SZTE Info

Egyetemtörténeti beszélgetések az SZTE Médiacentrum Sajtóklubjában

Az SZTE Médiacentruma Sajtóklubot hív életre a kommunikáció iránt érdeklődő hallgatóknak, az újságíróknak. Az SZTE Rektori Hivatal épületének átriumában november 6-án 18 órakor induló sorozat első estjén Vajda Tamás, az SZTE Szaklevéltár vezetője a múlt század első felét is jellemzi, mikor azokról az ifjúsági, hallgatói szervezetekről beszél, melyek nevéhez az első egyetemi lapok megjelentetése fűződik.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Szegeden a 2012-2013. tanév kettős jubileum az egyetemi sajtó történetében. 1922. február 11-én jelent meg először a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kiadásában Kolozsváry-Borcsa Mihály szerkesztésében az Új Élet című egyetemi újság, amely alcímében ugyan Politikai, társadalmi, kritikai hetilapnak tartotta magát, azonban színvonalas és sokszínű cikkei ellenére is a mai, jó értelemben vett egyetemi ifjúsági hetilapnak tekinthető. Szegeden egyetlen évfolyamot ért meg, de a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége kiadványaként 1923-tól budapesti szerkesztésű országos lapként továbbra is szép számmal közölt szegedi vonatkozású híreket. 1935. szeptember és 1936. június között jelent meg a Foederatio Emericana nevű katolikus egyetemi ifjúsági egyesület szegedi corporatiói kiadásában a Délvidéki Ifjúság című lap. Mindkét korai diáklappal szemben merően új megközelítéssel készült az 1941. május és 1944. március között megjelent Szegedi Híd, melyet a röviddel korábban megszervezett Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) nevű egyetemi egységszervezet adott ki. Ez volt az első olyan szegedi diáklap, amely a hallgatók kari, felekezeti, nemzetiségi megoszlásától függetlenül minden hallgató számára íródott. Ilyen szempontból a mai Szegedi Egyetem Magazin előhírnökének tekinthető. Ezt az irányt próbálta képviselni az 1953-tól megjelenő Szegedi Egyetem című diáklap, a mai Szegedi Egyetem Magazin elődje is. Ezt a folyamatot is bemutatja a Ráczné Mojzes Katalin, az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtár egyetemi gyűjtemény vezetője és Kámán-Gausz Ildikó, e gyűjtemény főkönyvtárosa rendezte a sajtótörténeti tárlat, amely az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.) november közepéig tekinthető meg.

Az egyetemeken, főiskolákon szerveződő különféle ifjúsági egyesületek, hallgatói szakmai érdek-képviseleti szervezetek történeti és szociológiai kutatása a korábbi évtizedek hallgatása után az utóbbi években igen divatos kutatási irányokká váltak. Szegeden már 1919 júliusától kezdve az ország legkülönfélébb felsőoktatási intézményeiről származó nagyszámú egyetemista tartózkodott, s Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége néven egyesületet is hozott létre. E rövid életű kezdeményezésnél sokkal maradandóbbnak bizonyultak az 1921-től szerveződő bajtársi és szakmai egyesületek (például Szent Imre Egyesület, Turul Szövetség, Foederatio Emericana, Szent István Bajtársi Egyesület). A szegedi diákegyesületek között meghatározó volt a Szent-Györgyi Albert rektor által megszervezett SZEI, amely fontos hatást gyakorolt a kolozsvári, debreceni, pécsi diákegységre is. Szent-Györgyi maga utazott el Pécsre előadást tartani az egyesülésről, s az országos médiát is hatékonyan használta fel nézetei terjesztésére.

Az SZTE egyetemi levéltárának munkatársai összegyűjtötték az 1919–1944 közötti szegedi egyetemi és főiskolai hallgatói egyesületekre vonatkozó történeti forrásokat, s azok segítségével megkezdték a különféle egyesületek történeti feldolgozását is. E munka eredményeként a Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között című kötetében 4 terjedelmes bevezető tanulmány ismerteti a legfontosabb diákegyesületek történetét, s közread 595 forrást.

Mindezekről a témákról hallhatnak azok az érdeklődők, akik részt vesznek az SZTE Médiacentrum most születő Sajtóklubja beszélgetéssorozata első estjén, november 6-án (kedden) 18 órakor az SZTE Rektori Hivatal Átriumában, az ott berendezett egyetemtörténeti kiállítás teremtette környezetben. Vajda Tamást, az SZTE Szaklevéltárának vezetőjét Újszászi Ilona újságíró, az SZTE Médiacentrum vezetője kérdezi.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.