SZTE Info

Szakkollégiumok randevúztak az Eötvösben

Fővárosi és vidéki szakkollégiumok tagjai ismerkedhettek egymással egy kétnapos szegedi rendezvényen. A kapcsolatos elmélyítésén túl azt is célul tűzték ki, hogy tanuljanak egymástól.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„Álom és Valóság” címmel rendezték meg november 9-én és 10-én a szakkollégiumok találkozóját az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumában. A szegedi Eötvös Kollégium – mely az úgynevezett történeti szakkollégiumok csoportjába tartozik a maga 1931-es megalakulásával – igyekszik aktívan bekapcsolódni az országos szakkollégiumi mozgalomba. Élő kapcsolatot ápol „elődjével”, a budapesti Eötvös József Collegiummal, valamint több más vidéki és fővárosi szakkollégiummal, ennek jegyében szervezték az idei összejövetelt is, mely egyebek között a lehetséges együttműködések elmélyítését célozta.


A budapesti Eötvös József Collegium, a Simonyi Károly Szakkollégium, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, a debreceni Hatvani István Szakkollégium, valamint a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium képviseltette magát szegedi Eötvös Kollégium tagjai mellett. A fővárosi Eötvös József Collegium Magyarország legrégibb szakkollégiuma. 1895-ben Eötvös Loránd a párizsi École Normale Superieure mintájára alapította, s az ő édesapjáról nevezték el a középiskolai tanárképző kollégiumot. Jelenleg tizenhét szakmai műhely működik falain belül. A BME Simonyi Károly Szakkollégiumának egyik különlegessége, hogy nem a szakkollégiumi elitképzésben hisz, nem tanulmányi átlaghoz, OTDK-szerepléshez köti a tagságot. Rendszeresen megrendezendő tanfolyamaik révén, az ottani eredményes szerepléssel lehet az igen népes szakkollégium tagjává válni. Számos szakmai kör és csoport működik a Schönherz Kollégium falain belül működő szakkollégiumban. Folytatva a sort, a Szent Ignác Szakkollégium katolikus kollégium, így a keresztény szellemiségre és lelkületre mind a jezsuita rend, mind az itt lakó egyetemi diákság különösen nagy súlyt fektet. A tagok számára félévről félévre meghirdetett kötelező és választható kurzusokon kívül konferenciáknak, szimpóziumok, teaházaknak és imaesteknek is otthont ad a kollégium. A debreceni Hatvani István Szakkollégium interdiszciplináris, az egyetem majd minden karáról vár tagokat felvételi rendszerén keresztül. Minden szakkollégistának van saját tutora, kötelező előadásokon, nyelvi kurzusokon vesznek részt. A pécsi Kerényi Károly Szakkollégiumot bölcsészhallgatók és -oktatók hozták létre, ma is ilyen irányultságú szakkollégiumról van szó, de multidiszciplinaritásra is törekszik többféle bölcsész tudományág módszereinek ütköztetésével.


A hat szakkollégium „Álom és Valóság” című szegedi találkozója három részből állt. Először az Antigonét tekinthették meg a résztvevők a Mobil Front Műhely és a Szegedi Nemzeti Színház fiatal művészeinek előadásában, majd beszélgethettek a színészekkel. A folytatásban ppt-előadások formájában mutatkoztak be a szakkollégiumok, végül az „utó-Halloween-est” következett, melyen az új ismeretségeket még szorosabbra fűzhették. Másnap Szeged belvárosát és az SZTE Füvészkert különlegességeit fedezték fel együtt.


A rendezvény céljairól az egyik szervezőt, Saródi Szilviát, az SZTE Eötvös Kollégium kollégiumi bizottsági titkárát faggattuk. – Amíg a fővárosi szakkollégiumok könnyen megtalálják egymást, a vidékiek igen könnyen kimaradnak a szakkollégiumi áramlatokból. Az Interkoll névre hallgató országos szakkollégiumi fórum is rendszerint Budapesten van, így a vidéki szakkollégiumok jellemzően nem képviseltetik magukat. Nyitottak vagyunk arra, hogy felépítésben, működésben tanuljunk más szakkollégiumoktól, ezért igyekszünk megjelenni a budapesti fórumon is, valamint félévről félévre szakkollégiumi találkozók szervezésével megmutatni más szakkollégiumok számára, hogy Szegeden is minőségi szakkollégiumi oktatás zajlik – mondta el.

 

Veres Imre


Jelen megjelenést „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.