Gábor rektor; Prof. Dr. Hernádi Klára dékán; Prof. Dr. Csendes Tibor általános és tudományos, Mucsi László oktatási, Varga Csaba gazdasági dékánhelyettesek; valamint Magyar Márta, a Dékáni Hivatal vezetője – a kar oktatóit és a tíz órai átadón a leendő Sófi-ösztöndíjjal kitüntetett hallgatókat követték. Az utolsó két diplomaátadó ünnepségen Prof. Dr. Kiricsi Imre rektorhelyettes képviselte az egyetem vezetését, a fél kettőkor kezdődő ünnepségen Csernus Sándor, a BTK dékánja is részt vett. Az ünnepélyes diplomaosztó megkezdése előtt Pavlovits Dávid, a Zeneművészeti Kar adjunktusa gitárjátéka csendült fel.

TTIK2_2

Miután Prof. Dr. Hernádi Klára megnyitotta a tíz órakor kezdődő ünnepséget, díjátadó következett. A dékán asszony nagy örömét és büszkeségét fejezte ki, hogy a most végzős évfolyamok hallgatóinak eredményei kimagaslóak, és a Szegedi Tudományegyetem hírnevét öregbítik tovább. A kiváló tanulmányi munka és közösségi tevékenységeket elismerő Természettudományi és Informatikai Kar Kiváló Hallgatója emlékplakettet és oklevelet a három ünnepség során Veress Krisztián (programtervező matematikus), illetve Ayadi Viktor (fizikus), Szakács Eszter (vegyész), Kórus Péter (matematikus), Móricz Ádám (geográfus) és Bangó Adrienn (környezettudomány) vehették át.

A dékán asszony nagy örömnek és megtiszteltetésnek tekintette azt is, hogy ebben az évben ismét a kar diplomaosztó ünnepségén adták át a Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány díjait. Az idén nyolcadik éve fennálló ösztöndíjra száztizenhárom hallgató pályázott, ebből tizenketten vehették át a 10 órakor kezdődő ünnepségen a kiemelkedő tudományos és tanulmányi teljesítményt jutalmazó elismerést. A díjakat az alapítvány díszvendége, Sebestyén Márta előadóművész, Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és az alapítványt támogató cégek vezetői adták át. (A „mezei pacsirtaként” becézett Sebestyén Mártának meglepetéssel is kedveskedett a Szegedi Tudományegyetem. A Babszemek tánccsoport A szegedi halastó című dalt énekelte el a művésznőnek, egy-egy szál virágot nyújtva neki.) A Sófi-ösztöndíj győztesei: Arany Mihály (V., kommunikáció–német), Balogh Virág (V., pszichológia), Devosa Iván (informatika tanár), Janacsek Karolina (V., pszichológia), Nagy Dóra (V., orvos). Két további kategóriában is hirdettek díjazottat: a Biológus Mesterképzésében Balla Gyulát (IV., biológus); a Biológiai Doktori Iskoláéban pedig Marosi Mátét (III. PhD-hallgató). A Sófi Alapítvány az Év Szponzora 2009 Díjjal Ruzicska Péter, a Rupesky Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója; az ösztöndíj kuratóriuma kitüntetéssel Dudásné Vass Eszter, az alapítvány hivatalos ügyeit intéző ösztöndíj referens nélkülözhetetlen segítségét ismerte el. Sebestyén Márta a TTIK tíz órakor kezdődő diplomaosztóján való részvételét Prof. Dr. Szabó Gábor és Prof. Dr. Hernádi Klára a Lapis András szobrászművész által készített Egyetemi Emlékéremmel köszönte meg.

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor köszöntötte a diplomaosztó tanács tagjait, a megjelent oktatókat, friss diplomásokat, szeretteiket, illetve az első ünnepségen Sebestyén Márta előadóművészt, Sófi Józsefet, ahogy mondta, „kedves barátomat, az egyetem nagy mecénását”, valamint a Sófi-ösztöndíjat átadó, a támogató cégeket képviselő megjelenteket. Köszöntőbeszédében elmondta, az egyetem a legszebb és legszabadabb időszak az ember életében, melynek során nemcsak az intézményhez, hanem egy közösséghez való tartozás érzése is megerősödik. Örömmel jelentette ki, hogy a Szegedi Tudományegyetem magas presztízsű diplomáját megszerzett hallgatókért a munkáltatók versengenek, de felhívta a figyelmet az összetartozás fontosságára is, kiváltképp a gazdasági válság idején. „Tartoztak, tartoznak valahova” – köszönt el a végzett hallgatóktól.

