SZTE Info

Rangos elismeréseket adtak át a Szent-Györgyi Napok alkalmából

A központi ünnepségen a négy egészségügyi fakultás és a klinikai központ vezetése is köszöntötte azokat a munkatársaikat, akik kiemelkedően sokat tettek a szegedi egyetemért.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A november 15-i Richter Tudós Klubot követően a XIX. Szent-Györgyi Napok november 16-án délelőtt a hagyományos díszünnepséggel folytatódott a TIK-ben. A rendezvényt Varró András professzor, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg, aki azt mondta: ahogy az egész 2012-es emlékév során, úgy most is a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert emléke és az általa képviselt egyetemes emberi értékek előtt tiszteleg az universitas közössége. Ezt követően a részt vevő egységek vezetői tartották meg évértékelő beszédeiket, illetve kitüntetéseket nyújtották át.

Vécsei László akadémikus, az Általános Orvostudományi Kar dékánja örömmel jelentette be: a HVG nemrégiben megjelent országos kari rangsorában az előkelő negyedik helyet érdemelte ki az SZTE ÁOK. – Bár a klinikáinknak súlyos működőképességi nehézségekkel kell szembenézniük a finanszírozás problémái miatt, illetve a fiatalok elvándorlása is fokozódik, mégis pozitív az összkép, hiszen a fakultás gazdálkodása stabil, oktatási rendszerünket pedig csúcsra járatjuk. Jelenleg 2207 fő végzi nálunk tanulmányait, közülük 908-an az angol és német nyelvű orvosképzésben. Az idei esztendőben 240 elsőst vettünk fel a magyar (közülük 221-en államilag finanszírozottak), 157 főt az angol, 112 főt pedig a német nyelvű tagozatra – fejtette ki. Hozzáfűzte: 2012-ben 185-en vehettek át orvosi diplomát, közülük 36 fő az idegen nyelvű képzésben. A karon 419 oktató-kutató végzi munkáját, kétharmaduk minősített szakember. Komoly elismerés, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2016-ig meghosszabbította a kar akkreditációját.

Nagy Katalin professzor, a Fogorvostudományi Kar dékánja kiemelte, jelentős mértékben növelték felvett hallgatóik számát, évek óta annyi elsőst sikerül beiskolázni, ami maximálisan megfelel kapacitásuknak. Idén 9 egységkészülékes új oktató rendelőt alakítottak ki (melyet december közepén adnak át), s legalább ekkora eredmény a további színvonal-emelkedés szempontjából, hogy megvásároltak egy még felújításra váró belvárosi épületet is, ami megoldhatja infrastrukturális gondjaikat. Mindemellett tantervreformot hajtottak végre, amire különösen büszke.

A Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, Hohmann Judit professzor örömmel beszélt róla, hogy fakultásuk pályázati aktivitása és sikeressége összegyetemi tekintetben is az egyik legjobb. Ők is évről évre fejlesztik oktató- és kutatómunkájukat, jelenleg több mint 500 hallgató – köztük 70-nél is több külföldi diák – tanul magyar és angol nyelvű képzéseiken. Idén 135 elsős kezdte meg náluk tanulmányait a magyar, 20 fő az angol nyelvű tagozaton. Diplomát 102-en vehettek át, közülük 7-en az angol nyelvű képzésben végeztek. A karon 47 oktató dolgozik, 46-an minősítettek. – Fő feladatunk továbbra is a minőségi oktatás és kutatás, valamint az innováció, igyekszünk megfelelni a kihívásoknak – szögezte le.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kart vezető Barnai Mária főiskolai docens arról tájékoztatott, hogy négy alapszakjukon több mint 1000 hallgató végzi tanulmányait. Ebben az évben több mint 200 elsőst vettek fel. 50 állandó, főállású oktatóval rendelkeznek, s komoly mértékben veszik igénybe óraadóként mások karok (ÁOK, GYTK stb.) szakembereit is. – Sikeresen akkreditáltuk első mesterszakunkat, a szociálpolitikát, s dolgozunk az ápoló és gyógytornász-fizioterapeuta mesterképzések akkreditációján. Ezenkívül mivel nagy igény mutatkozik rá, az ápoló és gyógytornász szakokon angol nyelvű képzés beindítását is tervezzük – számolt be róla a dékán.

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, Pál Attila professzor arról beszélt, hogy jól halad az SZTE nagyberuházása, a 13 milliárd forint összköltségvetésű egészségügyi projekt, melynek keretében 2013 nyarára elkészül az új sürgősségi osztály, őszre a 265 ágyas klinikaépület, 2014 februárjára pedig felújítják a jelenlegi, 410 ágyas klinikát is. A programban 4,3 milliárd jut az eszköz- és műszerpark fejlesztésére.

A központi ünnepséget követően ugyancsak a TIK-ben adták át az SZTE Általános Orvostudományi, valamint Gyógyszerésztudományi Karának jubileumi diplomáit a 65, 60, illetve 50 éve végzettek öregdiákoknak. A XIX. Szent-Györgyi Napok záróakkordjaként két tudományos ülést tartottak az SZTE ÁOK Szemészeti Klinika tantermében. Az eseményhez ezúttal is több szakmai (belgyógyászati, reumatológiai, fogorvosi, gyógyszerészeti) továbbképzés kapcsolódott.

 

A csatolt dokumentumban megtalálhatja a XIX. Szent-Györgyi Napok valamennyi kitüntetettjének nevét és méltatását.

 

SZTEinfo


szgya_napok_galéria
A képgaléria itt megtekinthető
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.