SZTE Info

pop_kiemelt

Részletekben is kifizethető az önköltségi díj – 12 ezer pótfelvételizőt fogadhat az SZTE

A Szegedi Tudományegyetem önköltséges képzésein lehetővé vált a részletfizetés. 3 kar saját ösztöndíjjal várja a pótfelvételizőket is. A friss érettségivel, vagy a munkahellyel rendelkezőnek, illetve a pályamódosítást tervezőnek egyaránt érdemes pótfelvételire jelentkezni.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Részletfizetési kedvezménnyel is segíti önköltségi díjas képzésekre járó és pótfelvételiző hallgatóit a Szegedi Tudományegyetem. A Szenátus döntött, és idén – külön kérelem nélkül – a gólya is élhet a részletfizetési kedvezménnyel. Ez azt jelenti, hogy hallgatói jogviszonya megteremtéséhez elegendő, ha – a beiratkozás és egyéb feltételek teljesítése mellett – a féléves önköltségi díj felét befizeti első részletként – legkésőbb szeptember 10-ig. Az önköltségi díj fennmaradó 25-25 százaléka befizetési határideje október 10., illetve november 10. Erről is információt nyújt az SZTE Hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról című szabályzat: http://www.u-szeged.hu/egyetem/szabalyzatok

– Segíti az önköltségi díjas képzést is vállaló hallgatóit az SZTE – hangsúlyozta a rektor, Szabó Gábor akadémikus korábbi sajtótájékoztatóján. Példaként említette, hogy az önköltségi díj szemeszterenkénti három részletben történő megfizetése mellett több kar belső ösztöndíjat kínál.

A legmagasabb (462-429 közötti) felvételi pontszámot elérő 20 gólyát a szegedi egyetem jogtudományi kara már értesítette arról, hogy az első félévre számukra elengedi az önköltségi díjat – tudtuk meg Márkus Andrásné dr. Tóth Ágnestől. Az SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal vezetője elmondta: idén első körben nappali képzésre 193, levelezőre 123 hallgató nyert fölvételt – az átlagpontszám 365. Ugyanakkor a bejutási küszöböt azért húzták meg 240-nél, hogy a pórfelvételizők számára is lehetőséget adjanak a továbbtanulásra. További 20 hallgató részesül még kari ösztöndíjban: erről a gólyák szociális helyzete alapján, a hallgatói önkormányzattal együtt döntenek. Jó befektetés a szegedi jogász diploma, kiváló a képzés minősége. Ezt jelzi, hogy míg tavaly a nappalisok közül 173 gólya vállalta a költségtérítést, addig ennél az idén az első körben is több, összesen 193 diák fizeti a 176 ezer forintos önköltségi díjat. Egyébként a pótfelvételin a jogi képzési terület különböző szakjaira nappalira 640, esti és levelező képzésre 1607 helyet hirdetnek.

– Pályázhatnak a 40 kari ösztöndíjra a pótfelvételis gólyák is: a lehetőségre augusztus 10-ig kell jelentkezni. A feltételeket részletező információ elérhető a www.eco.u-szeged.hu/osztondij címen – magyarázta Szakál Péter. Az SZTE GTK Dékáni Hivatal irodavezetője elmondta: Az eddigi első körös érdeklődés fölülmúlta várakozásaikat, hiszen tavaly alapképzésre, nappali tagozaton 204 állami támogatott mellett 69 elsős fizetett költségtérítést, idén viszont, amikor a szegedi GTK sem kapott állami ösztöndíjas helyeket, 250. Itt az önköltségi díj félévente 180 ezer forint. Külön lehetőség az SZTE Gazdaságtudományi Karán a gazdálkodási és menedzsment alapszakon a távoktatás tagozat: itt elektronikus tananyaggal, tanulási útmutatóval, videó felvételekkel, blokkosított időbeosztással és szombati konzultációs lehetőséggel várják az elfoglalt fiatalokat, például kismamákat, akiknek ráadásul az önköltségi díj 25 százalékát elengedik.

20 kari ösztöndíjat a bölcsészettudományi kar is kínál azokon a szakjain, amelyeken csak önköltséges helyeket hirdethetett meg. Pótfelvételin a legtöbb (nappalin 2208, levelezőn 995) hallgatót a bölcsészettudományi képzési területen fogadhat az SZTE. A BTK 21 szakon kínál szabad helyeket nappali és 9 szakon részidős képzésben.

– Nem veszít időt, aki él a pótfelvételi lehetőségével – érvel Varga Zsuzsanna. Az SZTE oktatási igazgatója szerint a frissen érettségizettek mellett a középkorú vagy idősebb embereknek is érdemes jelentkezni és továbbtanulni – az új munkahely reményében vagy munka mellett esti és levelező tagozaton. Hiszen szemeszterenként havi 25-30 ezer forint befektetéssel a pályamódosításhoz gyűjthető be a szükséges ismeretanyag. Az alap és mesterképzésben átlagos a félévenkénti 129 ezer – 190 ezer forint önköltségi díj, míg ennél nagyobb az általános orvos és a fogorvos szakon fizetendő 950 ezer, vagy a gyógyszerészhallgatóktól kért 750 ezer forint. A finanszírozási lehetőségek között persze a Diákhitel 2 is említhető. Ugyanakkor a felsőfokú szakképzésre is várják a jelentkezőket – például a szegedi egyetem jogtudományi, az egészségtudományi és szociális képzési, gazdaságtudományi, vagy a Juhász Gyula pedagógusképző, és a mezőgazdasági karán. Megtudtuk: a pótfelvételin összesen 12 ezer 27 hallgatót vehet föl az SZTE 11 kara (csak a zeneművészetin nem maradt hely). Az összes képzési forma nappali tagozatára 6 ezer 596, míg a munka mellett is elvégezhető esti és levelező munkarendre 5 ezer 934 tanulni vágyó jelentkezhet még – augusztus 10-ig.

SZTEpress

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.