SZTE Info

Elhunyt Zsoldos Ferenc professzor

2012. augusztus 3-án elhunyt Zsoldos Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszékének professor emeritusa. 85 éves volt.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

zsoldosZsoldos professzor Sarkadon született, 1927-ben. Biológia szakos tanári diplomáját a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte 1952-ben, majd részt vett az egyetem Növényélettani Tanszékének 3 éves posztgraduális továbbképzésén. 1956-tól tanársegéd volt az Alkalmazott Növénytani Tanszéken. A Szegedi Egyetem Növényélettani Tanszékére 1957-ben került, ahol 1974-ig kutatóként dolgozott. 1984-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, és 1985-től nyugdíjba vonulásáig 10 éven át volt a Növényélettani Tanszék tanszékvezetője. Egyetemi pályafutása során a növényélettan főkurzus és speciális kurzusok keretében a növények ásványos táplálkozását, hiánybetegségek kialakulását, a hidroponikus növénynevelést oktatta biológus, biológiatanár, alkalmazott növénybiológus szakos hallgatóknak. Irányításával sok hallgató készítette el szakdolgozatát, diplomamunkáját vagy nyerte el egyetemi doktori címét.

Zsoldos Ferenc professzor generációjának egyik kimagasló növényfiziológusa volt Magyarországon. Kutatómunkája a makro- és mikroelemek hiányára vagy többletére adott növényi válaszok megértésére irányult. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a növények nem hagyhatják el csírázásuk helyét, hanem a tápanyagellátás ingadozásait és az abiotikus stresszt helyben kell tolerálniuk. Zsoldos Ferenc professzor lényegre törő és nagy jelentőségű publikációk sorában foglalkozott a növények ásványos elemekkel való ellátottságának elégtelenségéből származó stresszhatások tanulmányozásával. Tudományos karrierjének lépcsői jól tükrözik ezt az irányvonalat. 1957-ben készítette el és védte meg egyetemi doktori disszertációját, amelynek címe „A rizs nitrogén anyagcseréjének vizsgálata”. Kandidátusi fokozatát (C.Sc.) „Élettani vizsgálatok rizs csíranövényeken”, akadémiai doktori fokozatát (D.Sc.) „Környezeti tényezők hatása a növények ionfelvételére” címmel készítette, melyek mind a növényi ásványos táplálkozás témájában születtek. Tudományos tevékenységére nagy hatást gyakorolt a Bécsben (Seibersdorfban), a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség laboratóriumában vendégkutatóként eltöltött hosszabb időszak. Itt sajátította el a növényi iontranszport tanulmányozásában használatos modern izotópos technikákat. Később a környezeti stresszorok (alacsony hőmérséklet, pH, nitrit, alumínium) és egyes biológiailag aktív vegyületek (például herbicidek) gabonafélék tápanyagfelvételére és növekedésére kifejtett hatásának tanulmányozásába kezdett. Oktatási és kutatási tevékenysége mellett Zsoldos Ferenc projektvezetőként aktív szerepet vállalt hazai és nemzetközi tudományos pályázatokban több hazai partnerrel, így az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának Biofizikai Intézetében Erdei Lászlóval, a Szegedi Gabonakutatóban Bóna Lajossal, a Szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézetben Kiss Ibolyával; illetve külföldi partnerekkel, így a seibersdorfi Osztrák Kutatási Központ Mezőgazdasági Intézetében Ernst Haunolddal, a Bayreuth-i Egyetemen Ewald Komorral, az Udinei Egyetemről Francesco Macrival és Angelo Vianelloval. Több mint 200 cikke jelent meg hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban, az életműre kapott teljes idézettsége 400 fölötti.

Zsoldos Ferenc számos magyar és külföldi tudományos társaság és bizottság tagja volt (Magyar Biológiai Társaság, Magyar Növényélettani Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Növényélettani és Botanikai Bizottsága, European Society for New Methods in Agriculture, Federation of European Societies of Plant Physiology). A Botanikai Közlemények főszerkesztője volt 1980 és 1995 között, szerkesztőbizottsági tagja volt az Acta Biologica Szegediensis (1984-től), Physiologia Plantarum (1978-1992) and Oryza (1985-1990) tudományos folyóiratoknak. A „Japanese Prize” Selection Committee tanácsadó testületének 1985-től volt tagja, kurátora volt a Frank-Helianthus Alapítványnak.

