SZTE Info

tanevnyito_kiemelt

„Közösségekben tanuljanak!” – javasolta a gólyáknak a rektor az SZTE tanévnyitó ünnepségén

A felsőoktatás nagyszabású átalakulása közepette indul az új tanév – fogalmazott Szabó Gábor akadémikus. A Szegedi Tudományegyetem rektora úgy véli: a felhalmozott tudás és az évről-évre tanulmányait itt elkezdő és folytató hallgatói kör jelenti azt az erőforrást, ami immár 800 éve folyamatosan megújítja az egyetemeket.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem professzori karának menete 2012. szeptember 1-jén 9 órakor indult az universitas rektori hivatali épületétől a József Attila Tanulmányi és Információs Központba, a 2012-2013. évi tanévnyitó ünnepségre. Az SZTE rektori vezetése és 12 kara jelképeire utalóan színes talárokba öltözött professzorok – az egyetemi hajdúval az élen, zászlók kíséretében – a TIK elé vonultak, ahol csoportkép készült.

 

Az egyetemi polgárok – kutatók és oktatók, felsőbb éves hallgatók, a gólyák képviselői –, valamint a vendégek felállva köszöntötték a TIK kongresszusi termébe 10 órakor bevonuló SZTE-vezetőket. A Himnusz közös eléneklését követően Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte a megjelenteket.

Az SZTE Szenátusa ünnepi tanévnyitó ülését megtisztelte jelenlétével – többek között – Botka László, Szeged polgármestere; Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke; Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, az SZTE Gazdasági Tanácsának elnöke; Dékány Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága elnöke; Jávor András, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese; Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora.

– A felsőoktatás átalakulása közepette vagyunk, idén sok mindent másképpen csinálunk majd, mint korábban. Ám az átalakulás bármennyire is radikális, ezt nem érezhetik a kollégáink, a hallgatóink. Már csak azért sem, mert az egyetem az az évszázados intézmény, amely körül mindig változások zajlottak, mégis máig fennmaradt – jelentette ki tanévnyitó köszöntőjében Szabó Gábor. Az SZTE rektora úgy véli: az egyetemek működésének egyik erőforrása a felsőoktatásban felhalmozódott évszázados tudás, amely a szegedi universitas sajátja is. A másik erőforrás, amely az egyetemeket állandó mozgásban tartja: a hallgatók, akik itt tanulnak. Szabó Gábor hangsúlyozta: az egyetemnek a társadalom, a környezete iránti figyelme mellett különös a felelőssége a hallgatókkal szemben.

Nemzetközileg látható kutatóegyetemként dolgozzon, ez az SZTE célja – hangsúlyozta a rektor. – Meg kell felelnünk annak a küldetésünknek is, hogy az universitas a régió, a város fejlődésének motorja legyen. Sőt: tartozunk azzal is, hogy a környékbeli fiatalok számára jól hasznosítható képzéseket nyújtsunk – mondta. Így aztán a szegedi egyetem egyszerre kutatóegyetem és a tágabb régió első számú felsőoktatási intézménye. – Ám belső kohézió, a kari szolidaritás nélkül nem leszünk sikeresek – jelentette ki a rektor. – Optimista vagyok, mert meggyőződésem: a kihívásoknak megfelel az SZTE. A felsőoktatás mélyreható változásai közepette is megvan a Szegedi Tudományegyetemben az a potenciál, hogy még az eddigieknél is jobb munkát végezzen.

Kollégáknak nevezte az első éveseket az akadémikus rektor. A gólyákat fölszólította: az itt megszerezhető szaktudás mellett legyenek értelmiségiek! – Olyan nagy közösség tagjaivá válnak, amely minden lehetőséget megad arra, hogy a tudomány a művészetek és a sport területén is gazdagítsák magukat: váljanak egész emberré, értelmiségiekké! – mondta, majd hozzátette: – Oktatóként annál jobb tanácsot nem adhatok, mint hogy formáljanak kis közösségeket, s próbáljanak meg együtt tanulni és haladni az egyetemen! Találkozzanak és beszélgessenek egymással! – fogalmazott, majd saját hallgatói időszakát hasonlította össze a jelennel. – Kedves kollégáim, kívánom, hogy – ne csak az érdemjegyekkel számszerűsíthető mértékben – legyenek sikeresek!

 

Szeged városa nevében Botka László polgármester köszöntötte az SZTE polgárait. – Szeged és egyetemének sorsa 92 éve összefonódott. Az utóbbi években hagyomány, hogy a tanévnyitó ünnepségen adunk számot arról, ezzel az elődeinktől ránk hagyott örökséggel mit tettünk. És mit tettünk azért, hogy Szeged városa a XXI. században is versenyképes város maradjon – fogalmazott. – Meggyőződésünk, Szeged sikeressége nagymértékben egyeteme fejlődésétől és gyarapodásától függ. Szeged fejlesztéseinek egy részét az egyetemhez köti – hangsúlyozta. Példaként említette az Európai Unió támogatásával épülő új klinikai tömböt, illetve a Dugonics és az Árpád térnek – az SZTE több épületét is érintő – rehabilitációját, amely ugyancsak uniós támogatást élvez. Ez utóbbi beruházással kapcsolatosan az SZTE polgárainak türelmét kérte és ígérte: az idei esztendő végére befejeződik a munka, a környék megszépül. Jövőre a Tisza-parton, az egyetemi klinikák előtti partfal újjáépítése kezdődik el, ami a folyó áradásai elleni védekezés elengedhetetlen feltétele.

Közös érdekű nagy beruházás a közös európai lézerközpont szegedi létrehozása – hangsúlyozta Botka László. A polgármester hozzátette: a lézerközpont azért épülhetne föl épp Szegeden, mert a tudománynak ebben az ágában az itteni egyetemen működik nemzetközi hírű lézeriskola. – A lézerközpont létesítésének esetleges lemondása nem Szegednek, hanem Magyarországnak és a hazai tudománynak okozna beláthatatlan és hosszú távú kárt – fogalmazott, majd hozzátette: a lézerközpont mostani állapotában is megvalósítható!

Hagyomány az is, hogy Szeged polgármestere külön köszönti az első éves hallgatókat, akiknek Botka László azt mondta: az értelmiségi pályára készülők számára a legjobb hely, ahova jöhettek, a szegedi egyetem.

 

Kitüntetéseket adott át a tanévnyitón Szabó Gábor: a Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány Kuratóriuma idei díját Török Ervinnek, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék adjunktusának; valamint a Szegedi Tudományegyetem Sajtó Díját Forró Lajosnak, a TiszapART Kulturális Televízió főszerkesztőjének, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tanársegédének.

 

Esküt tettek az első évesek. Az eskü szövegét Zsíros Vanda, a TTIK hallgatója, valamint Árpádfalvi Lovas Tamás első éves medikus mondta, majd ismételte a többi gólya. Az immár egyetemi polgárrá lett elsősöket Keresztes Ábel, az EHÖK elnökhelyettese köszöntötte. Kiemelte: a szegedi egyetem az egyik legjobb közösségi hely.

 

A Szózat közös eléneklésével zárult az SZTE tanévnyitó ünnepélye.

SZTEpress

 

Tanévnyitó galéria
További képek a Tanévnyitó ünnepségről itt megtekinthetők
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.