SZTE Info

ajk_nyilt_nap_kiemelt

Közös nyílt napot tartott az SZTE ÁJTK és a Complex Kiadó

A digitális világ nyújtotta lehetőségeket villantotta föl a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK és a Complex Kiadó közös nyílt napja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Interaktív és informatív előadássorozat részese lehetett október 9-én, aki ellátogatott az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara III. emeleti társalgójába. Ott tartott nyílt napot a szegedi egyetem jogi kara és a Complex Kiadó.

 

Bemutatták például a Studium joghallgatói szoftvert és a Jogtár használatát, hasznosítását.

A Studium egy szövegszerkesztő program, amelyet alapszintű számítógép felhasználói ismeretek birtokában bárki könnyedén tud használni. A hallgatói igényeket az által tudja maximálisan kielégíteni, hogy nem csupán az elődadáson elhangzottakat lehet egyszerűen és gyorsan lejegyzetelni a szoftver segítségével, hanem a jegyzeteket tematikusan, előadásokra, szemináriumokra lebontva lehet tárolni. Emellett a program egy jogi fogalomtárat is tartalmaz, amely révén a klasszikus jogi fogalmak könnyen átjárhatóakká válnak az egyes tantárgyak és ezen keresztül jogágak elsajátítása közben. A szoftver része továbbá egy angol-magyar, illetve magyar–angol nyelvű jogi szakszótár, valamint egy iratmintatár, amely révén nagyobb nehézség nélkül megismerhetőek többek között a klasszikus polgári jogi szerződések mintái. Mindezek mellett a Studium segítségével saját adatbázis hozható létre az egyéni érdeklődési, kutatási területnek megfelelően.

Az érdeklődők egyrészt magának a CompLex Jogtárnak a felépítésével ismerkedhettek meg, másrészt információt kaphattak a CompLex Kiadó Jogtárral kapcsolatos fejlesztési irányairól, amelyek főként a Jogtáron belüli keresési lehetőségek bővítésére, valamint szakma specifikus jogtárak fejlesztésére irányulnak. Az előadás második része a Jogi adatbázisok a gyakorlatban címet viselő kurzus teljesítésének fontosságára és előnyeire hívta fel a figyelmet. Ezen a készségfejlesztő szemináriumon a hallgatók a mindennapi életben, illetve a tanulmányok során felmerülő példákon keresztül sajátíthatják el a különböző jogtárak, leghangsúlyosabban pedig a CompLex Jogtár kezelésének szabályait. Nem mellékesen a CompLex Kiadó a kurzust teljesítő hallgatóknak tanúsítványt biztosít az elsajátított készségekről.

 

A Complex Kiadó programjában a digitális világ mellett helyet kapott az analóg létezés is. Richard Susskind: Az ügyvédség vége? című 2008-ban megjelent brit könyv bemutatóján, a hallgatóságot is bevonva, megvitatták a szerző állításait. Ezeket Ződi Zsolt, az Élet és Irodalom munkatársa úgy fogalmazta meg, hogy „A gőzgép, a varrógép és a mosógép után jön a jogi gép?” A mű provokatív témákat jár körül. Így például: kell-e tartania az ügyvédeknek attól, hogy a jogi szolgáltatások technikai eszközök alkalmazása következtében történő átalakulása révén munkájukat vagy annak egy bizonyos részét joghoz értő laikusok végzik el, agy például, hogy felkészíti-e és egyáltalán feladata-e az egyetemnek, hogy felkészítse a hallgatóit a gyakorlatnak a technikai eszközök használata következtében megváltozott igényeire. A műre reflektálva a CompLex Kiadó rávilágított arra, hogy meghatározó szerepet vállal a jogi adatbázisok fejlesztése, a készségek elsajátíttatása és a joganyagokhoz való hozzáférés biztosítása terén.

 

Az informatikai lehetőségek szemléltetésén kívül az oktatás, illetve a tanulás újabb dimenzióját reprezentálta az E-tananyagok tárháza. Megállapítható, hogy bár a nyomtatott tankönyv egyfajta stabilitást ad a hallgató számára, de az e-tananyagok fokozatos bevezetése és használata számos előnnyel jár. Így például egy oktató által megszűrt nagy terjedelmű vázlatot adnak, amely a tankönyv mellett segédeszközként használva nagymértékben megkönnyítik a vizsgákra való felkészülést, emellett az oly sokat emlegetett és sokszor nagy csalódásokat okozó „közkézen forgó kalózjegyzetek” felváltására adnak lehetőséget, valamint felhívják a figyelmet az előadást követően keletkezett jogszabály módosításokra.

 

– Az SZTE ÁJTK és a CompLex Kiadó nyílt nap programja rámutatott arra, hogy a technikai eszközök kézzel foghatóan tudják a hallgatók érdekeit szolgálni. A jövő kétséget kizáróan a digitális eszközök előtérbe kerülésének, dominanciájának az irányába mutat, amelyre az egyetemi oktatásnak is reagálnia kell, hogy biztos és gyakorlati igényeknek megfelelő tudással kerüljenek ki a végzett jogászok az egyetem falai közül – összegzett dr. Vizkeleti Edit PhD hallgató.

 

A nyílt napon dr. Blazovichné dr. Gellén Klára oktatási dékánhelyettes hangsúlyozta: az SZTE ÁJTK a technikai kihívásokkal lépést kíván tartani, miközben a hallgatók támogatását is igyekeznek a legszélesebb körben továbbra is biztosítani.

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. március 08.
Kiemelt_GTB

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • március 14. 10:00 - 22. 19:30
  A Tiszatáj Online Plüss Műhely rovata gyűjtést szervez Kárpátaljára, hogy olyan gyerekek is olvashassanak, akik nem könnyen jutnak magyar nyelvű könyvekhez! A szervezők kérik: "Hozz magaddal legalább egy – használt, de jó állapotú – gyerekkönyvet vagy alsós tankönyvet. Az adományokat március 14-től március 22-ig várjuk a kijelölt gyűjtőpontokon." A könyvek már másnap el is indulnak a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola segítségével kárpátaljai magyar gyerekhez. Szervezők: FISZ - Fiatal Írók Szövetsége, Tiszatájonline.hu. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap.
 • március 22.
  11:00 - 13:00
 • március 22.
  15:00 - 17:00
  A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem közös programján megjelenteket köszönti: a Nobel-díjas Bert Sakmann, valamint Varró András professzor (SZTE). Hegyi Péter professzor bemutatja a SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIÁT (SZTA), valamint annak középiskolai programja. Buzsáki György (Brain Prize 2011, a New York Egyetem Idegtudományi Intézetének professzora) előadásának címe: A KOGNITÍV TEVÉKENYSÉG MOTORIKUS EREDETE. Előtte Buzsáki Györgyöt bemutatja a vele együtt dolgozó Berényi Antal (SZTE).
 • március 22.
  17:00 - 18:30
  Az SZTE A Bölcsészettudományi Kar Choreomundus csapata bepillantott Szeged táncéletébe. Az élményeikről kiállítást készítettek.
 • március 22.
  17:00 - 18:30
  Az American Corner Szeged első programjaként a pennsylvaniai Arcadia Egyetem afroamerikai irodalommal és kultúrával foglalkozó oktatója, Dr. Kalenda Eaton tart előadást a Nők Történelmi Hónapja alkalmából. Az előadás angol nyelvű, a részvétel ingyenes. Az előadó az SZTE-BTK Amerikanisztika Tanszékének meghívására érkezik Szegedre.