SZTE Info

Brodarics, Szapolyai embere

15-16. században élt humanista, kortársa és levelezőtársa Rotterdami Erasmusnak, a mohácsi csata egyik legtöbbet hivatkozott leírásának megalkotója, II. Lajos kancellárja, ezt követően Habsburg Ferdinánd, majd Szapolyai János udvari embere – ő volt Brodarics István. Összegyűjtött levelezését október 17-én mutatták be az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

sb4Brodarics István, azaz Stephanus Brodericus Epistulae című kötete Kasza Péter szerkesztésében jelent meg idén az Argumentum Kiadó gondozásában, a Bibliotheca scriptorum sorozat tagjaként. A klasszika-filológust a latinul íródott levelek gyűjteményéről két irodalomtörténész, Ötvös Péter és Szörényi László kérdezte.

A kötet angol nyelvű felvezetőjéből is kiderül: Brodarics kalandos élettörténetet tudhatott magáénak. Padovában, majd Bolognában tanult, később római követ, majd 1526-tól Magyarország kancellára lett. Uralkodójával, II. Lajossal tartott, mikor az Mohácsra indult, s a csatából való megmenekülése után a volt kancellár a lengyel királynak számolt be az oszmánok elleni vereség körülményeiről. Ezt követően Habsburg Ferdinánd szolgálatába állt, de végül mégis a király ellenségéhez, Szapolyai Jánoshoz csatlakozott. A magyar király híve, s diplomatája maradt egészen haláláig.

sb5„Remélhető-e még, hogy nagyobb mennyiségben kerülnek elő Brodarics levelek?” – tette fel első kérdését Szörényi László a kötet szerkesztőjének. Természetesen boldog lenne, ha új levelekre találnának rá, válaszolta Kasza Péter, ugyanakkor ez azt is jelentené, hogy a most megjelent kötet hiányos. Szerinte nincsenek már ilyen levelek, viszont megjegyzi azt is, hogy az utóbbi években olyan váratlan helyekről bukkantak elő Brodarics-szövegek, hogy újabbak megjelenését sem lehet már teljes mértékben kizárni.

Ezt követően a beszélgetés magával a gyűjtemény darabjaival foglalkozott. A legnagyobb nehézséget a szerkesztéskor az jelentette – tudhattuk meg –, hogy Brodarics nem gondoskodott saját leveleskönyv szerkesztéséről, így írásai szétszóródtak. Levelei szerte Európában megtalálhatóak, köztük bécsi, római, pármai, firenzei vagy londoni könyvtárakban, levéltárakban is. A 349 darabból álló leveleskötetből néhány darabot Kasza Péter ki is emelt, amelyek különösen jelentősek. Így például azt az írást, melyben Szapolyai diplomatája kemény hangon búcsúzik Habsburg Ferdinándtól. „Ilyen keményen szerintem még udvari kancellár nem olvasott be uralkodónak, mint ahogyan ő” – fogalmazott a kötet szerkesztője. Bár levelében Brodarics nehezményezi alacsony fizetését, ugyanakkor Szapolyaihoz való átpártolásának oka mégis az lehetett, hogy nem volt hajlandó egy olyan királyt szolgálni, aki egy országot annak ellenére akart erőszakkal elfoglalni, hogy az nem kívánta őt uralkodójának.

Ötvös Péter kérdésére Kasza Péter elmondta, hogy a kötet mintegy négy évig készült, de ő maga már szakdolgozata megírása óta, 1998-tól foglalkozik a humanista diplomata műveivel.

H. G.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.