A fél kettőkor kezdődő ünnepségen Prof. Dr. Hernádi Klára dékán asszony Barna Dóra vegyésznek kimagasló szakmai tevékenysége és sokoldalú személyisége elismeréséül átadta a mesterképzési szint Discipuli pro Universitate díját – melyet az a végzős hallgató kap, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ezt követően került sor a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett átadására, mellyel az oktatási és kulturális miniszter tiszteleg az egyetemek dolgozóinak oktatói és kutatói munkássága előtt. A jutalmazottak Novákné Hajdú Éva egyetemi docens, Krámli András egyetemi tanár és Hajnal Péter egyetemi docens lettek. A dékánasszony ezt követően megtartotta ünnepi beszédét. A négy órakor kezdődő ünnepségen a Discipuli pro Universitate díjat Cserpán Dorottya BSc fizikus vehette át.

Hernádi Klára ünnepi beszédében elmondta, a most végzett hallgatók annak idején jó döntést hoztak, amikor természettudományos, informatikai, illetve műszaki irányban kezdték meg továbbtanulásukat, hiszen manapság ezek a szakmák a legkeresettebbek. Ráadásul a korábban végzettek közötti felmérés alapján tudható, hogy az öregdiákok majdnem háromnegyede jelenleg is a szakmájában dolgozik. A dékán asszony elmondta, nemcsak a szegedi diploma nagy presztízse jelent sokat, hanem minden bizonnyal az egyik legszabadabb időszakként maradnak majd meg ezek az egyetemi évek. Hernádi Klára arra kérte a végzetteket, maradjanak kapcsolatban egymással és az egyetemmel is, akkor is, amikor továbbtanulási szándékkal vagy gyermekeik jövőjére gondolva keresnek felsőoktatási intézményt. A négy órakor kezdődő diplomaosztón az alapképzés hallgatói vehették át okleveleiket, a dékán asszony abbéli reményét fejezte ki, hogy sokan közülük tovább folytatják tanulmányaikat.

A három ünnepség alatt összesen hatszázkilenc hallgató vehette át diplomáját, rajtuk kívül százharmincötüknek már csak a nyelvvizsga-követelményeknek kell eleget tenniük. Az ötszázharminchárom nappali tagozatos hallgató közül hatvanöten tanári, kétszázhetvenhárman kutató oklevelet szereztek; továbbá nyolcvan levelezős hallgató is ezen a napon vehette át diplomáját.

A tíz órakor kezdődő diplomaosztón heten biológia tanári, ketten biológia–kémia tanári, négyen biológia–környezettan tanári oklevelet vehettek át. Egy-egy hallgató biológia–angol, biológia–latin, biológia–pedagógia tanári, alkalmazott növénybiológusi, informatika–angol tanári, illetve informatika tanári – programozó matematikusi diplomát szerzett. Biológus oklevelet hatvankilencen, informatika tanárit kilencen, informatikatanári mester oklevelet tizenöten, programtervező informatikus mester oklevelet egy hallgató, közgazdasági programozó matematikus oklevelet tizennyolcan vehettek át. Műszaki informatikusként huszonhárman, programozó matematikusként ketten, programtervező matematikusként harmincnyolcan végeztek. Az ünnepségen Kunstár Éva biológus mondott köszöntő beszédet.

A fél egykor kezdődő ünnepségen négyen fizika tanári, heten földrajz tanári, ketten földrajz–német tanári, ketten kémia tanári, ketten környezettan tanári mester-, ketten csillagász, hatan fizikus, negyvenhatan geográfus, négyen informatikus–fizikus, negyvennyolcan környezettudományi, nyolcan matematika tanári, öten matematikus, illetve tizenketten vegyész oklevelet kaptak. Egy-egy hallgató fizika–kémia tanári, földrajz–angol tanári, földrajz–biológia tanári és biológus, földrajz–biológia tanári, földrajz–matematika tanári, földrajz–geográfus, geoarcheológus, alkalmazott fizikus, biofizikus, klinikai kémikus, illetve alkalmazott matematikus diplomát szerzett. A végzősök nevében Szélpál Szilveszter fizikus, számos egyetemi zenei verseny győztese búcsúzott el, Gombkötő Péter kísérte.

