SZTE Info

ajtk_kiemelt

Díszdiplomásait ünnepelte az egyetem jogi kara

50, 60 és 70 esztendővel ezelőtt végzett jogászokat köszöntött szeptember 20-án az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara. Az avatótanács példamutató emberi életutak és szakmai pályafutások előtt tisztelgett.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában tartotta díszdiploma-átadó ünnepségét a jogi kar. Az eseményen 14 aranydiplomát nyújtottak át az 50 éve végzett hallgatóknak, míg egy-egy 60, illetve 70 esztendővel ezelőtt oklevelet szerzett szakember gyémánt-, illetve rubindiplomáját vehette át. Az ünnepelteknek Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese, Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja, valamint Bernschütz Bálint, az SZTE ÁJTK HÖK általános alelnöke gratulált.

 

Szem előtt tartották az erkölcs, az igazság és a jog egységét

A kar vezetője kiemelte: valamennyi díszdiplomás mögött példamutató életút és szakmai pályafutás áll, esküjükhöz méltóan hosszú idő óta szolgálják embertársaik és hazájuk javát. – Minden ünnepelt kolléga odaadóan, emberségesen végezte és végzi munkáját a jogászi pálya különböző ágaiban. Becsülettel őrködtek, illetve őrködnek a mindenkor fennálló jogrend felett – mondta Szabó Imre, aki további szakmai sikereket, családi, személyes boldogságot és jó egészséget kívánt a kitüntetetteknek. Bernschütz Bálint, a hallgatói önkormányzat általános alelnöke hozzátette: a díszdiplomásokban meglévő szakmai elhivatottság, tűz, szorgalom és humánum útmutatást jelent a mai diákság számára is. Homoki-Nagy Mária rektorhelyettes pedig követendőnek nevezte, hogy hosszú hivatásuk során mindvégig szem előtt tartották az erkölcs, az igazság és a jog szétválaszthatatlan hármas egységét, s ennek megfelelően alkalmazták a jogot.

 

A díszdiplomások nevében a 70 esztendővel végzett Jordán László mondott köszönetet az alma maternek és a korábbi, illetve jelenlegi oktatóknak, egyetemi vezetőknek. Érdekesség, hogy ő Kolozsvárott szerezte diplomáját, miután az 1940-es második bécsi döntést követően kettévált a szegedi universitas, s a Ferencz József Tudományegyetem egy része visszatért Erdélybe.

 

Kolozsvár: magyarságtudat és humánum

A szakember előbb az 1940-es években a CARDO Faipari és Bútorkereskedelmi Rt.-nél, majd a Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott, azután hosszú évtizedeken át az Állami Mélyépítési és Tervező Vállalat, illetve az UVATERV alkalmazottja volt mint osztályvezető-helyettes, majd mint az igazgatási és jogi osztály vezetője. Győr város érdekében lelkes lokálpatriótaként végzett sokirányú tevékenységéért Szent László-érmet kapott. 1982-ben megalapította a Brazil-Magyar Társaskör társadalmi szervezetét, ennek elismeréseként a Brazil Szövetségi Köztársaság elnöke a brazil és a magyar nép közötti kulturális kapcsolatok fejlesztéséért több rangos kitüntetésben részesítette. Örömmel idézte fel a www.u-szeged.hu kérdésére kolozsvári egyetemi emlékeit, hiszen – mint mondta – a magyarságból és az emberiességből olyan többletet kapott professzoraitól, mely egész pályáján elkísérte.

 

– A Pázmányon kezdtem tanulmányaimat, Erdély visszacsatolásakor abszolváltam, majd erdélyi gyökerű család sarjaként átkértem magamat Kolozsvárra, hiszen oda húzott a szívem. A város azonnal magához ölelt, a hangulat nagyon megragadott. Kiváló, szinte atyai jóakaró tanárokkal találkoztam. A vizsgákon és a szigorlatokon nem egy meghatározott témáról kellett felelni, szinte közvetlen szakmai és emberi beszélgetést folytattunk, véleményt vártak az embertől, a professzorok teljes mértékben partnernek tekintettek bennünket. Az egyik legendás oktatónk az egyházjog nemzetközi hírű tudósa, Scheffler János volt, akire nagy szeretettel emlékszem vissza. Az egyébként szigorú professzorból a szigorlaton áradt a szeretet, örömmel hallotta, hogy házasság előtt állok, s melegséggel érdeklődött arról, milyen elgondolásaim vannak a családi és magánéletemet illetően. Máig a fülembe cseng, ahogy kedvesen lezárta a beszélgetést: „maradjunk akkor a házasságjognál”, mondta mosolyogva. Scheffler János később börtönben halt meg, s sokat jelentett számomra, hogy 2011-ben boldoggá avatta az egyház, mert rendkívüli mértékben kiállt a magyarságért – mondta a friss rubindiplomás.

 

Jordán László azt is kiemelte: a kolozsvári professzorok mindig hangsúlyozták a magyarságtudat és a humánum fontosságát. Már az 1940-es évek elején figyelmeztették a hallgatókat, milyen szörnyű változás zajlik a világban. – Főleg arra tértek ki, hogy óriási a felelősség egy jogász vállán. Felhívták a figyelmet a szörnyű, megtévesztő ideológiák, embertelenségek veszélyeire, s arra neveltek bennünket, hogy jogászként küzdenünk kell ezek ellen. Azt tanultuk tőlük, hogy a demokrácia az emberi méltóság tiszteleténél kezdődik, s feltétlenül ki kell állnunk azok mellett, akiket ki akarnak rekeszteni. Ezt a többletet, a magyarságot és az emberiességet a kolozsvári egyetemnek köszönhettem, köszönhettük – beszélt arról, mit kapott az alma matertől.

 

Pintér M. Lajos


ÁJTK díszdiploma galéria
További képek a díszdiploma átadóról itt megtekinthetők
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

  • december 5. 17:00 - 15. 20:00
    Az SZTE 2017-es Szent-Györgyi emlékév programjaként az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda Minden, ami C-vitamin címmel fotópályázatot hirdetett. A felhívására érkező fényképeket tekinthetik meg a kiállításon. A kiállítást megnyitja: Dr. Datki Zsolt neurobiológus (SZTE ÁOK). Közreműködik: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet). A fotókiállítás 2017. december 15-ig, munkanapokon 8-20 óra között tekinthető meg.
  • december 15.
    06:16 - 06:16
    Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Somogyi-könyvtár közös, Pedagógiai esték című sorozatának advent váró programjának vendége: Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, akinek az ifjúságért végzett munkáját Pro Urbe Szeged-díjjal és Csongrád megye díszpolgári címével is elismerték már.