SZTE Info

ajk_nyilt_nap_kiemelt

Közös nyílt napot tartott az SZTE ÁJTK és a Complex Kiadó

A digitális világ nyújtotta lehetőségeket villantotta föl a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK és a Complex Kiadó közös nyílt napja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Interaktív és informatív előadássorozat részese lehetett október 9-én, aki ellátogatott az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara III. emeleti társalgójába. Ott tartott nyílt napot a szegedi egyetem jogi kara és a Complex Kiadó.

 

Bemutatták például a Studium joghallgatói szoftvert és a Jogtár használatát, hasznosítását.

A Studium egy szövegszerkesztő program, amelyet alapszintű számítógép felhasználói ismeretek birtokában bárki könnyedén tud használni. A hallgatói igényeket az által tudja maximálisan kielégíteni, hogy nem csupán az elődadáson elhangzottakat lehet egyszerűen és gyorsan lejegyzetelni a szoftver segítségével, hanem a jegyzeteket tematikusan, előadásokra, szemináriumokra lebontva lehet tárolni. Emellett a program egy jogi fogalomtárat is tartalmaz, amely révén a klasszikus jogi fogalmak könnyen átjárhatóakká válnak az egyes tantárgyak és ezen keresztül jogágak elsajátítása közben. A szoftver része továbbá egy angol-magyar, illetve magyar–angol nyelvű jogi szakszótár, valamint egy iratmintatár, amely révén nagyobb nehézség nélkül megismerhetőek többek között a klasszikus polgári jogi szerződések mintái. Mindezek mellett a Studium segítségével saját adatbázis hozható létre az egyéni érdeklődési, kutatási területnek megfelelően.

Az érdeklődők egyrészt magának a CompLex Jogtárnak a felépítésével ismerkedhettek meg, másrészt információt kaphattak a CompLex Kiadó Jogtárral kapcsolatos fejlesztési irányairól, amelyek főként a Jogtáron belüli keresési lehetőségek bővítésére, valamint szakma specifikus jogtárak fejlesztésére irányulnak. Az előadás második része a Jogi adatbázisok a gyakorlatban címet viselő kurzus teljesítésének fontosságára és előnyeire hívta fel a figyelmet. Ezen a készségfejlesztő szemináriumon a hallgatók a mindennapi életben, illetve a tanulmányok során felmerülő példákon keresztül sajátíthatják el a különböző jogtárak, leghangsúlyosabban pedig a CompLex Jogtár kezelésének szabályait. Nem mellékesen a CompLex Kiadó a kurzust teljesítő hallgatóknak tanúsítványt biztosít az elsajátított készségekről.

 

A Complex Kiadó programjában a digitális világ mellett helyet kapott az analóg létezés is. Richard Susskind: Az ügyvédség vége? című 2008-ban megjelent brit könyv bemutatóján, a hallgatóságot is bevonva, megvitatták a szerző állításait. Ezeket Ződi Zsolt, az Élet és Irodalom munkatársa úgy fogalmazta meg, hogy „A gőzgép, a varrógép és a mosógép után jön a jogi gép?” A mű provokatív témákat jár körül. Így például: kell-e tartania az ügyvédeknek attól, hogy a jogi szolgáltatások technikai eszközök alkalmazása következtében történő átalakulása révén munkájukat vagy annak egy bizonyos részét joghoz értő laikusok végzik el, agy például, hogy felkészíti-e és egyáltalán feladata-e az egyetemnek, hogy felkészítse a hallgatóit a gyakorlatnak a technikai eszközök használata következtében megváltozott igényeire. A műre reflektálva a CompLex Kiadó rávilágított arra, hogy meghatározó szerepet vállal a jogi adatbázisok fejlesztése, a készségek elsajátíttatása és a joganyagokhoz való hozzáférés biztosítása terén.

 

Az informatikai lehetőségek szemléltetésén kívül az oktatás, illetve a tanulás újabb dimenzióját reprezentálta az E-tananyagok tárháza. Megállapítható, hogy bár a nyomtatott tankönyv egyfajta stabilitást ad a hallgató számára, de az e-tananyagok fokozatos bevezetése és használata számos előnnyel jár. Így például egy oktató által megszűrt nagy terjedelmű vázlatot adnak, amely a tankönyv mellett segédeszközként használva nagymértékben megkönnyítik a vizsgákra való felkészülést, emellett az oly sokat emlegetett és sokszor nagy csalódásokat okozó „közkézen forgó kalózjegyzetek” felváltására adnak lehetőséget, valamint felhívják a figyelmet az előadást követően keletkezett jogszabály módosításokra.

 

– Az SZTE ÁJTK és a CompLex Kiadó nyílt nap programja rámutatott arra, hogy a technikai eszközök kézzel foghatóan tudják a hallgatók érdekeit szolgálni. A jövő kétséget kizáróan a digitális eszközök előtérbe kerülésének, dominanciájának az irányába mutat, amelyre az egyetemi oktatásnak is reagálnia kell, hogy biztos és gyakorlati igényeknek megfelelő tudással kerüljenek ki a végzett jogászok az egyetem falai közül – összegzett dr. Vizkeleti Edit PhD hallgató.

 

A nyílt napon dr. Blazovichné dr. Gellén Klára oktatási dékánhelyettes hangsúlyozta: az SZTE ÁJTK a technikai kihívásokkal lépést kíván tartani, miközben a hallgatók támogatását is igyekeznek a legszélesebb körben továbbra is biztosítani.

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.