Négy órakor került sor az alapszakos diplomák átadására. Biológia oklevelet negyvennyolc, fizikait tíz, földrajzost hetvenhárom, földrajztudományit nyolc, gazdasági informatikusit egy, kémiait huszonhét, környezettanit huszonhat, matematikait tizenhét, programtervező informatikusit hét hallgató szerzett. Bajnóczi Éva Gabriella (kémia) mondott búcsúbeszédet.

A diplomák átadását követően Balog József, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék rádió szakirányának felelőse Jobbágy Károly Az elhagyott repülőtér című versét adta elő.
Szekeres Nikoletta
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. január 09.

SZEM_2018_dekanok_nyito

Mi a szegedi egyetem küldetése? A 2000-ben született 12 karú szegedi universitas kari vezetőinek válaszai az SZTE honlapján a Pillanatfölvétel a dékánoktól interjúsorozatban olvashatóak. Ezekre épül a Szegedi Egyetem Magazin alábbi összeállítása, amely az SZTE 12 karának hasonlóságait, az összetartó és előre vivő erőket villantja föl.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • május 21.
  14:00 - 18:00
  A SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék a Bonni Egyetem Médiatudományi Tanszékével közösen nemzetközi workshopot szervez május 21-én Screen Cultures címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 • május 21.
  17:00 - 18:00
  Pászka Imre professzorral, a SZAB Szociológiai Munkabizottság alapító elnökével 70. születésnapja és készülő kötete kapcsán beszélget Jancsák Csaba a SZAB Szociológiai Munkabizottság elnöke és Dávid Benjámin hallgató.
 • május 21.
  19:30 - 20:30
  A Bharatanatyam Dél-India klasszikus tánca, amely leszármazottja a több évezredes múltra visszatekintő templomi táncosnők, a dévadászik művészetének. A 20. században a Bharatanatyam színpadi műfajjá vált. A táncos a zene, tánc, színészet és költészet egységét hivatott megidézni, hogy ezzel spirituális magasságokba emelje nézőjét és önmagát. Subhashini Goda indiai származású táncművész, tánctanár; Erasmus Mundus – Choreomundus ösztöndíjat nyert táncelmélet és -gyakorlat, illetve kulturális örökség témakörben, jelenleg az SZTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéken folytatja tanulmányait. Egyéni táncelőadások, valamint csoportos tradicionális és kortárs táncdrámák kimagasló előadója és alkotója. Többszörös szakmai elismerésben részesült: 2013-ban és 2014-ben legjobb előadói díjat, valamint kiváló táncművész minősítést kapott. A Kala Sangam Tánccsoport 2003 óta működik Szegeden. A tánccsoport vezetője, Kiss Tímea Somi Panninál kezdte, majd Indiában folytatta tanulmányait Anuradha Shinde tanárnőnél és Adyar K. Lakshman táncmesternél. Tanítványaival számos fellépésen, fesztiválon vettek részt, adtak önálló táncestet. A fellépők csoportos és szóló tánckoreográfiákat adnak elő, mely alkalmon az összes tánccsoport megmutatja magát, magyar és indiai származású tanítványok egyaránt. Belépőjegy elővételben és SZTE diákigazolvánnyal 990 Ft, a rendezvény napján 1300 Ft
 • május 22.
  09:30 - 10:30
 • május 22.
  18:00 - 19:00
  Radhika gyermekkora óta foglalkozik klasszikus indiai tánccal, hivatásos táncossá azonban csak később vált, miután informatikai diplomát szerzett és több évig programozóként dolgozott. Rájött azonban, hogy semmi sem teszi annyira teljessé az életét, mint a tánc. Azóta teljes idejét e művészeti formának szenteli, elméleti előadásokat, workshopokat tart és járja az iskolákat, hogy az új nemzedékekhez is eljusson ez az ősi műfaj. Táncelőadásai nagy sikert arattak szerte a világon, Indián kívül fellépett Amerikában és Magyarországon is. Erőssége lenyűgöző arcjátékában áll, és ahogyan a különböző karaktereket életre kelti a színpadon. Az est során egy klasszikus margamot láthatunk tőle. Belépőjegy 1000 Ft