SZTE Info

ajtk_kiemelt

Díszdiplomásait ünnepelte az egyetem jogi kara

50, 60 és 70 esztendővel ezelőtt végzett jogászokat köszöntött szeptember 20-án az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara. Az avatótanács példamutató emberi életutak és szakmai pályafutások előtt tisztelgett.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában tartotta díszdiploma-átadó ünnepségét a jogi kar. Az eseményen 14 aranydiplomát nyújtottak át az 50 éve végzett hallgatóknak, míg egy-egy 60, illetve 70 esztendővel ezelőtt oklevelet szerzett szakember gyémánt-, illetve rubindiplomáját vehette át. Az ünnepelteknek Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettese, Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja, valamint Bernschütz Bálint, az SZTE ÁJTK HÖK általános alelnöke gratulált.

 

Szem előtt tartották az erkölcs, az igazság és a jog egységét

A kar vezetője kiemelte: valamennyi díszdiplomás mögött példamutató életút és szakmai pályafutás áll, esküjükhöz méltóan hosszú idő óta szolgálják embertársaik és hazájuk javát. – Minden ünnepelt kolléga odaadóan, emberségesen végezte és végzi munkáját a jogászi pálya különböző ágaiban. Becsülettel őrködtek, illetve őrködnek a mindenkor fennálló jogrend felett – mondta Szabó Imre, aki további szakmai sikereket, családi, személyes boldogságot és jó egészséget kívánt a kitüntetetteknek. Bernschütz Bálint, a hallgatói önkormányzat általános alelnöke hozzátette: a díszdiplomásokban meglévő szakmai elhivatottság, tűz, szorgalom és humánum útmutatást jelent a mai diákság számára is. Homoki-Nagy Mária rektorhelyettes pedig követendőnek nevezte, hogy hosszú hivatásuk során mindvégig szem előtt tartották az erkölcs, az igazság és a jog szétválaszthatatlan hármas egységét, s ennek megfelelően alkalmazták a jogot.

 

A díszdiplomások nevében a 70 esztendővel végzett Jordán László mondott köszönetet az alma maternek és a korábbi, illetve jelenlegi oktatóknak, egyetemi vezetőknek. Érdekesség, hogy ő Kolozsvárott szerezte diplomáját, miután az 1940-es második bécsi döntést követően kettévált a szegedi universitas, s a Ferencz József Tudományegyetem egy része visszatért Erdélybe.

 

Kolozsvár: magyarságtudat és humánum

A szakember előbb az 1940-es években a CARDO Faipari és Bútorkereskedelmi Rt.-nél, majd a Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott, azután hosszú évtizedeken át az Állami Mélyépítési és Tervező Vállalat, illetve az UVATERV alkalmazottja volt mint osztályvezető-helyettes, majd mint az igazgatási és jogi osztály vezetője. Győr város érdekében lelkes lokálpatriótaként végzett sokirányú tevékenységéért Szent László-érmet kapott. 1982-ben megalapította a Brazil-Magyar Társaskör társadalmi szervezetét, ennek elismeréseként a Brazil Szövetségi Köztársaság elnöke a brazil és a magyar nép közötti kulturális kapcsolatok fejlesztéséért több rangos kitüntetésben részesítette. Örömmel idézte fel a www.u-szeged.hu kérdésére kolozsvári egyetemi emlékeit, hiszen – mint mondta – a magyarságból és az emberiességből olyan többletet kapott professzoraitól, mely egész pályáján elkísérte.

 

– A Pázmányon kezdtem tanulmányaimat, Erdély visszacsatolásakor abszolváltam, majd erdélyi gyökerű család sarjaként átkértem magamat Kolozsvárra, hiszen oda húzott a szívem. A város azonnal magához ölelt, a hangulat nagyon megragadott. Kiváló, szinte atyai jóakaró tanárokkal találkoztam. A vizsgákon és a szigorlatokon nem egy meghatározott témáról kellett felelni, szinte közvetlen szakmai és emberi beszélgetést folytattunk, véleményt vártak az embertől, a professzorok teljes mértékben partnernek tekintettek bennünket. Az egyik legendás oktatónk az egyházjog nemzetközi hírű tudósa, Scheffler János volt, akire nagy szeretettel emlékszem vissza. Az egyébként szigorú professzorból a szigorlaton áradt a szeretet, örömmel hallotta, hogy házasság előtt állok, s melegséggel érdeklődött arról, milyen elgondolásaim vannak a családi és magánéletemet illetően. Máig a fülembe cseng, ahogy kedvesen lezárta a beszélgetést: „maradjunk akkor a házasságjognál”, mondta mosolyogva. Scheffler János később börtönben halt meg, s sokat jelentett számomra, hogy 2011-ben boldoggá avatta az egyház, mert rendkívüli mértékben kiállt a magyarságért – mondta a friss rubindiplomás.

 

Jordán László azt is kiemelte: a kolozsvári professzorok mindig hangsúlyozták a magyarságtudat és a humánum fontosságát. Már az 1940-es évek elején figyelmeztették a hallgatókat, milyen szörnyű változás zajlik a világban. – Főleg arra tértek ki, hogy óriási a felelősség egy jogász vállán. Felhívták a figyelmet a szörnyű, megtévesztő ideológiák, embertelenségek veszélyeire, s arra neveltek bennünket, hogy jogászként küzdenünk kell ezek ellen. Azt tanultuk tőlük, hogy a demokrácia az emberi méltóság tiszteleténél kezdődik, s feltétlenül ki kell állnunk azok mellett, akiket ki akarnak rekeszteni. Ezt a többletet, a magyarságot és az emberiességet a kolozsvári egyetemnek köszönhettem, köszönhettük – beszélt arról, mit kapott az alma matertől.

 

Pintér M. Lajos


ÁJTK díszdiploma galéria
További képek a díszdiploma átadóról itt megtekinthetők
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.