SZTE Info

Szakkollégiumok randevúztak az Eötvösben

Fővárosi és vidéki szakkollégiumok tagjai ismerkedhettek egymással egy kétnapos szegedi rendezvényen. A kapcsolatos elmélyítésén túl azt is célul tűzték ki, hogy tanuljanak egymástól.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„Álom és Valóság” címmel rendezték meg november 9-én és 10-én a szakkollégiumok találkozóját az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumában. A szegedi Eötvös Kollégium – mely az úgynevezett történeti szakkollégiumok csoportjába tartozik a maga 1931-es megalakulásával – igyekszik aktívan bekapcsolódni az országos szakkollégiumi mozgalomba. Élő kapcsolatot ápol „elődjével”, a budapesti Eötvös József Collegiummal, valamint több más vidéki és fővárosi szakkollégiummal, ennek jegyében szervezték az idei összejövetelt is, mely egyebek között a lehetséges együttműködések elmélyítését célozta.


A budapesti Eötvös József Collegium, a Simonyi Károly Szakkollégium, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, a debreceni Hatvani István Szakkollégium, valamint a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium képviseltette magát szegedi Eötvös Kollégium tagjai mellett. A fővárosi Eötvös József Collegium Magyarország legrégibb szakkollégiuma. 1895-ben Eötvös Loránd a párizsi École Normale Superieure mintájára alapította, s az ő édesapjáról nevezték el a középiskolai tanárképző kollégiumot. Jelenleg tizenhét szakmai műhely működik falain belül. A BME Simonyi Károly Szakkollégiumának egyik különlegessége, hogy nem a szakkollégiumi elitképzésben hisz, nem tanulmányi átlaghoz, OTDK-szerepléshez köti a tagságot. Rendszeresen megrendezendő tanfolyamaik révén, az ottani eredményes szerepléssel lehet az igen népes szakkollégium tagjává válni. Számos szakmai kör és csoport működik a Schönherz Kollégium falain belül működő szakkollégiumban. Folytatva a sort, a Szent Ignác Szakkollégium katolikus kollégium, így a keresztény szellemiségre és lelkületre mind a jezsuita rend, mind az itt lakó egyetemi diákság különösen nagy súlyt fektet. A tagok számára félévről félévre meghirdetett kötelező és választható kurzusokon kívül konferenciáknak, szimpóziumok, teaházaknak és imaesteknek is otthont ad a kollégium. A debreceni Hatvani István Szakkollégium interdiszciplináris, az egyetem majd minden karáról vár tagokat felvételi rendszerén keresztül. Minden szakkollégistának van saját tutora, kötelező előadásokon, nyelvi kurzusokon vesznek részt. A pécsi Kerényi Károly Szakkollégiumot bölcsészhallgatók és -oktatók hozták létre, ma is ilyen irányultságú szakkollégiumról van szó, de multidiszciplinaritásra is törekszik többféle bölcsész tudományág módszereinek ütköztetésével.


A hat szakkollégium „Álom és Valóság” című szegedi találkozója három részből állt. Először az Antigonét tekinthették meg a résztvevők a Mobil Front Műhely és a Szegedi Nemzeti Színház fiatal művészeinek előadásában, majd beszélgethettek a színészekkel. A folytatásban ppt-előadások formájában mutatkoztak be a szakkollégiumok, végül az „utó-Halloween-est” következett, melyen az új ismeretségeket még szorosabbra fűzhették. Másnap Szeged belvárosát és az SZTE Füvészkert különlegességeit fedezték fel együtt.


A rendezvény céljairól az egyik szervezőt, Saródi Szilviát, az SZTE Eötvös Kollégium kollégiumi bizottsági titkárát faggattuk. – Amíg a fővárosi szakkollégiumok könnyen megtalálják egymást, a vidékiek igen könnyen kimaradnak a szakkollégiumi áramlatokból. Az Interkoll névre hallgató országos szakkollégiumi fórum is rendszerint Budapesten van, így a vidéki szakkollégiumok jellemzően nem képviseltetik magukat. Nyitottak vagyunk arra, hogy felépítésben, működésben tanuljunk más szakkollégiumoktól, ezért igyekszünk megjelenni a budapesti fórumon is, valamint félévről félévre szakkollégiumi találkozók szervezésével megmutatni más szakkollégiumok számára, hogy Szegeden is minőségi szakkollégiumi oktatás zajlik – mondta el.

 

Veres Imre


Jelen megjelenést „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.