Egyetemi oktatói, kutatói munkássága elismeréseként 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium „Kiváló Munkáért” kitüntetését kapta. 1992-ben a növényi stresszélettani kutatásaiért Akadémiai Díjat nyert el, 1999-ben a membrántranszporttal kapcsolatos kutatások területén kimagasló tevékenységéért, valamint a membrán-transzport konferenciák megalapításáért Romhányi György-díjban részesült. 2001-ben a Magyar Növényélettani Társaság Farkas Gábor-díjjal tüntette ki, a Magyar Biológiai Társaság Jávorka-díját 2006-ban vehette át. 2007-ben az SZTE munkásságát Klebelsberg Kunó-díjjal ismerte el. 1996-ban lett a József Attila Tudományegyetem professor emeritusa.

Az egyetem falain túl szabadidejét szerető családja körében, unokáival töltötte. A fényképezés volt a hobbija. A több mint 50 év fotográfiái közt megtalálhatók a növényélettan legnevesebb kutatóiról készült képek, de az ő képei őrzik a tanszék történetének pillanatait is.

Temetése 2012. augusztus 17-én történt református szertartás szerint. Zsoldos Ferenc emeritus professzort a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara saját halottjának tekinti. Emlékét szeretettel megőrizzük.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. január 19.

_MG_8971

Javított kiválósága számarányain a Szegedi Tudományegyetem: a 2016-os adatokhoz képest száznál is több, 2017-ben összesen 225 tehetséges egyetemista, doktorandusz és ifjú oktató nyerte el az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. A sikeres ifjú kutatók közül az Újvidékről az SZTE doktori iskolájába érkező Kartali Tündét kértük villáminterjúra.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • február 19.
  14:00 - 16:00
  Az MTA SZAB közgyűlés programja: Köszöntő - Lovász László, az MTA elnöke. Beszámoló a SZAB 2017. évi munkájáról, tájékoztatás a SZAB 2018. évi terveiről – Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke. A SZAB szakbizottságainak 2017. évi munkájának összegzése – Görög Márta, a SZAB tudományos titkára. Jókai pozíciója kora kulturális térképén című tudományos előadás – Szajbély Mihály, az MTA doktora, SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Irodalmi Tanszék intézetvezető egyetemi tanára. A SZAB 2017. évi Média pályázat díjkiosztó ünnepsége – Csernus Sándor, a Bírálóbizottság elnöke.
 • február 21.
  17:55 - 19:00
  Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézet igazgatója "Megérteni Kínát – a kulturális különbségek kezelése a mindennapi élet során" című előadásában arra a kérdésre is válaszol, hogy Mindenki számára ismert, hogy Kína „más”, eltérő a kultúra, különböznek a szokások, de vajon mi ennek az oka? Honnan erednek a különbségek, mi a történelmi hátterük és hogyan hatnak a mindennapjainkra? Mai világunkban ezer szállal kötődünk Kínához, és a kapcsolódásunk során elengedhetetlen, hogy jobban megismerjük és ezáltal jobban elfogadjuk kulturális különbözőségünk okait. Az előadás a kínai és magyar gondolkodás hátterének elemzésén és különböző magyar-kínai együttműködések konkrét történetein keresztül mutat rá a kulturális különbségek okaira, ezáltal segítséget nyújt az eltérő viselkedés megértéséhez és elfogadásához.
 • február 21.
  18:00 - 19:30
  Jegyet vagy bérletet kell váltani az SZTE BTK AudMax Estekre. Vígh Éva irodalomtörténész professzor előadásának tartalma: Az olasz reneszánsz kor irodalom- és művelődéstörténetének nem szokványos megközelítésére vállalkozik az előadás, amikor az ember morális képét a szamár – irodalomban és festészetben megjelenő, szimbolikáját tekintve többértékű – alakján keresztül vázolja fel. Különböző műfajokban, Boccacciótól a barokk korig néhány érdekes példán keresztül láthatjuk az állatszimbolika szerepét a művelődésben. Az olasz reneszánsz egyik legismertebb képviselője, Niccolò Machiavelli kevéssé ismert, A szamár című szatirikus költeményének bemutatása az állatszimbolika szempontjából is igen tanulságosnak ígérkezik.
 • február 23.
  10:00 - 14:00
  A mindennapi oktató-nevelő munkában is hasznosítható, gyakorlatias témájú előadásokat és interaktív foglalkozásokat foglal magába az a pedagógus workshop, amelynek részletes programja itt olvasható: http://www.geosci.u-szeged.hu/hirek/2018/meghivo-pedagogus?objectParentFolderId=41274 A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni 2018. február 22-ig az alábbi linkről elérhető lapon lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zUzsY7fp0T8R4zE3LV__Lr5-bN80GtjALDSOUZhjFKdu1Q/viewform
 • február 26.
  18:00 - 19:30
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt Pedagógiai Esték sorozatának visszatérő vendége: dr. Boldizsár Ildikó mesekutató-meseterapeuta, aki előadásában a felnőtté válással kapcsolatos mesék tanulságait összegzi.