SZTE Info

Így készül az SZTE a jövő évi OTDK-ra

2013 márciusának utolsó hetében és április első hetében a Szegedi Tudományegyetem ad otthont az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) jogász, biológus, orvos- és egészségtudományi, valamint a sporttudományi szekcióinak.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Mintegy hatvanéves múltra tekint vissza a tudományos diákköri mozgalom, kétévente a hallgatók országos konferencián mérettetik meg magukat, így adnak számot diáktársaik és az oktatók előtt az elvégzett tudományos-kutatói munkájukról.

 

Készülnek a kollégiumok is

Az OTDK-mozgalom történetében bevett gyakorlat szerint a rendezvényre érkező hallgatókat a vendéglátók kollégiumokban szállásolják el. Az SZTE is ezt a modellt követi majd jövő év tavaszán. Erről az OTDK szegedi szervezői kellő időben, már e tanév elején tájékoztatták a kollégistákat. Szeptemberben a kollégiumi szerződésbe foglalták, hogy az érintett diákszállások lakói tudomásul veszik: az OTDK időtartamára a kollégiumi férőhelyeket átadják a vendég diákoknak. Arról is információt kaptak az érintettek, hogy ha az OTDK idején haza kell menniük, arra a hónapra csökkentett összegű kollégiumi díjat kell fizetniük. (Így történt ez a 2011. év végi szénszünet idején is.) A korai tájékoztatás célja volt, hogy a kollégiumok fölkészülhessenek, vagyis mindent megtehessenek annak érdekében, hogy az SZTE-hallgatókat minél kisebb hátrány érje a 2013. tavaszi rendezvénnyel összefüggésben.

 

Az SZTE minden hallgatóját érinti, hogy e tanévben a tavaszi szünet időszaka 2013. március 25-től április 6-ig tart, ám e két héten belül a karok jelölik ki saját tavaszi szünetük időtartamát, egyeztetve az OTDK programjával.

 

Szekciónként mintegy 400 vendéghallgató

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács meghatározta a hallgatók jelentkezésének határidejét, ez december első fele. Ekkor tudja meg a szervező intézmény, hogy körülbelül hány résztvevőt, hallgatót – dolgozatkészítőt, illetve opponenst – kell vendégül látni, részükre szállást biztosítani. Az SZTE szervezői most úgy számolnak, hogy ez szekciónként mintegy 400-400 vendéghallgató fogadását jelenti – nyilatkozta az u-szeged.hu-nak Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes. Az OTDK-dolgozatokat oktatók bírálják, illetve az egyes zsűribe is vendégoktatókat kérnek fel, így az ő elszállásolásuk megszervezése is elkezdődött. Folyik az egyes szekciókban a pontos program megtervezése, így a nyitó- és záróünnepség koreográfiájának elkészítése is. Mindez érinti a TIK épületét, hiszen a nagy ünnepségek megszervezése ott fog történni – sorolta a rektorhelyettes.

 

Nem érheti hátrány a kollégistákat

A jogász szekció vendégeit a Károlyi-, a sporttudományiét a Teleki-, az orvos- egészségügyiét az Apáthy-, Jancsó- és Semmelweis-kollégiumok fogadják. A rektorhelyettes asszony elmondta, az intézményekben lakó hallgatókat csak meghatározott napokon érinti az OTDK. Konkrétan a jogász szekció március 25-27., a biológus és az orvos-egészségtudományi szekció április 2-4., a sporttudományi április 4–6. között tartja rendezvényeit.

Igyekszünk a tavaszi szünetet úgy szervezni, hogy ezeket az időpontokat érintse. A kollégisták a kollégiumokban hagyhatják dolgaikat, az intézmények vezetőivel azon fáradozunk, hogy mindenki holmija biztonságban legyen – tájékoztatott Homoki-Nagy Mária. Hozzátette: szeretnének a vendéghallgatóknak szállást biztosítani úgy, ahogyan az SZTE hallgatóinak is más felsőoktatási intézmények kollégiumaiban megteszik ezt az OTDK más szekcióinak rendezői.

 

Arra a kérdésre, hogy mi a helyzet azokkal a kollégistákkal, akiknek mégis órára kellene járniuk az érintett időszakban, a rektorhelyettes elmondta, egyrészt a tavaszi szünetet úgy tervezik, hogy OTDK-ban nem érintett hallgatóknak ez ne okozzon nehézséget. Ha mégis előfordul a március végi szekció esetén, akkor a karokkal történő egyeztetés alapján a hallgatókat semmilyen hátrány nem fogja érni. Ennek a helyzetnek a kezelése folyamatban van.

 

SZTEinfo

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.