SZTE Info

Egyetemtörténeti beszélgetések az SZTE Médiacentrum Sajtóklubjában

Az SZTE Médiacentruma Sajtóklubot hív életre a kommunikáció iránt érdeklődő hallgatóknak, az újságíróknak. Az SZTE Rektori Hivatal épületének átriumában november 6-án 18 órakor induló sorozat első estjén Vajda Tamás, az SZTE Szaklevéltár vezetője a múlt század első felét is jellemzi, mikor azokról az ifjúsági, hallgatói szervezetekről beszél, melyek nevéhez az első egyetemi lapok megjelentetése fűződik.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Szegeden a 2012-2013. tanév kettős jubileum az egyetemi sajtó történetében. 1922. február 11-én jelent meg először a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete kiadásában Kolozsváry-Borcsa Mihály szerkesztésében az Új Élet című egyetemi újság, amely alcímében ugyan Politikai, társadalmi, kritikai hetilapnak tartotta magát, azonban színvonalas és sokszínű cikkei ellenére is a mai, jó értelemben vett egyetemi ifjúsági hetilapnak tekinthető. Szegeden egyetlen évfolyamot ért meg, de a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége kiadványaként 1923-tól budapesti szerkesztésű országos lapként továbbra is szép számmal közölt szegedi vonatkozású híreket. 1935. szeptember és 1936. június között jelent meg a Foederatio Emericana nevű katolikus egyetemi ifjúsági egyesület szegedi corporatiói kiadásában a Délvidéki Ifjúság című lap. Mindkét korai diáklappal szemben merően új megközelítéssel készült az 1941. május és 1944. március között megjelent Szegedi Híd, melyet a röviddel korábban megszervezett Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) nevű egyetemi egységszervezet adott ki. Ez volt az első olyan szegedi diáklap, amely a hallgatók kari, felekezeti, nemzetiségi megoszlásától függetlenül minden hallgató számára íródott. Ilyen szempontból a mai Szegedi Egyetem Magazin előhírnökének tekinthető. Ezt az irányt próbálta képviselni az 1953-tól megjelenő Szegedi Egyetem című diáklap, a mai Szegedi Egyetem Magazin elődje is. Ezt a folyamatot is bemutatja a Ráczné Mojzes Katalin, az SZTE Klebelsberg Kunó Könyvtár egyetemi gyűjtemény vezetője és Kámán-Gausz Ildikó, e gyűjtemény főkönyvtárosa rendezte a sajtótörténeti tárlat, amely az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.) november közepéig tekinthető meg.

Az egyetemeken, főiskolákon szerveződő különféle ifjúsági egyesületek, hallgatói szakmai érdek-képviseleti szervezetek történeti és szociológiai kutatása a korábbi évtizedek hallgatása után az utóbbi években igen divatos kutatási irányokká váltak. Szegeden már 1919 júliusától kezdve az ország legkülönfélébb felsőoktatási intézményeiről származó nagyszámú egyetemista tartózkodott, s Magyar Főiskolai Hallgatók Nemzeti Szövetsége néven egyesületet is hozott létre. E rövid életű kezdeményezésnél sokkal maradandóbbnak bizonyultak az 1921-től szerveződő bajtársi és szakmai egyesületek (például Szent Imre Egyesület, Turul Szövetség, Foederatio Emericana, Szent István Bajtársi Egyesület). A szegedi diákegyesületek között meghatározó volt a Szent-Györgyi Albert rektor által megszervezett SZEI, amely fontos hatást gyakorolt a kolozsvári, debreceni, pécsi diákegységre is. Szent-Györgyi maga utazott el Pécsre előadást tartani az egyesülésről, s az országos médiát is hatékonyan használta fel nézetei terjesztésére.

Az SZTE egyetemi levéltárának munkatársai összegyűjtötték az 1919–1944 közötti szegedi egyetemi és főiskolai hallgatói egyesületekre vonatkozó történeti forrásokat, s azok segítségével megkezdték a különféle egyesületek történeti feldolgozását is. E munka eredményeként a Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között című kötetében 4 terjedelmes bevezető tanulmány ismerteti a legfontosabb diákegyesületek történetét, s közread 595 forrást.

Mindezekről a témákról hallhatnak azok az érdeklődők, akik részt vesznek az SZTE Médiacentrum most születő Sajtóklubja beszélgetéssorozata első estjén, november 6-án (kedden) 18 órakor az SZTE Rektori Hivatal Átriumában, az ott berendezett egyetemtörténeti kiállítás teremtette környezetben. Vajda Tamást, az SZTE Szaklevéltárának vezetőjét Újszászi Ilona újságíró, az SZTE Médiacentrum vezetője kérdezi.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.